Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Rubí exigeix a Endesa una solució als talls elèctrics El Ple també ha acordat instar el Govern català perquè doti d’equipament informàtic, connectivitat i formació digital l’alumnat de la ciutat per garantir l’equitat educativa durant i després de la COVID-19 https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Rubí exigeix a Endesa una solució als talls elèctrics

El Ple també ha acordat instar el Govern català perquè doti d’equipament informàtic, connectivitat i formació digital l’alumnat de la ciutat per garantir l’equitat educativa durant i després de la COVID-19

La sessió d’aquest dijous s’ha celebrat de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí).
La sessió d’aquest dijous s’ha celebrat de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha acordat per Junta de Portaveus, és a dir, amb el consens previ de tots els grups, una moció per exigir a Endesa que resolgui els talls elèctrics que s’estan produint a la ciutat els darrers mesos. Segons el text, Rubí pateix una situació de precarietat en el manteniment i les infraestructures de la xarxa elèctrica que cal revertir.

A mitjan gener, una quinzena d’alcaldies del Vallès Occidental, entre elles la de Rubí, van denunciar talls indiscriminats de llum als seus municipis i la manca de resposta de la companyia Endesa. Ara, el Consistori rubinenc ha acordat exigir a Endesa, com a companyia distribuïdora, que faci allò que sigui necessari per resoldre el mal servei i que executi les reparacions que calguin per tal d’acabar amb aquesta situació. La moció, presentada inicialment per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), també contempla estudiar si es compleixen les condicions per sol·licitar una demanda a la companyia distribuïdora; oferir suport tècnic i legal als comerços, veïns i veïnes afectades pels talls de llum per poder fer les reclamacions pertinents i rebre les compensacions necessàries; i reclamar a la companyia distribuïdora les compensacions pels comerciants i ciutadans afectats.

En canvi, no ha prosperat la moció plantejada per Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) perquè s'adoptin totes les mesures necessàries per a reduir l'enorme pujada del preu de l'electricitat, ja que el text només ha comptat amb el suport del grup presentant i de Veïns per Rubí (VR). La resta de formacions, Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), En Comú Podem (ECP) i l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), hi han votat en contra.

El Ple també ha aprovat, per Junta de Portaveus, la moció plantejada inicialment per ERC per a la modificació del Reglament de la Sindicatura municipal de Greuges de Rubí, que data del 2000. L’objectiu d’aquesta revisió és, entre d’altres, posar en valor la gran tasca i responsabilitat que té aquesta institució a nivell local. Entre d’altres, s’ha acordat modificar alguns articles del reglament: millorar el procés d’elecció del síndic/a municipal per fer-lo més obert i participatiu; revisar el sistema retributiu per tal de garantir el seu correcte funcionament, així com la seva independència i objectivitat; destinar els recursos econòmics i personals necessaris; i establir la contractació del personal de suport pertinent ─un/a administrativa i un/a assessor/a jurídic/a independent de l’Ajuntament─. La moció també proposa un calendari per tal que el nou reglament estigui disponible per al proper relleu en el càrrec.

La Junta de Portaveus també ha consensuat la moció de l’AUP per a la millora de les condicions de treball de les subcontractes de serveis municipals, en base a la sentència 1137/2020 del Tribunal Suprem, que va modificar per unanimitat del ple de la Sala del Social la seva doctrina en matèria de subcontractació, tot rebutjant la limitació temporal dels contractes per obra o servei determinat. Això suposa que, a diferència del què ha succeït els darrers 30 anys, ja no es pot ajustar la duració d’un contracte d’obra i servei a la durada de la subcontracta. Així, les empreses subcontractades per a prestar serveis de l’Ajuntament no podran continuar tenint els seus treballadors i treballadores amb contractes d’obra i servei d’igual durada a la del contracte o concessió del servei. En aquest sentit, la moció planteja instar les empreses subcontractades a regularitzar la situació contractual dels treballadors i treballadores afectades per aquesta sentència, vetllant perquè no es produeixin finalitzacions de contracte motivades per la seva possible conversió en indefinits, entre d’altres.

 

Altres mocions

Tots els grups, excepte ERC ─que ha votat en contra en aquest punt─, han validat la moció presentada pel PSC i ECP sobre la dotació d’equipament informàtic, connectivitat i formació digital per garantir l’equitat educativa durant i després de la COVID-19. La Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a Catalunya, estableix que els centres educatius han de reduir l'assistència presencial de l'alumnat d'estudis postobligatoris. A la pràctica, segons informa el Departament d’Educació, els ordinadors previstos al Pla Digital han arribat a un 45% del professorat i a un 5% de l’alumnat arreu de Catalunya. L’endarreriment és causat, segons la Generalitat, per la manca de producció de terminals o bé el col·lapse per la demanda creada.

