Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament i Sorea adopten mesures per garantir el subministrament i sanejament d’aigua durant l’emergència per coronavirus Els actuals processos de tractament i distribució, així com els controls de qualitat realitzats pel laboratori, garanteixen la innocuïtat de l’aigua subministrada https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament i Sorea adopten mesures per garantir el subministrament i sanejament d’aigua durant l’emergència per coronavirus

Els actuals processos de tractament i distribució, així com els controls de qualitat realitzats pel laboratori, garanteixen la innocuïtat de l’aigua subministrada

El subministrament i sanejament d’aigua estan garantits (foto: Ajuntament de Rubí).
El subministrament i sanejament d’aigua estan garantits (foto: Ajuntament de Rubí)

Durant l'estat d'emergència per la propagació del coronavirus (Covid-19), els serveis de subministrament i sanejament d’aigua estan plenament assegurats amb les mateixes garanties que fins ara. La qualitat i la seguretat de l'aigua potable està garantida en tot moment. Els actuals processos de tractament i distribució, així com els controls de qualitat realitzats pel laboratori, garanteixen la innocuïtat de l’aigua subministrada, no veient-se afectada per l'actual situació.

SOREA, l’empresa concessionària del servei, en coordinació amb les autoritats sanitàries i l’Ajuntament de Rubí, ha implementat una sèrie de mesures preventives encaminades a protegir la seguretat sanitària de tot el seu personal ─tenint en compte que hi ha determinades operacions que requereixen assistència presencial─, així com a assegurar el funcionament de les instal·lacions on opera, siguin plantes de depuració, potabilització o subministrament.

Així mateix, s’han pres les decisions necessàries per a disposar, en temps i termini, del material necessari i suficient per assegurar la qualitat del subministrament amb totes les garanties que habitualment són aplicades.

Concretament, s’han adoptat les següents mesures:

 • Creació d'equips independents de treball operatiu a les àrees de manteniment de xarxa d’aigua i clavegueram i de feines de depuració, atès que les característiques de l'activitat requereixen una tasca presencial que impossibilita el teletreball.
 • Aquests equips de treball operatiu funcionaran de forma independent per evitar qualsevol risc de contagi. La segregació d'aquests equips de treball implica la supressió de qualsevol contacte directe o indirecte, tant en instal·lacions com als vestidors.
 • S’atendran totes les urgències i es realitzaran manteniments preventius inajornables, però es posposaran tasques no crítiques. En qualsevol cas, es garanteixen els serveis mínims.
 • S’ha suspès l’atenció al client presencial, posant a disposició dels abonats i abonades canals telemàtics per fer les gestions.
 • S’ha habilitat la situació de teletreball per a tot aquell personal que realitza tasques administratives i que no requereixen una atenció presencial.
 • D'altra banda, s'estan optimitzant i extremant les mesures d'higiene personal.
 • Donades les característiques de l'activitat quotidiana del cicle integral de l'aigua, les instruccions de treball a les empreses contractistes es faciliten bàsicament de forma telefònica o telemàtica, sense caràcter presencial.
 • De la mateixa manera, per a garantir la innocuïtat de les operacions, s'han cancel·lat totes les visites a les instal·lacions, excepte en activitats essencials com és el transport de materials necessaris per assegurar la salubritat l'aigua i el normal funcionament de les instal·lacions.
 • Davant els riscos d'eventual desproveïment de productes o components a causa del caràcter global d'aquesta situació, SOREA ha procedit, amb la col·laboració de les empreses subministradores, a fer un aprovisionament de material necessari per assegurar durant els propers mesos la continuïtat del subministrament amb les garanties habituals.

SOREA està en tot moment en comunicació amb les autoritats sanitàries davant la situació actual i ha aplicat els protocols de prevenció dictats per les autoritats amb l’objectiu de protegir tant la plantilla com les persones usuàries i, a la vegada, garantir la continuïtat del servei amb mitjans alternatius.

L’empresa concessionària recorda que té a la seva disposició els següents canals d'atenció no presencial on els abonats i abonades poden realitzar totes les seves gestions:

 • www.sorea.cat
 • Telèfon gratuït: 934 953 540
 • Telèfon d’incidències 24 hores: 900 304 070