Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament licita les obres de 90 dels 103 projectes del Pla d’inversions financerament sostenible Aquesta dada s’ha donat a conèixer en el marc de la comissió de seguiment del pla, que ha tingut lloc aquest dimarts https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament licita les obres de 90 dels 103 projectes del Pla d’inversions financerament sostenible

Aquesta dada s’ha donat a conèixer en el marc de la comissió de seguiment del pla, que ha tingut lloc aquest dimarts

Manuel Velasco, dirigint-se a la comissió de seguiment del Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015 (foto: Localpres).
Manuel Velasco, dirigint-se a la comissió de seguiment del Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015 (foto: Localpres)

L’Ajuntament de Rubí ha donat a conèixer l’estat de licitació dels 103 projectes que integren el Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015 als membres de la comissió de seguiment d’aquest pla. Aquesta comissió està formada pels grups polítics amb representació al Ple municipal i pels agents socioeconòmics de la ciutat (col·legis professionals, associacions i gremis empresarials, la Cambra de Comerç, etc.). Segons ha explicat el regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, Manuel Velasco, es preveu adjudicar un volum d’inversió de 18,1 milions d’euros.

El Consistori rubinenc va impulsar el Pla d’inversions en el moment en què el Govern central va obrir la possibilitat de destinar el romanent positiu de tresoreria que tenien els ajuntaments a inversió, en comptes de destinar-ho a amortitzar deute, com establia la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fins aleshores. Ara bé, calia complir tota una sèrie de condicions: que aquestes inversions no incrementessin el pressupost de despesa del Consistori en els propers anys i que l’Ajuntament complís tots els criteris d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el pagament a proveïdors amb un termini màxim de 30 dies, entre d’altres.

També es van establir condicions a l’hora d’executar aquestes inversions: que tota la despesa estigués compromesa abans del 31 de desembre de 2014 i que les obres estiguessin executades i pagades abans de 31 de desembre de 2015. Unes condicions que han marcat molt el calendari a seguir a l’hora de licitar tots aquests projectes.

Licitacions per fases
Precisament amb l’objectiu de complir aquests terminis, l’Ajuntament va optar per dividir els 103 projectes en 2 fases.

La primera fase es va iniciar abans que s’hagués aprovat, a finals de juny, el Pla d’inversions financerament sostenible. Així, a principis de maig es van començar a redactar els projectes i ara està finalitzant la licitació de les obres. En aquesta fase hi ha 65 projectes, dels quals 64 estaran adjudicats abans de 31 de desembre de 2014. Aquestes actuacions és previst que comencin durant el primer trimestre de l’any vinent.

La segona fase, que inclou 38 projectes, es va iniciar un cop aprovat el Pla d’inversions. La redacció de projectes es va encetar al juliol i en aquests moments s’estan licitant. Els procediments oberts no hi haurà temps material de poder-los adjudicar abans d’aquesta data. En el cas dels que es liciten a través d’un procediment negociat, el Consistori està treballant intensament per poder arribar a adjudicar-los a 31 de desembre d’aquest any. En aquest sentit, ha demanat la col·laboració de les empreses licitadores, instant-les a avançar al màxim tota la documentació requerida.

Anàlisi de les adjudicacions
L’Ajuntament ha dut a terme tres processos de licitació: la redacció dels projectes, l’execució de les obres i la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut.

Pel que fa a la redacció de projectes, se n’han licitat un total de 92 ─la resta no ha calgut licitar-los, ja sigui perquè l’Ajuntament ja disposava del projecte redactat i aprovat amb anterioritat, com ara el cas de les conques, o perquè n’hi havia prou amb una memòria valorada─. L’Ajuntament ha encarregat la redacció de 70 d’aquests projectes a professionals de la ciutat.

Pel que fa a l’execució d’obres, s’ha iniciat la licitat de 90 projectes i la setmana vinent es preveu iniciar 5 licitacions més. En el cas dels projectes de menys de 240.000 euros, que poden adjudicar-se via contracte menor o procediment negociat, es va demanar a les empreses constructores de Rubí que manifestessin les seves 5 preferències, amb l’objectiu de convidar-les a presentar-se a aquells projectes que més els interessaven. En el cas dels contractes oberts ─projectes de més de 240.000 euros─ s’han presentat al voltant d’una quarantena d’empreses per projecte.   

Per últim, el criteri general per adjudicar les direccions d’obres i coordinació de seguretat i salut ha estat encarregar-les al mateix redactor del projecte.

L’Ajuntament preveu adjudicar en obres uns 18,1 milions d’euros, als quals se’ls ha de sumar les redaccions de projecte i les direccions d’obra. Aquesta xifra ja contempla les baixes que han pogut formular les empreses licitadores.