En aquest sentit, la moció insta el Govern català a posar a disposició de l'alumnat i professorat de cicles formatius, batxillerat i ESO de Rubí, així com a l’alumnat des de l'etapa d'infantil fins a l'inici de la secundària, l'equipament informàtic i connectivitat necessaris per poder continuar el seu procés d'aprenentatge en règim de semipresencialitat o períodes de quarantena o aïllament, de manera immediata, tot donant prioritat a l’alumnat de famílies desafavorides econòmicament. El text també demana a la Generalitat ampliar l’oferta gratuïta de formació permanent al professorat i destinar els recursos necessaris per garantir que els centres educatius tinguin la connectivitat, les infraestructures i l'equipament digital adequats per garantir el correcte desenvolupament de l'educació en línia.

En canvi, les mocions d’ERC en suport al conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre (vots a favor d’ERC i l’AUP, abstencions d’ECP i VR i vots en contra del PSC i Cs), i la presentada per l’AUP per potenciar el consum d’energia verda, optimitzar la despesa elèctrica a l’Ajuntament i reclamar a Endesa per incompliment del contracte (vots favorables d’ERC, Cs, VR i l’AUP i vots contraris de l’equip de govern), han estat rebutjades.

 

Tràmits

El Ple ha fet, per unanimitat, un acord in voce a l’hora d’aprovar inicialment el Reglament orgànic municipal (ROM). Els grups han optat per fer aquest acord de viva veu després de valorar la conveniència d’incorporar la modificació de l’article 110 plantejada per VR, tenint en compte que la Comissió Informativa va fer un dictamen sobre un document que no es pot modificar fins al període d’al·legacions. El primer ROM es va aprovar l’any 1985 i, per tant, calia redactar-ne un de nou, ja que el vigent havia quedat desactualitzat. L’objectiu del ROM és establir el règim organitzatiu de l’Ajuntament i l’estructura orgànica del Govern municipal, regular el règim de funcionament dels òrgans municipals, determinar l’exercici de la potestat normativa i les normes bàsiques de procediment de l’administració municipal, regular l’estatut dels membres de la Corporació, articulant els drets i els deures que la legislació estableix, i canalitzar la informació i la participació de la ciutadania.

També ha rebut el vist-i-plau de totes les formacions l’aprovació inicial de l’ordenança d’energia fotovoltaica, un text senzill que vol fomentar la fotovoltaica a la ciutat, motiu pel qual ve acompanyada d’una simplificació de procediments. Entre d’altres, per exemple, s’inclourà automàticament la sol·licitud de bonificació de l’ICIO, la qual és del 95% d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 6; i s’elimina l’obligatorietat de fer una comunicació prèvia d’obra.

Paral·lelament, s’han aprovat diferents projectes d’obres:

  • Aprovació inicial de l’adequació i millora dels accessos al pont del carrer Sant Joan (vots a favor de l’equip de govern, Cs i VR i vots contraris d’ERC i l’AUP)
  • Aprovació inicial de la reforma de les noves oficines al carrer Dr. Robert (vots a favor de l’equip de govern, abstencions de Cs, VR i l’AUP i vots en contra d’ERC)
  • Aprovació definitiva de la reurbanització de la rotonda del camí de Ca n’Oriol (unanimitat)
  • Aprovació definitiva del projecte del carrer Sabadell, entre el carrer Sant Gaietà i la plaça Celso Emilio Ferreiro (unanimitat)
  • Aprovació definitiva de l’arranjament de les Zones Verdes del Sector H (unanimitat)
  • Aprovació definitiva del projecte per l’acabament de les obres de reparació i consolidació de la Xemeneia de l’Escardívol (unanimitat)

En matèria d’habitatge, s’ha donat compte al Ple del conveni de cooperació entre l'Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l'Ajuntament per al cofinançament de la inspecció d'habitatges buits per destinar a lloguer social, amb una modificació del Programa d'inspecció d'habitatges buits a Rubí. I s’ha aprovat per unanimitat el canvi de la forma de gestió del Servei de promoció i gestió d’habitatges, que torna a gestionar-se a través de la societat municipal Proursa ─l’octubre de 2016, el Ple va aprovar inicialment el canvi de forma de gestió d’aquest servei, passant de la forma jurídica de societat mercantil de capital íntegrament municipal (Proursa) a una gestió directa a través de la mateixa organització ordinària de l’Ajuntament de Rubí. Un any després, el Ple va suspendre l’eficàcia de l’anterior acord─.

També s’ha donat compte del decret per impulsar la redacció d’un nou Pla d’equipaments municipal, amb l’objectiu de planificar el desenvolupament d’una xarxa d’equipaments sostenible pel període 2021-2030.

S’ha aprovat la versió 6.0 del Tom I del Manual de normes per a la gestió del Patrimoni, corresponents als criteris per a la gestió de béns (vots a favor de totes les formacions, excepte ERC, que s’ha abstingut).

I ha quedat aprovada la resolució del recurs de reposició de CCOO contra la Relació de llocs de treball (RLT) municipal (vots a favor de l’equip de govern i abstenció de la resta de grups).  

A l’inici del ple, s’ha fet un minut de silenci en record de la darrera dona víctima de violència masclista: Flora, de 82 anys (Puente de Vallecas, Comunitat de Madrid).

Etiquetes