Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Plenari adopta el compromís de modernitzar i millorar l’edifici de l’Escola Schola El Ple també ha donat llum verda al Pla estratègic en l'àmbit de les persones grans per al període 2019-2022 i al Protocol per l’abordatge de la violència masclista a Rubí https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Plenari adopta el compromís de modernitzar i millorar l’edifici de l’Escola Schola

El Ple també ha donat llum verda al Pla estratègic en l'àmbit de les persones grans per al període 2019-2022 i al Protocol per l’abordatge de la violència masclista a Rubí

El Ple ordinari corresponent al mes d’abril s’ha celebrat aquest dijous a la sala Enric Vergés (foto: Ajuntament).
El Ple ordinari corresponent al mes d’abril s’ha celebrat aquest dijous a la sala Enric Vergés (foto: Ajuntament)

El Plenari de l’Ajuntament de Rubí ha acordat, amb el consens previ de tots els regidors i regidores, adoptar el compromís de modernitzar i millorar l’edifici de l’Escola Schola. De fet, l’equip de govern va presentar al febrer un avantprojecte d’ampliació del centre escolar ─que ascendeix a més d’1,5 milions d’euros i que es planteja en diferents fases i en quatre opcions d’actuació i modernització─ i ara ha trobat el suport de tots els grups per instar la Generalitat a comprometre’s amb la millora de l’equipament.

La Schola es va fundar el curs 1964-1965 a unes dependències molt reduïdes en una casa propera al seu actual emplaçament. Inicialment estava dedicada al batxillerat i a la formació nocturna i cap al 1974 va començar a evolucionar cap a la formació infantil i primària, fins que al voltant dels anys ’80 va assolir la condició d’escola pública dins la xarxa d’escoles de la Generalitat i es va establir a la seva ubicació actual, a l’edifici del c. Sant Pere, 12. 

Aquest edifici ha anat ampliant la seva superfície al llarg d’aquests anys, gràcies a l’adquisició d’un altre immoble i a l’augment en alçada d’una part de les instal·lacions. Actualment, l’escola compta amb 225 alumnes i un equip de 15 mestres, repartits en tres grups d’Educació Infantil i sis grups d’Educació Primària.

Aquesta dinàmica i evolució del projecte educatiu ha forçat el creixement de l’escola. Tot i que s’han fet ampliacions de la seva volumetria principal, ocupacions de patis interiors i altres intervencions, el resultat actual presenta diverses mancances. De fet, la comunitat educativa del centre ha expressat en diverses ocasions aquesta problemàtica al consistori. Per aquest motiu, al febrer, l’equip de govern va presentar un avantprojecte de modernització de l’edifici, que mira de donar resposta a les diverses problemàtiques assenyalades, especialment de ventilació, llum, humitats, evacuació, superfície i accessibilitat. També al febrer, l’Ajuntament, la direcció de l’escola i les famílies van acordar una moció per reclamar a la Generalitat que es comprometi amb la millora del centre, text que aquest dijous ha comptat amb el suport de tots els regidors i regidores.

Així, s’ha acordat crear un grup de treball entre el Consell Escolar de l’Escola Schola, la Generalitat i l’Ajuntament per tal d’identificar, inventariar i acordar les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament de l’escola, establint un pla de treball i d’actuació calendaritzat; i, a la vegada, quantificar els costos de l’execució del projecte i establir la font de finançament i, en cas que aquest sigui mancomunat entre administracions, fixar-ne els percentatges.

Gent gran
A la sessió d’aquest dijous s’ha aprovat per unanimitat el Pla estratègic en l’àmbit de les persones grans per al període 2019-2022, que planifica les polítiques d’envelliment actiu i saludable dels propers tres anys amb l’objectiu de poder respondre les necessitats d’aquest col·lectiu ─que representa el 16% de la població rubinenca─ de manera anticipada.

Disposar d’una diagnosi i un pla d’acció referents a la gent gran és un dels requisits necessaris per obtenir el reconeixement de Ciutat Amigable amb les Persones Grans. Recentment, Rubí ha estat acceptada com a integrant de la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans, impulsada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) amb l’objectiu de generar entorns i serveis que promoguin i facilitin un envelliment actiu i saludable. Com a membre d’aquest òrgan, la ciutat es compromet a compartir i fomentar els valors i principis centrals de l’enfocament favorable a l’edat de l’OMS, tot intercanviant informació i bones pràctiques amb la resta de municipis que en formen part.

