Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí arranja el parc del Castell gràcies al Pla d’inversions financerament sostenible L’actuació, que té una durada aproximada de tres mesos, consisteix en la millora de la vegetació i dels talussos existents, entre d’altres https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/l2019ajuntament-de-rubi-arranja-el-parc-del-castell-gracies-al-pla-d2019inversions-financerament-sostenible/@@images/image/preview

L’Ajuntament de Rubí arranja el parc del Castell gràcies al Pla d’inversions financerament sostenible

L’actuació, que té una durada aproximada de tres mesos, consisteix en la millora de la vegetació i dels talussos existents, entre d’altres

L’Arborètum es va crear l’any 2010, gràcies al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (foto: Lídia Larrosa).
L’Arborètum es va crear l’any 2010, gràcies al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (foto: Lídia Larrosa)

L’Ajuntament de Rubí inicia aquesta setmana el projecte de millora i ampliació del parc del Castell, una actuació inclosa al Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015. Les obres, que tenen un pressupost de 103.831,20 euros, han estat adjudicades a l’empresa Parcs i Jardins Catalunya SL. Els treballs és previst que s’allarguin uns tres mesos.  

El projecte preveu diverses actuacions. Pel que fa a la jardineria, es reforçarà la vegetació de la zona de l’Arborètum. Es plantaran arbres i arbustos a totes les dunes per tal de reposar els que han mort, han estat malmesos o han envellit des de la darrera intervenció. També es duran a terme plantacions puntuals d’arbrat: es proposa completar l’alineació d’àlbers que hi ha al límit amb la línia del ferrocarril intercalant casuarines. També es plantaran aquest tipus d’exemplars al límit nord del parc. Paral·lelament, es plantaran arbustos, enfiladisses, entapitzants i aromàtiques i, a la vegada, es duran a terme tasques de poda i aclarides. El projecte també preveu altres millores de jardineria, com ara la col·locació de mulching i mantes antigerminants i la millora de terres i d’escocells. També es duran a terme tot un seguit d’actuacions als corriols. Concretament, es desfaran els viaranys i passos que la gent ha creat a la zona arbrada propera al Castell i al talús amb vegetació d’Europa.

Pel que fa a la xarxa de reg, les actuacions es poden classificar en tres tipologies: ampliació de la xarxa per poder regar les noves plantacions, millora de la xarxa existent a les instal·lacions malmeses i desconnexió de la xarxa de reg del Castell de l’escomesa d’aigua potable que dóna servei a aquest equipament per tal d’independitzar-la d’aquest i connectar-la a la xarxa de reg de l’Arborètum.

D’altra banda, també s’actuarà als talussos. Al camí de pujada al Castell es col·locarà un encintat de xapa d’acer per tal de contenir la part baixa dels talussos i delimitar algunes zones enjardinades. També s’anivellarà un promontori de terres que es troba pujant pel camí que va des del carrer fins a la plaça de la font, a mà esquerra, amb l’objectiu de donar continuïtat al talús existent.

Altres actuacions previstes són la reposició de tota aquella senyalització informativa sobre la vegetació de l’Arborètum que va ser robada o malmesa, la millora dels tancaments perimetrals del parc, la reposició de graves i la substitució puntual de reixes.

L’Arborètum del Castell, juntament amb l’amfiteatre, es van crear l’any 2010 gràcies al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).

Pla d’inversions financerament sostenible
L’Ajuntament de Rubí destina 26,3 milions d’euros al Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015, un paquet d’actuacions amb el qual es pretén posar la ciutat al dia, fent especial incidència en la millora de l’espai públic.

El Consistori rubinenc va impulsar aquest pla en el moment en què el Govern central va obrir la possibilitat de destinar el romanent positiu de Tresoreria que tenien els ajuntaments a inversió, en comptes de destinar-ho a amortitzar deute, com establia la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fins aleshores.

Les actuacions incloses al Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015 són molt diverses: des de la millora d’equipaments esportius i educatius fins a l’arranjament d’espais naturals de la ciutat, passant per la remodelació de diverses places o la millora de carrers i voreres tant al nucli urbà com als polígons industrials, entre d’altres.