Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí vetlla pel bon funcionament de les terrasses de bars i restaurants de la ciutat El Consistori potencia el coneixement de l’ordenança que regula aquestes instal·lacions ubicades a la via pública entre el sector de la restauració https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/l2019ajuntament-de-rubi-vetlla-pel-bon-funcionament-de-les-terrasses-de-bars-i-restaurants-de-la-ciutat/@@images/image/preview

L’Ajuntament de Rubí vetlla pel bon funcionament de les terrasses de bars i restaurants de la ciutat

El Consistori potencia el coneixement de l’ordenança que regula aquestes instal·lacions ubicades a la via pública entre el sector de la restauració

Qualsevol establiment de restauració pot sol·licitar la corresponent llicència per a ubicar una terrassa a la via pública.
Qualsevol establiment de restauració pot sol·licitar la corresponent llicència per a ubicar una terrassa a la via pública

L’Ajuntament de Rubí inicia una nova tanda d’inspeccions per comprovar que els bars i restaurants que disposen de llicència per tenir una terrassa compleixen l’Ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i altres instal·lacions anàlogues. La iniciativa municipal no té afany recaptatori, sinó que pretén posar al dia tant els permisos ja concedits com els nous que s’atorgaran per a la temporada d’estiu, que s’iniciarà d’aquí a aproximadament un mes.

Qualsevol establiment de restauració pot sol·licitar la corresponent llicència per a ubicar una terrassa a la via pública. L’ordenança estableix tres temporades: la d’estiu (de l’1 de maig al 30 de setembre), la d’hivern (de l’1 d’octubre al 30 d’abril de l’any següent) i l’anual (de l’1 de gener al 31 de desembre).

Per aconseguir la llicència, cal presentar una sol·licitud a la Finestreta Única Empresarial (FUER) de l’Ajuntament de Rubí. Si es demana autorització per la temporada d’estiu, el registre de documentació i el pagament de la taxa corresponent s’ha de fer abans de l’1 de maig. En el cas de la temporada d’hivern, aquests tràmits s’han de realitzar abans de l’1 d’octubre, mentre que per la temporada anual, cal fer-ho entre l’1 i el 15 de gener.

Les taxes s’han d’abonar per a la temporada íntegra. En el cas de la temporada anual, si la documentació es presenta a partir de l’1 de juliol només s’haurà de pagar un semestre.

S’ofereix la possibilitat de fraccionar la taxa de la temporada anual
Enguany, el Consistori ha establert noves formes de pagament de les taxes, amb l’objectiu de permetre’n el seu fraccionament.

A partir d’aquest any 2015, la gestió del cobrament de les taxes per a l’ocupació de l’espai públic amb taules i cadires es fa a través d’un padró de liquidacions que gestiona la Diputació de Barcelona. En aquest padró hi consten les dades dels titulars dels establiments que hagin sol·licitat autorització d’ocupació l’any 2014 en qualsevol de les tres modalitats (temporada anual, temporada d’estiu i temporada d’hivern).

L’abonament de la taxa de la temporada anual es podrà fraccionar en dos pagaments (al març i al setembre, aproximadament). El de les temporades d’estiu i d’hivern es farà en un únic pagament: a l’abril, en el cas de la temporada d’estiu, i al novembre, en el cas de la d’hivern.

Si es vol ampliar el nombre de metres quadrats d’ocupació, el sol·licitant haurà de presentar una instància a l’oficina de la FUER i se li generaran les autoliquidacions corresponents a la taxa d’expedició i taxa d’ocupació de l’espai públic pels metres quadrats demanats.

En el cas d’establiments que demanin l’ocupació amb taules i cadires per primera vegada, el procediment serà el mateix que s’ha seguit fins ara: presentació de la documentació, comprovació de l’estat de la llicència d’activitats i, en cas que estigui correcta, emissió d’autoliquidació de la taxa d’expedició i d’ocupació i autorització a partir de la data d’abonament de les taxes. Aquests expedients també passaran a formar part del padró de liquidacions.

El Consistori rubinenc vetlla per fer compatible el gaudi de l’espai públic per part de la ciutadania i la possibilitat que els bars i restaurants puguin obtenir beneficis amb la seva activitat comercial. Per aquest motiu, durant les inspeccions es para una atenció especial en el marcatge del perímetre de la superfície autoritzada de terrassa, entre d’altres.