Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els rubinencs valoren amb un notable les instal·lacions i serveis del Cementiri Municipal L’Ajuntament de Rubí va dur a terme una enquesta de satisfacció entre els visitants d’aquest equipament durant els dies previs a Tots Sants https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/els-rubinencs-valoren-amb-un-notable-les-instal-lacions-i-serveis-del-cementiri-municipal/@@images/image/preview

Els rubinencs valoren amb un notable les instal·lacions i serveis del Cementiri Municipal

L’Ajuntament de Rubí va dur a terme una enquesta de satisfacció entre els visitants d’aquest equipament durant els dies previs a Tots Sants

La imatge, informació i tracte del personal del Cementiri és un dels aspectes més ben valorats pels enquestats.
La imatge, informació i tracte del personal del Cementiri és un dels aspectes més ben valorats pels enquestats

Les persones que visiten el Cementiri Municipal han qualificat els Serveis Funeraris de Rubí amb un 7,7 de mitjana. L’Ajuntament de Rubí ha volgut conèixer la valoració que fan els visitants d’aquest equipament i per això ha encarregat una enquesta de satisfacció a l’empresa iTem Investigació social i de mercats.

Entre els dies 24 i 31 d’octubre d’enguany, un total de 400 persones ─un 85,3% dels quals residents a Rubí─ han respost les preguntes realitzades per l’enquestador.

Pel que fa a la valoració del Cementiri, tots els aspectes sobre els quals s’ha demanat la valoració de l’usuari (horari del recinte; imatge, informació i tracte del personal; grau de neteja general del recinte; estat de camins i vials; estat de manteniment de les instal·lacions; i valoració global del Cementiri) han obtingut una nota mitjana de valoració per sobre del 6, sent la imatge, informació i tracte del personal l’aspecte millor valorat (8,7) i l’estat dels camins i vials el que ha obtingut una puntuació més baixa (6,8). No s’han detectat diferències significatives entre les valoracions que fan els enquestats que visiten el recinte únicament un cop l’any i els que ho fan amb més freqüència. L’únic aspecte que no ha obtingut cap valoració per sota de 5 és la imatge, informació i tracte del personal.

En el cas del Tanatori, la majoria dels enquestats l’han visitat per acompanyar un familiar o amic (63,45%), seguit dels que hi ha fet gestions personalment (36,7%). La mostra es distribueix de manera molt similar entre els qui han visitat el Tanatori fa més d’un any i els qui ho han fet més recentment, sense que hi hagi diferències significatives en les valoracions de cadascun d’aquests grups. Els tres aspectes sobre els quals s’ha demanat la valoració de l’usuari (imatge, informació i tracte del personal; estat de les instal·lacions ─neteja, manteniment...─ i nota global) han obtingut unes bones puntuacions de 8’4, 8 i 7’2, respectivament. Aquells que han fet tràmits o gestions personalment al Tanatori donen puntuacions lleugerament superiors que aquells que només han visitat un familiar o amic.

Aspectes a millorar
Tot i que els enquestats afirmen tenir un alt grau de satisfacció respecte els Serveis Funeraris de Rubí, alguns millorarien alguns aspectes. El 44,33% dels que han respost a la pregunta oberta d’aspectes a millorar opina que el Tanatori és petit, un 28,67% veu necessari arranjar els camins i vials del Cementiri i un 22,33% milloraria diversos aspectes relacionats amb el manteniment de la instal·lació. Altres aspectes on alguns usuaris introduirien millores són l’horari del Cementiri i els serveis que ofereix el Tanatori (amb el servei de bar-cafeteria com el més demandat).

El perfil majoritari del visitant del Cementiri de Rubí que conforma la mostra d’aquest estudi és el d’una dona major de 50 anys resident a Rubí que visita les instal·lacions de 2 a 4 cops l’any.