Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí inicia les obres de remodelació de l’Escola Pau Casals Els treballs preveuen la millora de la instal·lació elèctrica i de calefacció, dels serveis higiènics i dels paviments i fusteries interiors, entre d’altres https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament de Rubí inicia les obres de remodelació de l’Escola Pau Casals

Els treballs preveuen la millora de la instal·lació elèctrica i de calefacció, dels serveis higiènics i dels paviments i fusteries interiors, entre d’altres

Actualment, l’Escola Pau Casals es troba en un estat de conservació que requereix realitzar-hi algunes actuacions de millora (foto: Localpres).
Actualment, l’Escola Pau Casals es troba en un estat de conservació que requereix realitzar-hi algunes actuacions de millora (foto: Localpres)

L’Ajuntament de Rubí ha iniciat aquesta setmana les obres de remodelació de l’Escola Pau Casals, uns treballs llargament reivindicats pels pares dels alumnes i els docents del centre. El Consistori ha decidit dur a terme tota una sèrie d’actuacions de millora a l’edifici un cop el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha confirmat que no es construirà un nou equipament escolar que substitueixi l’actual, que data de principis dels anys 70.

El condicionament de l’escola contempla diverses actuacions: la remodelació de la consergeria, els serveis higiènics, l’escomesa de clavegueram, els paviments i fusteries interiors de l’edifici, la millora de la instal·lació elèctrica i de calefacció i el reforç estructural dels forjats. Excepte l’última actuació, que es finançarà amb pressupost ordinari de l’Ajuntament (54.699,48 euros), la resta de les obres estan incloses al Pla d’inversions financerament sostenible, amb un pressupost total de 377.653,44 euros.

El Pla d’inversions és un paquet d’actuacions dotat amb 26,3 milions d’euros amb el qual l’Ajuntament pretén posar la ciutat al dia. El Consistori rubinenc va impulsar aquest pla en el moment en què el Govern central va obrir la possibilitat de destinar el romanent positiu de Tresoreria que tenien els ajuntaments a inversió, en comptes de destinar-ho a amortitzar deute, com establia la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fins aleshores. Des de finals de desembre de 2014 i fins a finals d’aquest any, s’hauran dut a terme prop d’un centenar d’actuacions a la ciutat: des de la millora de diversos equipaments educatius i esportius fins a l’arranjament d’espais naturals de la ciutat, passant per la remodelació de diverses places o la millora de carrers i voreres tant al nucli urbà com als polígons industrials, entre d’altres. 

Una reforma integral
L’Escola Pau Casals es troba en un estat de conservació que requereix realitzar-hi algunes actuacions de millora. Els treballs es desenvoluparan en diferents etapes, amb l’objectiu de cobrir el màxim possible les necessitats de renovació que té actualment l’edifici. Així, un cop finalitzin aquestes actuacions, l’equipament complirà les exigències actuals dels centres de nova construcció en aspectes com l’accessibilitat, la salubritat, els serveis sanitaris, els acabats interiors i exteriors, la protecció contra la humitat, la seguretat d’ús i les instal·lacions elèctriques d’aigua i calefacció.

Actualment, el centre disposa d’una xarxa de sanejament unitària que recull les aigües dels diferents baixants de residuals i pluvials amb un conducte situat al centre del passadís de la planta baixa. Aquest fet, unit a l’antiguitat de l’edifici, comporta que de vegades el conducte s’embussi, havent de fer reparacions d’emergència. Per resoldre aquesta incidència, es proposa definir una nova xarxa de recollida que discorri per l’exterior de l’edifici en tots aquells trams que sigui possible. El projecte preveu realitzar de nou tots els baixants verticals de la xarxa de residuals dels serveis higiènics del centre. També s’instal·laran unes conduccions horitzontals que recolliran exteriorment les aigües pluvials i les conduiran cap a la nova xarxa que es formarà a l’exterior de l’edifici.

D’altra banda, es remodelaran per complet 10 dels 11 nuclis de serveis higiènics per adequar-los als estàndards requerits ─el restant s’anul·larà per poder ampliar la consergeria─. Entre d’altres, s’adaptaran diversos serveis per a persones amb mobilitat reduïda i a la planta baixa s’intentarà acostar al màxim els serveis higiènics a les aules de parvulari, que comptaran amb dues entrades: una directa a una aula adjacent i l’altra al passadís.

També s’impermeabilitzarà la sala polivalent, un mòdul annex de l’estructura original del centre. Actualment, aquest espai presenta un problema de goteres provinents de la xarxa de sanejament del mòdul del menjador adjacent, focalitzat bàsicament en dos punts. El projecte preveu resoldre aquestes filtracions amb la reparació de les dues xarxes de recollida d’aigües.

Una altra de les actuacions previstes fa referència a l’adaptació de les baranes de les escales a la normativa vigent, així com al canvi de paviments, que actualment són una barreja de paviments originals de terratzo amb reparacions puntuals en zones concretes. Així, es col·locaran nous paviments als serveis higiènics i en d’altres espais, com ara les aules.

El projecte també preveu doblar l’espai dedicat a la consergeria, ja que ara té unes dimensions reduïdes que dificulten la tasca del responsable, amb l’anul·lació del petit vestíbul previ i del servei higiènic de professors. També es preveu ampliar la finestra actual que dóna a l’exterior i abaixar-ne l’ampit per tal de millorar la visió de l’accés al centre.

Un altre dels treballs que es durà a terme a l’escola és la substitució de la fusteria de portes i finestres dels serveis higiènics, de la consergeria i dels accessos al centre. En aquest últim cas, es col·locarà una doble porta als dos accessos principals per tal de crear una zona de tall tèrmic i així evitar pèrdues en calefacció.

Totes aquestes actuacions les realitzarà l’empresa Civil Stone per un import de 217.653,44 euros.

D’altra banda, ECO-FRED RUBI, S.L. renovarà completament la instal·lació elèctrica del centre, una actuació que contempla la separació i repartiment de línies, així com el canvi d’endolls, cablejat i mecanismes per altres de nous. També es col·locarà una nova il·luminació, amb un sistema regulable a la fila de finestres, amb l’objectiu que es redueixi el consum en cas que no hi hagi gent a l’aula (regulació per presència) o bé perquè amb la llum natural ja hi hagi una il·luminació adequada. Una altra de les actuacions previstes és la col·locació d’un sistema de regulació als passadissos per detecció de presència, fet que comportarà la desaparició dels interruptors manuals. També es modificarà la instal·lació de calefacció, passant d’un circuit per a tot el centre a sis. Això permetrà la separació per plantes i una discriminació nord-sud, cosa que afavorirà l’estalvi energètic i millorarà el confort. Per últim, es canviaran totes les canonades i els radiadors de calefacció. Aquestes actuacions compten amb un pressupost de 160.000 euros.

Paral·lelament, l’empresa Civil Stone també durà a terme un reforç estructural del centre, amb l’objectiu d’arranjar les patologies detectades prèviament. Així, entre d’altres, es reforçaran els sostres ceràmics dels banys de la planta baixa i primera i les lloses de les marquesines dels porxos d’entrada a l’edifici i se sanejaran els pilars que siguin necessaris.

Es preveu que la remodelació de l’Escola Pau Casals acabi abans de final de curs. L’Ajuntament preveu dur a terme altres actuacions al centre en un futur.