Contra la violència masclista
També ha aconseguit el suport de tot el plenari el Protocol per l’abordatge de la violència masclista a Rubí, un document que vol regular la resposta de l'administració local en situacions de violència envers les dones. Aquesta eina trenca amb el caràcter assistencialista de la Llei Orgànica 1/2004 i aborda la violència masclista des del punt de vista dels drets de les dones per garantir la seva autonomia i llibertat, tal com estableix la Llei 5/2008.

El text redefineix el concepte de violència i n'amplia els àmbits (parella, familiar, laboral i social i comunitari); incorpora diferents nivells d'intervenció (sensibilització, prevenció, detecció, atenció, recuperació); defineix les situacions d'urgència a través de la valoració amb eines objectives; concreta la funció de cada servei municipal i el seu rol específic en casos de violència masclista; estableix un llenguatge comú entre els/les professionals i especifica l'actuació a efectuar en cada àmbit. El document és un protocol marc que coordina els diferents serveis municipals implicats en casos de violència masclista (Serveis Socials, cossos de seguretat, centres educatius, serveis sanitaris...) i en garanteix l'eficàcia.

El protocol també estableix actuacions específiques respecte a la infància maltractada i en presumpta situació de desemparament, per a les persones grans, en cas de violència filio parental, en l'àmbit laboral i en l'àmbit social o comunitari.

Com es fa a l’inici de cada sessió plenària, aquest dijous s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: una dona de 40 anys (Rojales, Alacant); Nelea, de 20 anys (Castelló) i Irene, de 44 anys (Olot).

Millora de la mobilitat per Festa Major
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentat una moció en l’apartat d’assumptes urgents per consolidar l’ampliació del servei de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) coincidint amb la Festa Major i ampliar-ne la freqüència. La proposta ha estat validada per unanimitat.

L’any passat ja es va aprovar una moció en què es demanava que FGC ampliés de forma pilot el seu servei a les línies del Vallès durant les festes majors de Rubí, Sant Cugat i Terrassa. Durant les nits del 28, 29 i 30 de juny i 1 de juliol, la línia S1 (Terrassa) va circular de manera ininterrompuda entre les estacions de pl. Catalunya i Terrassa Nacions Unides, amb freqüències d’un tren cada hora. Un total de 4.238 persones van utilitzar el servei, fet que els va permetre poder desplaçar-se de forma segura i sostenible, evitant l’ús del vehicle privat.

Ara, el Ple de l’Ajuntament de Rubí ha acordat instar Ferrocarrils de la Generalitat a consolidar aquesta ampliació en horari nocturn coincidint amb les festes majors d’aquests tres municipis i a augmentar la freqüencia d’un tren cada hora en horari nocturn.

Altres tràmits
Aquest dijous s’ha pres coneixement de diversos decrets de l’Alcaldia i de resolucions de les regidories delegades, s’ha corregit el contingut de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament (RLT), s’ha esmenat un error material en l’expedient relatiu al servei municipal de transport urbà de viatgers, s’ha aprovat la liquidació de l’exercici 2017 del servei de transport públic, s’ha donat llum verda a les propostes de modificació pressupostàries en la modalitat de transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa i s’han aprovat les subvencions nominatives del pressupost prorrogat 2018 i les modificacions pressupostàries per fer-les efectives.

També ha quedat aprovat, de manera inicial, el projecte de carril bici i itinerari de vianants ─vots favorables de l'equip de govern [Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i regidor no adscrit Sergi Garcia], Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), Veïns per Rubí (VR) i els regidors no adscrits Jonatan Cobo i Noelia Borque; i les abstencions d'ERC, Alternativa d'Unitat Popular (AUP), Iniciativa per Catalunay Verds (ICV), Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín─ i el projecte d’ampliació del pont de Cova Solera ─vots favorables de l’equip de govern, ERC, C’s, PDeCAT, VR i els regidors no adscrits Jonatan Cobo i Noelia Borque i les abstencions de l’AUP, ICV, i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín─.

Etiquetes