Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Mesa de seguiment dels abocadors es posa al dia en relació a la tramitació del PAE de Can Balasc El consistori ha donat a conèixer als integrants d’aquest òrgan en quin punt es troba aquest expedient https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

La Mesa de seguiment dels abocadors es posa al dia en relació a la tramitació del PAE de Can Balasc

El consistori ha donat a conèixer als integrants d’aquest òrgan en quin punt es troba aquest expedient

La Mesa de seguiment dels abocadors s’ha reunit aquest dimecres al vespre a la Sala de Plens (foto: Ajuntament – Lali Álvarez).
La Mesa de seguiment dels abocadors s’ha reunit aquest dimecres al vespre a la Sala de Plens (foto: Ajuntament – Lali Álvarez)

Aquest dimecres, l’Ajuntament de Rubí ha donat a conèixer als integrants de la Mesa de Seguiment dels abocadors en quin punt es troba la tramitació del Projecte d’actuació específica (PAE) en sòl no urbanitzable relatiu a l’abocador de Can Balasc. L’aprovació definitiva d’aquest document per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) ─l’òrgan competent─ és un requisit per poder tramitar la llicència urbanística de l’abocador.

Segons ha informat el consistori, la tramitació del PAE consta de diverses fases:

  • L’admissió a tràmit del PAE, que es va produir el 21 de desembre de 2018 mitjançant acord de la Junta de Govern Local.
  • El període d’informació pública per tal que els interessats puguin presentar al·legacions.
  • La sol·licitud d’informe als organismes sectorials afectats, com ara el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència de Residus de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona i el Ministerio de Fomento, entre d'altres. Aquests informes sectorials es van sol·licitar el 31 de desembre de 2018.
  • L’aprovació prèvia o denegació del PAE mitjançant acord de la Junta de Govern Local a la vista de les conclusions dels informes dels organismes sectorials i de les al·legacions presentades durant la fase d’informació pública.
  • En cas que s’aprovi prèviament el PAE, la tramesa a la CTUB, que és l’òrgan competent per aprovar-lo definitivament.

En aquests moments, l’Ajuntament encara no disposa de tots els informes sol·licitats als organismes sectorials afectats, a la vista de les conclusions dels quals ─a banda del resultat de les al·legacions presentades durant la informació pública─ ha d’aprovar prèviament el projecte o denegar-lo.

D’entre els informes rebuts destaca l’emès per la Secretaria General d’Infraestructures Ferroviàries del Ministerio de Fomento, que té caràcter desfavorable. Aquesta circumstància impedeix que pugui continuar la tramitació del PAE fins que el Ministerio de Fomento emeti un nou informe, a la vista de la documentació sol·licitada en el seu informe inicial al promotor. A partir del moment en que rebi aquesta documentació, el Ministerio de Fomento disposarà d’un termini màxim de dos mesos per emetre el nou informe.

Així mateix, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès també ha manifestat la seva voluntat de presentar al·legacions contra el PAE en la mesura que també es veu afectat per l’abocador de Can Balasc.