Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rubí es dota d’un pla per gestionar l’ús de l’aigua en episodis de sequera L’alcaldessa ha publicat un ban que recull les recents limitacions i restriccions dictades per l’Agència Catalana de l’Aigua https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Rubí es dota d’un pla per gestionar l’ús de l’aigua en episodis de sequera

L’alcaldessa ha publicat un ban que recull les recents limitacions i restriccions dictades per l’Agència Catalana de l’Aigua

La neteja de carrers s’ha de realitzar amb la mínima despesa d’aigua (imatge d’arxiu: Ajuntament de Rubí – Lali Puig).
La neteja de carrers s’ha de realitzar amb la mínima despesa d’aigua (imatge d’arxiu: Ajuntament de Rubí – Lali Puig)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat, a la sessió ordinària corresponent al mes de novembre, el Pla d’emergència en situació de sequera. Es tracta d’un document que planifica la gestió de l’aigua del municipi en els diferents escenaris en què l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) declari la situació de sequera.

L’objectiu és establir un protocol estable, que permeti als diferents serveis gestionar aquestes situacions de manera coordinada. L’existència d’aquest document permetrà a la ciutadania conèixer les mesures a aplicar amb una major anticipació i seguretat, garantint així una millor eficàcia d’aquestes mesures.

El pla pretén minimitzar els impactes ambientals, econòmics i socials de les situacions de sequera. A nivell més específic, també persegueix:

  • Garantir les dotacions d’aigua per a l’abastament urbà, d’ús domèstic, requerides per a assegurar la salut i el benestar de la població, també en episodis crítics.
  • Minimitzar les restriccions als cabals circulants als rius i a les aportacions d’aigua als ecosistemes i espais naturals associats al medi hídric. En general, minimitzar els efectes negatius sobre l’estat de les masses d’aigua.
  • Minimitzar els danys econòmics en les activitats que utilitzen l’aigua com a factor de producció (regadiu, usos industrials i altres usos), així com en d’altres que s’hi relacionen per mitjà del teixit econòmic del país.

Aquest pla només contempla mesures de restricció dels consums en les fases de sequera hidrològica ─en estats d’alerta, excepcionalitat o emergència─. També defineix un estat de prealerta, que no comporta limitacions a les persones usuàries, però sí que porta associades certes accions preparatòries a nivell d’organització interna i de comunicació de dades.

La declaració dels estats de sequera hidrològica correspon a la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Justament, aquest organisme ha declarat l’alerta per sequera a la unitat d'explotació "10 embassaments del Llobregat, 12 Embassaments del Ter o 13 Embassaments del Ter-Llobregat", que inclouen tots aquells municipis que depenen, com a font principal d’abastament, del conjunt d’embassaments del Ter i el Llobregat, entre els quals es troba Rubí.

 

Ban municipal

En aquest sentit, l’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, ha dictat un ban que recull les limitacions i restriccions dictades per l’ACA.

Així, s’ha establert una limitació del consum global d’aigua per a abastament que, en el cas de Rubí, no pot superar una dotació màxima equivalent de 286 litres per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials.

Pel que fa al reg de zones verdes i àrees esportives, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20 a 8 h), cal evitar el reg durant moments de pluja en el cas dels regs particulars, no pot superar-se una dotació de 45 litres/m2/mes i es pot realitzar màxim dos dies a la setmana. També queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

En el cas del reg municipal, l’Ajuntament fa setmanes que, tenint en compte la previsió de manca de pluja, ha disminuït el consum d’aigua per a aquesta finalitat.

Pel que fa a la neteja de carrers, paviments i façanes, es prohibeix als particulars la neteja d’aquests espais i elements utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia ─la prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió─. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

La neteja de vehicles només es podrà fer en aquells establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests espais, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda. També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. En qualsevol cas, aquesta acció es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

Pel que fa a les activitats econòmiques i comercials, es reduirà en un 5% el consum d’aigua destinat a usos industrials i comercials i en un 25% el consum d’aigua destinat a reg agrícola. L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte

També s’estableixen limitacions en el cas d’ompliment de piscines.

Objectius de Desenvolupament sostenible