Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Obert el termini per optar a les ajudes per pagar el lloguer Els veïns i veïnes de Rubí poden formalitzar el tràmit a l’Oficina Local d’Habitatge fins al 28 de juny https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Obert el termini per optar a les ajudes per pagar el lloguer

Els veïns i veïnes de Rubí poden formalitzar el tràmit a l’Oficina Local d’Habitatge fins al 28 de juny

Les peticions es poden formalitzar fins al 28 de juny (foto: Localpres).
Les peticions es poden formalitzar fins al 28 de juny (foto: Localpres)

El termini per sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer que atorguen el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya finalitza el 29 de juny. Com que es tracta d’un dia festiu a la ciutat, els rubinencs i rubinenques que vulguin acollir-se a aquesta nova convocatòria d’ajuts han de presentar tota la documentació requerida a l’Oficina Local d’Habitatge de Rubí com a molt tard el 28 de juny.

El Ministeri de Foment i la Generalitat han obert la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer 2018 a la qual s’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament que compleixin els següents requisits:

  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i que els de l’any 2016 no superin els límits màxims establerts a la convocatòria 2,80 IRSC (22.365,41€) Aquesta quantitat variarà en funció de la unitat de convivència, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
  • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 600 euros, 900 euros en el cas de famílies nombroses
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge a través d’entitat bancària per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. 
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Les persones que compleixin tots els requisits establerts en aquesta convocatòria poden presentar la seva sol·licitud per optar a aquestes ajudes a l’Oficina Local d’Habitatge de Rubí, ubicada al carrer General Prim, 33-35, 4a planta. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Els dilluns, l’Oficina Local d’Habitatge també obre a la tarda, de 16 a 18:30 h.

L’import de la subvenció, que assumeix un percentatge del preu del lloguer en relació a la casuística de la unitat familiar, pot arribar fins a 2.400 euros anuals (200 euros al mes).