Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prop de 700 famílies de Rubí demanen ajudes per pagar el lloguer L’any passat més del 91% de les sol·licituds van rebre l’ajuda que atorga el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Prop de 700 famílies de Rubí demanen ajudes per pagar el lloguer

L’any passat més del 91% de les sol·licituds van rebre l’ajuda que atorga el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya

Els termini per presentar les peticions a l’Oficina Local d’Habitatge va acabar el 28 de juny .
Els termini per presentar les peticions a l’Oficina Local d’Habitatge va acabar el 28 de juny

L’Oficina Local d’Habitatge ha rebut 689 sol·licituds per optar a les subvencions per al pagament del lloguer que atorguen el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya. Aquesta xifra representa un augment del 19% respecte al nombre de sol·licituds registrades l’any passat, que van ser 571. El creixement de les demandes és encara més significatiu si es comparen amb les dades de  l'any 2016, quan es van presentar 399 peticions, un 72,68% menys que durant la campanya actual.

Un cop registrades les sol·licituds, durant les pròximes setmanes el personal de l’Oficina Local d’Habitatge comprovarà que totes incloguin tota la documentació requerida, i en cas contrari, es posaran en contacte amb els interessats per tal de completar-les. Les persones que hagin tramitat la petició rebran resposta per part de la Generalitat de Catalunya entre els mesos de setembre i octubre. 

L’any passat es van concedir ajudes a 523 de les 571 sol·licituds registrades, el que representa el 91,59% del total. Les subvencions anaven dels 20 euros, quantitat mínima, fins a 200 euros mensuals, quantitat màxima.

Les ajudes al lloguer del Ministeri de Foment i la Generalitat van destinades les persones titulars d’un contracte d’arrendament que compleixin els següents requisits:

  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i que els de l’any 2016 no superin els límits màxims establerts a la convocatòria 2,80 IRSC (22.365,41€) Aquesta quantitat variarà en funció de la unitat de convivència, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
  • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 600 euros, 900 euros en el cas de famílies nombroses
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge a través d’entitat bancària per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.