Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí destinarà 1,5 milions d’euros a polítiques d’habitatge aquest 2018 La regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones ha donat a conèixer les línies d’actuació del servei en el marc de la Mesa pel dret a l’habitatge https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament de Rubí destinarà 1,5 milions d’euros a polítiques d’habitatge aquest 2018

La regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones ha donat a conèixer les línies d’actuació del servei en el marc de la Mesa pel dret a l’habitatge

La Mesa pel dret a l’habitatge es reuneix periòdicament (foto: Localpres).
La Mesa pel dret a l’habitatge es reuneix periòdicament (foto: Localpres)

Aquest 2018, l’Ajuntament de Rubí ha assignat 1,5 milions d’euros a polítiques d’habitatge. La major part d’aquest pressupost es destinarà a tres línies d’actuació prioritàries, amb les quals es pretén aconseguir un total de 25 habitatges per a destinar-los a lloguer social i a emergències.

Així ho ha explicat aquest dimecres la regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones, Marta García, en el marc de la darrera reunió de la Mesa pel dret a l’habitatge. “La gestió en matèria l’habitatge és molt complexa però l’Ajuntament, a través de diferents vies, s’ha preocupat de no deixar ningú sense sostre”, ha assegurat García. “Fins ara hem dut a terme una atenció molt assistencial, tenint força èxit: hem trobat solucions perquè ningú estigui al carrer”. La regidora ha afegit que “ara fem un pas més, prioritzant el treball proactiu davant la feina assistencial, amb la voluntat d’ampliar el parc de lloguer social de la ciutat”.

Objectiu: 25 habitatges de lloguer social
D’una banda, l’Ajuntament està negociant un conveni amb CAIXABANK per tal que l’entitat financera cedeixi 10 habitatges per a que es destinin a lloguer social. Aquestes vivendes són propietat de Buildingcenter, entitat que pertany al grup CAIXABANK.

D’altra banda, el consistori es planteja adquirir 5 habitatges més exercint el dret a tanteig i retracte, en virtut del Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Així, des de l’any 2015, la Generalitat ─o, en el seu defecte, les administracions o entitats del tercer sector a qui es cedeixi aquest dret─, poden adquirir aquells habitatges que les entitats financeres hagin obtingut a través d’execucions hipotecàries i que es disposin a vendre’ls.

L’Ajuntament només exercirà aquest dret sobre els habitatges que compleixin els següents requisits: que l’opció de compra provingui d’una persona jurídica, en cap cas si prové d’un particular; que l’habitatge tingui una superfície útil mínima de 70 m2; que no estigui ocupat; i que no requereixi rehabilitació. Part dels habitatges que s’adquireixin mitjançant el dret de tanteig i retracte es preveu destinar-los a resoldre situacions puntuals d’emergència.

Per últim, i amb la voluntat d’augmentar el parc d’habitatges socials de Rubí, el consistori també es planteja obtenir la cessió de 10 habitatges de propietaris privats per a ser llogats en règim de lloguer social. Amb l’objectiu d’estimular la cessió de pisos, s’ofereixen diversos incentius als propietaris. Així, l’Ajuntament, a través de l’empresa municipal PROURSA, pagarà mensualment la renda de lloguer acordada en el contracte de cessió; en el cas que els habitatges requereixin obres per garantir l’habitabilitat, PROURSA les assumirà fins a un màxim de 12.000 euros per habitatge, que s’aniran descomptant de la renda mensual; i PROURSA també garantirà que els habitatges cedits es retornin en condicions d’habitabilitat un cop finalitzi el contracte.

Com a contraprestació, les cessions es faran per un període d’entre 3 i 5 anys; i en funció de l’estat del pis, la renda mensual que pagarà PROURSA als propietaris serà entre un 15 i un 20% inferior al preu de mercat.

Les partides del pressupost vinculades al servei d’Habitatge no són les úniques que reverteixen en aquesta matèria. Durant l’any 2017, els Serveis Socials van destinar un total de 177.411 euros a ajuts a famílies relacionats amb l’habitatge: ajuts al lloguer, reallotjaments temporals, despeses de subministraments, reparacions d’urgència, fiances, etc. A aquest import s’ha d’afegir la quantitat de 126.108 euros que els Serveis Socials han aportat en concepte d’ajuts al lloguer del pisos municipals.