Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament rehabilita cinc blocs de nínxols del Cementiri Municipal Les obres, que tenen una durada prevista de tres mesos, també contemplen la contenció d’una esllavissada de terres al talús que hi ha darrera del Tanatori https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/l2019ajuntament-rehabilita-cinc-blocs-de-ninxols-del-cementiri-municipal/@@images/image/preview

L’Ajuntament rehabilita cinc blocs de nínxols del Cementiri Municipal

Les obres, que tenen una durada prevista de tres mesos, també contemplen la contenció d’una esllavissada de terres al talús que hi ha darrera del Tanatori

Una de les actuacions preveu substituir les cobertes de diversos nínxols per noves teulades planes (foto: Lídia Larrosa).
Una de les actuacions preveu substituir les cobertes de diversos nínxols per noves teulades planes (foto: Lídia Larrosa)

Aquesta setmana, l’Ajuntament de Rubí inicia unes obres de millora al Cementiri Municipal en el marc del Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015. Els treballs permetran rehabilitar cinc blocs de nínxols, construir un mur de contenció al talús que hi ha darrera del Tanatori i dur a terme una actuació de millora en una de les tanques de la instal·lació. Aquesta actuació, que té una durada prevista d’uns tres mesos, ha estat adjudicada a l’empresa VORACYS, S.L. per un import de 145.367,84 euros.

El Cementiri compta amb diversos grups de nínxols de diferents tipologies i èpoques. La majoria d’aquests blocs tenen una coberta amb molt poca pendent i en molts d’ells s’han detectat patologies provocades per la manca d’estanqueïtat. Les cornises, també de diferents tipologies, presenten problemes de trencament, despreniment o deteriorament. La intervenció que durà a terme el Consistori pretén substituir les cobertes de fibrociment per noves teulades planes acabades amb una tela impermeabilitzant autoprotegida en aquells blocs de nínxols més antics. Concretament, s’actuarà en 5 dels 16 blocs que tenen aquest tipus d’acabat de coberta. També es renovaran les peces de coronament i els remats.

L’Ajuntament també construirà un mur de contenció al talús que hi ha darrera del Tanatori per restablir l’estabilitat de les terres, que s’havien desplaçat arran d’una petita esllavissada. Tenint en compte el desnivell existent, el mur s’executarà amb peces prefabricades de blocs de formigó amb acabat de tanca de filat metàl·lic.

Per últim, també es durà a terme una millora a la tanca de la instal·lació. Actualment, el recinte està delimitat en alguns trams amb un mur i, en d’altres, amb una xarxa de torsió simple. Hi ha una zona, però, que no disposa de tanca pròpia i l’única delimitació existent és la pròpia del veí. En aquest sentit, es preveu completar la tanca del recinte amb filat metàl·lic. 

Tenint en compte les obres que s’han de dur a terme als nínxols i per motius de seguretat, serà necessari acotar les zones de treball amb tanques durant un termini aproximat de dues setmanes, fet que impedirà l'accés als nínxols durant aquest impàs de temps. Tot i així, els serveis d'enterrament no es veuran afectats en cap cas.

Fitxers relacionats