Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El 7 de maig acaba el termini per presentar les sol·licituds de subvencions per a projectes de cooperació internacional L’Ajuntament destinarà 149.800 euros per a projectes de solidaritat i cooperació de les entitats rubinenques. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El 7 de maig acaba el termini per presentar les sol·licituds de subvencions per a projectes de cooperació internacional

L’Ajuntament destinarà 149.800 euros per a projectes de solidaritat i cooperació de les entitats rubinenques.
Les entitats de la ciutat que desitgin participar en projectes de cooperació i solidaritat internacional poden presentar les seves sol·licituds en qualsevol de les dues Oficines d’Atenció al Ciutada (OAC) de l’Ajuntament de Rubí fins al pròxim 7 de maig. El consistori ha obert el termini per a la presentació d’aquestes sol·licituds per a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per entitats de Rubí per a l’any 2012.

L’aportació municipal per a l’exercici actual és de 149.800,25 €, als quals podran accedir les entitats, inscrites prèviament al Registre d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Rubí, que tinguin entre els seus objectius la realització d’activitats de cooperació per al desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l’ajuda humanitària en l’àmbit internacional. La informació i els documents a lliurar es poden consultar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.

Per a la posterior justificació de les subvencions atorgades, les entitats hauran de presentar la Memòria de la intervenció realitzada on s’inclourà el desenvolupament de l’acció i un balanç econòmic amb els ingressos i despeses, amb una còpia de l’acta de la seva aprovació per part de l’òrgan competent de l’entitat, el llistat de les factures que acreditin la despesa, el model o document acreditatiu de la despesa, i les factures originals o còpies compulsades dels originals, que es retornaran a l’entitat i que han d’estar datades, anar a nom del beneficiari de la subvenció, expressar amb detall els béns adquirits, serveis prestats, etc., i reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut.