Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nova convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis residencials Les sol·licituds per optar a aquestes ajudes que ofereix la Generalitat de Catalunya ja es poden presentar a les oficines de Proursa https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Nova convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis residencials

Les sol·licituds per optar a aquestes ajudes que ofereix la Generalitat de Catalunya ja es poden presentar a les oficines de Proursa

La convocatòria de subvencions també inclou les obres per millorar l’accessibilitat, com ara la instal·lació d’ascensors.
La convocatòria de subvencions també inclou les obres per millorar l’accessibilitat, com ara la instal·lació d’ascensors

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l’any 2016, a la qual destinarà inicialment tres milions d’euros. Les sol·licituds per optar a aquestes ajudes ja es poden presentar a les oficines de Proursa, ubicades al c. General Prim, 33-35, 4a planta.

Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges o les persones llogateres autoritzades per la propietat. Els edificis que entren dins l’àmbit de la convocatòria són els d’habitatges col·lectius o plurifamiliars ubicats a Catalunya, construïts i acabats abans de 1981 ─en queden exclosos els de la ciutat de Barcelona i els de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les convocatòries de subvenció dels respectius consorcis d’habitatge─.

Presentació de sol·licituds
La convocatòria estableix dos terminis per a la presentació de les sol·licituds.

En el cas de les sol·licituds amb concurrència pública competitiva, poden presentar-se fins al 30 de juny. L’atorgament de la subvenció dependrà de la puntuació que obtinguin, segons especifica la convocatòria.

D’altra banda, el termini s’allarga fins al 30 de setembre per a les actuacions que es consideren d’excepcionalitat i urgència; les relatives a la conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici, i les relatives a obres d’accessibilitat quan a l’edifici visquin persones amb discapacitat o mobilitat reduïda o més grans de 65 anys, sempre que no hagin iniciat les obres.

La gestió de les subvencions anirà a càrrec de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Els impresos de sol·licitud poden obtenir-se en aquest enllaç.

Obres  de rehabilitació subvencionables
Les obres de rehabilitació susceptibles de ser subvencionades són les relatives a la conservació dels edificis que disposin d’un informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) que qualifiqui com a importants, greus o molt greus les deficiències detectades en els elements comuns: fonaments, estructura i/o instal·lacions de l’edifici (electricitat, lampisteria, gas, telecomunicacions...). També inclou les relatives a la conservació de cobertes, terrats, façanes i parets mitgeres.

També poden ser subvencionades les actuacions adreçades a millorar la qualitat i la sostenibilitat de l’edifici: millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici ─per reduir les despeses de calefacció i refrigeració─; instal·lació de sistemes de calefacció i refrigeració ─per incrementar l’eficiència energètica─; instal·lació d’equips de generació o d’equips que permetin la utilització d’energies renovables ─energia solar, biomassa o geotèrmica─ i actuacions que redueixin el consum d’energia convencional i millorin l’eficiència energètica de les instal·lacions comuns d’ascensors i il·luminació de l’edifici.

Aquesta convocatòria també inclou les obres per millorar l’accessibilitat, com ara la instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes, grues i altres adaptacions per a persones amb discapacitat sensorial.