Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament i SOREA ajuden 41 famílies que ocupen pisos propietat d’entitats bancàries a donar d’alta el comptador de l’aigua Al setembre, el Consistori va establir un protocol amb l’empresa concessionària del servei d'aigua per ajudar aquestes persones de manera provisional https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/l2019ajuntament-i-sorea-ajuden-41-families-que-ocupen-pisos-propietat-d2019entitats-bancaries-a-donar-d2019alta-el-comptador-de-l2019aigua/@@images/image/preview

L’Ajuntament i SOREA ajuden 41 famílies que ocupen pisos propietat d’entitats bancàries a donar d’alta el comptador de l’aigua

Al setembre, el Consistori va establir un protocol amb l’empresa concessionària del servei d'aigua per ajudar aquestes persones de manera provisional

En virtut del protocol establert amb SOREA, l’Ajuntament ha ajudat 41 famílies a donar d’alta el comptador de l’aigua.
En virtut del protocol establert amb SOREA, l’Ajuntament ha ajudat 41 famílies a donar d’alta el comptador de l’aigua

La Taula especial de desnonaments s’ha reunit aquesta setmana per fer seguiment de les accions que està duent a terme el Servei d’Intermediació d’Afectats per les Hipoteques (SIAH) de Rubí, que es va posar en marxa al març del 2012, i posar en comú la darrera hora sobre la problemàtica de la vivenda. Com és habitual, a banda dels responsables polítics i tècnics de les àrees d’Habitatge i Serveis Socials, la trobada ha comptat amb la participació de part dels grups municipals i de diverses entitats socials, entre elles les dues Plataformes d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Rubí.

Durant la reunió, s’ha posat de manifest la feina que està fent l’Ajuntament per tal que aquelles famílies que es veuen obligades a ocupar un habitatge propietat d’una entitat bancària, com a conseqüència de la seva situació econòmica i social, puguin disposar d’aigua corrent, un recurs de primera necessitat. 

Al setembre, el Consistori i SOREA, l’empresa concessionària del servei d’aigua a la ciutat, van establir un protocol per tal de trobar una sortida provisional per a aquestes famílies, possibilitant que puguin tramitar l’alta del servei.

De les 59 sol·licituds presentades, s’han aprovat 41 altes ─l’Ajuntament ha destinat 5.220 euros a aquesta qüestió─. Les altres 18 han estat denegades perquè l’habitatge ocupat és una propietat privada, per incompareixença, perquè no existeix l’adreça al Registre de la Propietat o perquè els sol·licitants han canviat de domicili, entre d’altres.

Paral·lelament, Ajuntament i SOREA també treballen plegats per detectar aquelles persones que es troben en procés de patir un tall del subministrament d’aigua i, d’aquesta manera, poder-les ajudar.

Les ajudes a aquelles famílies amb dificultats per pagar el seu consum energètic, en el marc del projecte Energia per a tothom, també són una altra de les actuacions que estan portant a terme els Serveis Socials i el projecte d’eficiència energètica municipal Rubí Brilla. Amb una inversió d’uns 38.000 euros, es preveu un potencial d’estalvi energètic anual total d’uns 27.000 euros ─uns 198 euros d’estalvi energètic anual per família─.

Una altra de les dades que s’ha donat a conèixer a la reunió és que l’àrea de Serveis Socials va destinar uns 160.000 euros l’any passat a l’atenció individual a les persones i famílies que pateixen problemes en relació a l’habitatge (desnonaments, manca de recursos econòmics per poder assumir el cost de l’habitatge, etc). Enguany, i fins a dia d’avui, aquesta xifra ja supera els 18.000 euros. Actualment, els casos més nombrosos són els que pateixen desnonaments per ocupacions il·legals d’habitatges propietat d’entitats bancàries.

675 expedients
Durant la sessió, s’han actualitzat les dades relacionades amb la problemàtica de l’habitatge a la nostra ciutat. Els assistents han pogut conèixer d’aquesta manera que, des de gener del 2012, el SIAH ha rebut 675 nous sol·licitants (a mitjans del 2014, el nombre d’expedients era de 571).

Pel que fa a les entitats financeres, Catalunya Caixa i BBVA segueixen sent les que aporten més usuaris al servei, amb un total de 154 i 148 a data març de 2015, respectivament. Les segueixen Bankia (45), CaixaBanc (44) i Banc Santander (38), entre d’altres.

Dels casos atesos pel SIAH, no s’ha arribat a obrir expedient en 139 ocasions per diferents motius, com ara que l’usuari no s’ajustava al perfil o que no va presentar-se a la cita concertada. En 132 casos, només es va requerir un assessorament general, un fet que demostra que, cada cop més, els ciutadans acudeixen al servei en una fase inicial del problema. 

182 persones o famílies es troben pendents d’un acord, ja sigui una renegociació del préstec hipotecari (79), una dació o compravenda (60) o una dació o compravenda amb lloguer (43). Pel que fa als que ja ha aconseguit aquest acord, 38 han pogut renegociar la seva hipoteca, a 30 se’ls ha concedit la dació i a 31 la dació amb lloguer. Per últim, hi ha un total de 61 casos que estan pendents de resolució judicial de subhasta o del llançament, entre  d’altres.

En aquests moments, un total de 17 demandants estan pendents de la primera entrevista. 162 expedients estan a l’espera d’una resposta de l’entitat, 30 estan pendents de resposta de l’usuari, en 19 casos no s’ha assolit cap acord amb l’entitat bancària, un està pendent de subhasta i 396 expedients ja han estat arxivats.