Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les famílies podran demanar ajudes al transport escolar per l’alumnat del Joan Maragall i el JV Foix entre el 19 i el 30 de setembre Per facilitar la tramitació presencial, l’Ajuntament habilitarà un punt de suport a l’Oficina Municipal d’Escolarització durant el termini de presentació de sol·licituds https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Les famílies podran demanar ajudes al transport escolar per l’alumnat del Joan Maragall i el JV Foix entre el 19 i el 30 de setembre

Per facilitar la tramitació presencial, l’Ajuntament habilitarà un punt de suport a l’Oficina Municipal d’Escolarització durant el termini de presentació de sol·licituds

L’escola Joan Maragall en una imatge d’arxiu (foto: Ajuntament de Rubí – César Font).
L’escola Joan Maragall en una imatge d’arxiu (foto: Ajuntament de Rubí – César Font)

Entre el 19 i el 30 de setembre, s’obre el període per demanar les subvencions per al transport escolar discrecional no obligatori de l’alumnat matriculat a l’Escola Joan Maragall i a l’Institut JV Foix per al curs 2022-2023. Poden demanar la subvenció  les famílies de l’alumnat matriculat al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

La petició es podrà formalitzar en línia o presencialment. El tràmit telemàtic es podrà realitzar a través d’aquest enllaç de la seu electrònica, però per fer-ho cal disposar d’un certificat electrònic (idCAT, eDNI) o estar donats d’alta al servei idCAT mòbil per identificar-se. L'IdCAT mòbil es pot obtenir de forma immediata a través del següent enllaç: https://idcatmobil.seu.cat/.

Per facilitar la tramitació presencial, l’Ajuntamenthabilitarà un punt de suport a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) del carrer Doctor Robert, 20. Durant el termini de presentació de sol·licituds, un equip de dues professionals atendrà la ciutadania de 9.30 a 14 h, sense necessitat de tenir cita prèvia. A més, les demandes també es podran entrar demanant hora a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) del carrer Narcís Menard

Enguany, els centres educatius no recolliran sol·licituds.

El transport escolar fins aquests dos centres educatius es gestiona des del Consell Comarcal del Vallès Occidental. La despesa es divideix en 3 rebuts al llarg de l’any. L’Ajuntament de Rubí manté el suport a les famílies que tenen dificultats per assumir el cost del transport escolar fins a aquests dos centres educatius i ofereix la possibilitat de rebre la bonificació d’un rebut, dos o tots tres, en funció de renda familiar. El consistori té previst destinar 68.000 euros a aquestes ajudes.

Per fer consultes sobre la presentació de les sol·licituds, les famílies es poden adreçar al Servei d’Infància i Educació de l’Ajuntament de Rubí al telèfon 93 588 70 00 o bé enviar un correu electrònic a educacio@ajrubi.cat

Documentació

Per a poder ser beneficiari de l’ajuda, l’Agencia Tributària exigeix com a requisit la presentació de la següent documentació:

 • Usuaris de transport menors de 14 anys: hauran d’aportar el DNI o en el seu defecte el NIF. En el cas de voler sol·licitar el NIF cal demanar a l’Agencia Tributària l’alta al cens d’obligats o tributaris i NIF a través del model 030. Per a poder tramitar-lo caldrà que el pare o la mare aportin fotocòpia i original del DNI i llibre de família.
 • Usuaris de transport majors de 14 anys: hauran d’aportar obligatòriament el DNI.

En el cas que manquin els documents anomenats anteriorment no es podrà optar a rebre l’ajuda ja que és un requisit indispensable. El llibre de família de l’infant usuari del transport no serveix per a tramitar l’ajuda.

A més del DNI/NIE o CIF de l’usuari del transport caldrà aportar la següent documentació per a poder tramitar l’ajuda al punt de suport:

 • Sol·licitud, annex 1 i annex 2, que trobareu a la seu electrònica, degudament emplenats i signats
 • DNI /NIE o CIF de l’infant usuari del transport escolar
 • DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar empadronats al mateix domicili. En el cas dels menors de 14 anys no usuaris del transport escolar es podrà aportar el llibre de família per acreditar la filiació
 • Per a cada membre major de 16 anys:
  • Darreres 6 nòmines (de març a agost de 2022)
  • En el cas d’autònoms documents que acreditin els ingressos (Models 130 i/o 131)
  • En el cas de situació d’atur el certificat emès per l’organisme pagador en que consti el concepte del a prestació i l’import percebut de març a agost de 2022.
  • En el cas de rebre prestacions socials de qualsevol tipus o ser pensionista el certificat emès per l’organisme pagador en que consti el concepte de la pensió o la prestació i l’import percebut de març a agost de 2022.
  • Informe de vida laboral emès per la Seguretat Social amb data que no podrà ser anterior en més d’un mes a la data d’inici del període de presentació de sol·licituds.

A més de tota aquesta documentació la persona que vingui a tramitar l’ajuda al punt de suport haurà de portar:

 • Telèfon mòbil per a poder tramitar l’IdCAT o tramitar l’ajuda a través de l’IdCAT
 • Targeta sanitària de la persona que vindrà presencialment a tramitar l’ajuda per a poder tramitar l’IdCAT.

Objectius de Desenvolupament sostenible