Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de Rubí aprova inicialment les Ordenances fiscals per a l’any 2015 sense cap vot en contra També s’ha aprovat un pla que regula una quinzena de masies ubicades en sòl no urbanitzable i l’adhesió al manifest del Dia contra la violència de gènere https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/el-ple-de-rubi-aprova-inicialment-les-ordenances-fiscals-per-a-l2019any-2015-sense-cap-vot-en-contra/@@images/image/preview

El Ple de Rubí aprova inicialment les Ordenances fiscals per a l’any 2015 sense cap vot en contra

També s’ha aprovat un pla que regula una quinzena de masies ubicades en sòl no urbanitzable i l’adhesió al manifest del Dia contra la violència de gènere

Un moment del Ple d'octubre, a la Sala Enric Vergés (foto: Localpres).
Un moment del Ple d'octubre, a la Sala Enric Vergés (foto: Localpres)

El Ple de l’Ajutament de Rubí ha donat llum verda, de manera incial, a la proposta d’Ordenances fiscals per a l’any 2015 que presentava l’equip de govern. Cap formació política ha votat en contra d’aquesta proposta. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) hi ha votat a favor, mentre que la resta de grups s’han abstingut.

Les Ordenances per a l’any vinent suposen una reducció considerable de la pressió fiscal per als rubinencs i les rubinenques. Tal com va explicar l’alcaldessa, Carme García, en una roda de premsa fa uns dies, la bona gestió que ha fet l’Ajuntament ha permès plantejar unes Ordenances fiscals amb una reducció lineal del 12% en l’IBI residencial. Això significa que una casa d’uns 90 m2 ubicada al centre de la ciutat veurà reduït el seu rebut en uns 70 euros (115 € si se sumen els dos darrers anys). I és que l’equip de govern proposa baixar el tipus impositiu de l’IBI al 0,71%, un fet inèdit en la història de la ciutat, que suposa tornar a nivells de pressió fiscal similars als dels anys 80. Amb aquesta proposta, l’IBI haurà disminuït un 19% des del 2012.

La resta d’impostos es mantenen com l’exercici 2014, sent Rubí una de les ciutats que, novament, disposa de més bonificacions i exempcions fiscals per a famílies nombroses, famílies monoparentals, aturats, gent gran i també per a empreses.

Les Ordenances fiscals es preveu que es portin a aprovació definitiva al Ple ordinari del mes de desembre, que se celebrarà el 18 de desembre.

Manifest contra la violència de gènere
El Ple també ha acordat per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí al manifest institucional del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Es tracta d’un text elaborat per la Generalitat de Catalunya, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. El manifest es llegirà el 25 de novembre a la plaça de Pere Aguilera.

Regulació de 16 masies
El Ple també ha donat el vist-i-plau, de manera inicial, al Pla especial i Catàleg de construccions situades en el sòl no urbanitzable de Rubí, gràcies als vots a favor de totes les formacions excepte Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), que s’han abstingut. L’objectiu d’aquest document és regular les actuacions a realitzar en els masos i edificacions rurals situades en el sòl no urbanitzable del terme municipal, d’acord amb el que determina l’article 50 i concordants del Text refós de la Llei d’Urbanisme.

El Pla especial i Catàleg recullen el conjunt d’edificacions situades en el sòl no urbanitzable de Rubí que cal preservar o recuperar per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials i per respondre a una estructura correcta de colonització del territori. Aquest document inclou 16 construccions situades en sòl no urbanitzable.

El Pla especial i Catàleg de construccions situades en el sòl no urbanitzable és un document normatiu que, a través de fitxes detallades, ofereix una protecció física i determina els mecanismes d’intervenció en totes les edificacions que hi són incloses, entre d’altres. En aquest sentit, al Pla especial i Catàleg que es tramita es defineixen els usos admesos, així com les característiques de les actuacions arquitectòniques i ambientals permeses en les construccions incloses al document, per tal de garantir el desenvolupament sostenible i equilibrat del territori.

Les normes urbanístiques del PGO determinen com a incompatibles alguns dels usos als quals, d’acord amb la normativa vigent, es poden destinar les edificacions incloses al Catàleg. Per aquest motiu, amb l’objectiu d’evitar contradiccions entre instruments normatius, el Ple també ha aprovat, amb les úniques abstencions d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR), la modificació puntual de tot un seguit d’articles de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de Rubí.

Altres tràmits
També s’ha aprovat de manera inicial la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues, amb les úniques abstencions del Partit Popular (PP). A partir d’ara es podrà fraccionar el pagament de les taxes per a aquest tipus d’ocupacions de l’espai públic, una demanda de l’Associació de Bars i Restaurants de Rubí i de diversos particulars. I és que l’actual ordenança, aprovada a l’octubre de l’any 2011, no contempla aquesta opció, ja que estableix que la llicència no serà efectiva si no s’ha pagat la taxa corresponent.

En matèria educativa, s’han nomenat els representants de l’Ajuntament de Rubí als Consells Escolars de diversos centres educatius de la ciutat, amb els vots a favor de PSC i ERC i les abstencions de la resta de formacions. També s’han aprovat les bases reguladores de les subvencions per al transport escolar no obligatori dels alumnes matriculats a l’Escola Joan Maragall i a l’Institut JV Foix –una acció inclosa al Pla de mesures anticrisi– i s’ha obert la convocatòria de l’any 2014 d’aquestes ajudes. Aquest punt ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups, excepte del Partit Popular (PP) i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), que s'han abstingut.

El Ple també ha aprovat de manera definitiva i per unanimitat la constitució de “Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual”, l’antic Institut Municipal de Comunicació (IMCO), que engloba Ràdio Rubí i www.radiorubi.fm, i el seu reglament d’organització i funcionament. També s’han nomenat els membres del Consell assessor i consultiu d’aquest òrgan.

Mocions
Pel que fa a les mocions, se n’han aprovat dues per Junta de Portaveus, és a dir, amb el consens previ de tots els grups. La primera fa referència al foment de la contractació de personal pels i les particulars. Concretament, s’ha acordat modificar el programa de subvencions de suport de la contractació privada, conegut com a 6+6 i 3+3, o que s’estableixi una nova línia de suport per tal que també els i les particulars puguin tenir accés a les subvencions previstes a la contractació, en concret en l’àmbit de la dependència, per fomentar l’ocupació dels rubinencs en situació d’atur. Amb l’aprovació de la segona moció s’ha acordat fer públics trimestralment indicadors com ara les sol·licituds mensuals rebudes d’atenció als serveis socials, als serveis educatius  i ocupacionals; la tipologia de les demandes; el nivell de resposta i resolució; així com els recursos econòmics i humans destinats.

D’altra banda, el PP ha retirat el text que presentava sobre el recorregut de la línia 2 del servei de transport urbà de viatgers, ja que l’equip de govern s’ha compromès a crear un grup de treball per trobar una solució que satisfaci tant les demandes dels veïns com les necessitats de desplaçament dels alumnes del Pinar que s’han de traslladar fins a l’Escola Teresa Altet. 

Per últim, ha prosperat, amb els únics vots en contra del Partit Popular, la moció presentada per ICV-EUiA de rebuig al projecte de Llei de seguretat ciutadana. Així, entre d’altres, s’ha acordat exigir al Govern de l’Estat espanyol la retirada immediata d’aquest projecte de llei i la dimissió del ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz.