Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El govern local proposa una rebaixa del tipus impositiu de l'IBI Amb aquesta mesura l’Ajuntament deixarà d’ingressar 235.600 euros. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El govern local proposa una rebaixa del tipus impositiu de l'IBI

Amb aquesta mesura l’Ajuntament deixarà d’ingressar 235.600 euros.

El regidor d’Hisenda, Josep Castro, ha avançat la proposta d’ordenances fiscals que l’equip de govern presentarà en una sessió extraordinària del Ple que se celebrarà el dilluns, 20 d'octubre. El regidor ha apuntat que la proposta del govern local “no incrementa la pressió fiscal. Es caracteritza per mesures de contenció, baixada d’impostos i congelació de taxes i preus públics”.<br /><br />El tipus impositiu que grava l’impost sobre Bens Immobles (IBI) baixa per primera vegada en 7 anys. La proposta que l’equip de govern portarà a aprovació al Ple de dilluns, situa aquest tipus impositiu en el 0,90%. <br />Això no suposa que el rebut que hauran de pagar els ciutadans serà inferior al d’aquest any, sinó que pagaran menys del que pagarien si no hi hagués la baixada del tipus impositiu de l’IBI. <br /><br />I això és així perquè l’any 2001, l’Agència Cadastral de Barcelona va actualitzar el preu cadastral de tots els habitatges de Rubí. L’actualització va suposar un increment del 10 % del valor que tenien aleshores. Aquest increment total s’ha de pagar en 10 anys, per tant, fins el 2011, i el percentatge que puja cada any no és el mateix, va de més a menys a mesura que passen els anys i per al 2009, l’increment mitjà que s’aplicarà oscil•la entre el 5,5 i el 6,3 %. <br /><br />A una família tipus amb un habitatge de 80 m2 a La Josa, amb un valor cadastral de 58.000 €, li suposarà pagar uns 488 € l’any, el que suposa un increment de 29 € respecte el que ha pagat aquest any. Les famílies nombroses amb un immoble que tingui un valor cadastral inferior al 90.000 € només pagaran el 50 per cent de l’IBI.<br /><br />D’altra banda, el regidor també ha explicat que es mantenen les subvencions per a les persones grans amb pocs recursos, que seran de fins el 25 % del valor de l’IBI a aquelles persones amb ingressos baixos i habitatges amb un valor cadastral inferior als 60 mil euros. <br /><br />També es congela l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturales urbana (plusvàlues), l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (lCIO) i l’IAE (l’impost d’activitats econòmiques), i aquest any també l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. <br /><br />La resta d’impostos i taxes s’incrementen en una mitjana d’un 4,5 % (l’IPC recollit per lnstitut d’Estadística de Catalunya- IDESCAT, situava el percentatge al més d’agost al 4,8 %), per sota de l’IPC previst.<br />A mode d’exemple, i pel que fa la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries, una família formada per 4 membres empadronats en un mateix habitatge pagarà 98,31 € (4,59 € més que aquest any). Les famílies nombroses amb 3 ó 4 fills es podran beneficiar d’una bonificació del 10 %. Si la família té més de 4 fills, la bonificació serà del 15 %.<br /><br />Es mantenen les bonificacions per aportacions a la deixalleria municipal, entre un 10 i un 15 % i queden exemptes del pagament d’aquest impost els pensionistes i les persones que el conjunt d’ingressos sigui inferior al salari al mínim interprofessional.<br /><br />Altres bonificacions que es mantenen són per a l’impost de la plusvàlua, amb un 75% per a persones que heretin un pis que sigui la seva residència habitual i fins a un 85 % de bonificació si l’habitatge heretat es diposita a la borsa d’habitatge de lloguer municipal durant un termini de 5 anys.<br /><br />Les indústries també mantindran bonificacions en el pagament de l’IAE, amb la voluntat de generar nous llocs de feina i d’ajudar a la implantació de nous negocis. Així, s’aplicarà un 50 % de bonificació durant els 5 primers anys d’una activitat. La mateixa bonificació tindran aquelles activitats lligades a l’aprofitament d’energies alternatives. També podran beneficiar-se d’una bonificació d’entre el 25 i el 50 % les empreses que incrementin la mitjana de les seves plantilles de treballadors amb contracte indefinit. <br /><br />El regidor ha destacat especialment “el sobreesforç que fa l’Ajuntament mantenint el volum de subvencions i bonificacions que possiblement siguin sol•licitades per més persones que puguin partir una situació laboral més precària com a conseqüència de la crisi”.<br />