Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Col·locada l'estructura del primer ascensor que s'està instal·lant al 25 de Setembre Quatre comunitats de veïns més també s’han mostrat interessades en acollir-se a la subvenció per a la instal·lació d’aquests elevadors. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Col·locada l'estructura del primer ascensor que s'està instal·lant al 25 de Setembre

Quatre comunitats de veïns més també s’han mostrat interessades en acollir-se a la subvenció per a la instal·lació d’aquests elevadors.
El primer ascensor que s’està instal·lant al barri del 25 de Setembre ja comença a prendre forma. Recentment, l’empresa Integral del Ascensor ha acabat de col·locar l’estructura d’aquest elevador. És previst que els treballs finalitzin al febrer.

Aquestes obres estan subvencionades per l’Ajuntament de Rubí i l’empresa pública ADIGSA, adscrita a la Generalitat de Catalunya, en virtut del conveni signat el 10 de setembre de 2008 i ampliat el maig del 2009.

Dels 43 blocs de pisos que hi ha al barri del 25 de Setembre, uns habitatges que es van construir a la dècada dels ‘60 per donar acollida als damnificats de la rierada de 1962 i que fins ara no disposaven d’ascensor, només un s’ha acollit formalment a aquests ajuts. Hi ha, però, quatre comunitats de veïns més que també s’han mostrat interessades a rebre aquesta subvenció per a la instal·lació d’un ascensor al seu bloc.

Aquests ascensors, com va explicar el regidor de Desenvolupament Urbà, Roger Garcia, durant una visita d’obres el passat mes de juny, “no només ajudaran les persones grans a accedir a casa seva, sinó també a aquelles que tenen impediments físics”. Per la seva banda, el conseller delegat d’ADIGSA, Frederic Linares, va explicar que “quan la instal·lació d’aquest primer ascensor estigui acabada i la resta de veïns vegi el resultat final, segur que n’hi haurà molts més que també voldran col·locar-ne un al seu bloc”. I és que el conveni té un caràcter voluntari, és a dir, que només s’aplica en aquelles comunitats de veïns que es mostren interessades a acollir-s’hi.

Ascensors subvencionats
L’Ajuntament de Rubí contribueix a la instal·lació d’aquests ascensors amb una aportació de 12.000 euros per comunitat. ADIGSA, per la seva banda, assumeix el 60% del cost que ha de pagar cada veí per a la instal·lació d’un ascensor adaptat per a cadires de rodes que requereixi la creació d’un itinerari practicable (on calgui eliminar escales i altres elements per instal·lar-hi l’ascensor) i el 45% en el cas de la instal·lació d’ascensors no adaptats. Gràcies a l’ampliació del conveni, signat el 25 de maig de 2009, es va suprimir el límit de 6.000 i 5.500 euros per habitatge o local (en funció de si l’ascensor és adaptat o no) que establia el primer conveni.

L’ajut complementari d’ADIGSA pot arribar a cobrir el 100% de la despesa d’un habitatge per a aquelles persones amb uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a 2 vegades l’IPREM (Indicador Públic de la Renda d’Efectes Múltiples), amb garantia del seu habitatge.

A banda de l’aportació municipal, l’Ajuntament de Rubí bonificarà el 95% de la quota de l’impost de construccions (entre 3.000 i 5.000€, en funció del cost total de l’obra que s’estima que sigui d’entre 100.000 i 120.000 €). El consistori també bonificarà el 100% de l’import de la taxa per llicències urbanístiques, d’acord amb les ordenances fiscals del municipi en actuacions destinades a suprimir barreres arquitectòniques. Així mateix, en el supòsit que l’ascensor s’hagi d’ubicar a l’exterior, ocupant via pública, com és el cas del que s’està instal·lant al bloc 32, l’administració local cedirà l’ús de l’espai mitjançant un conveni.