Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de l’Ajuntament de Rubí es posiciona en defensa dels drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat energètica A la sessió plenària d’aquest dijous també s’han presentat diverses mocions que tenien per objecte preservar el medi ambient i la salut de les persones https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple de l’Ajuntament de Rubí es posiciona en defensa dels drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat energètica

A la sessió plenària d’aquest dijous també s’han presentat diverses mocions que tenien per objecte preservar el medi ambient i la salut de les persones

Fruit del recent pacte de govern entre PSC i ECP, la distribució dels regidors i regidores a la Sala de Plens s’ha vist modificada (foto: Ajuntament).
Fruit del recent pacte de govern entre PSC i ECP, la distribució dels regidors i regidores a la Sala de Plens s’ha vist modificada (foto: Ajuntament)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat, en el marc de la sessió ordinària corresponent al mes de setembre, una moció que té per objectiu vetllar pels drets de les persones en situació de vulnerabilitat energètica. El text ha rebut el suport de l’equip de govern, integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem Rubí (ECP) ─qui ha presentat la moció─, que aquest dimecres han signat un pacte de govern pel mandat 2019-2023─, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Veïns per Rubí (VR) i l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), mentre que Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs) s’ha abstingut.

A l’agost, diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya van rebre una carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que aquesta empresa realitzarà les “accions necessàries per agilitzar el cobrament” de factures impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas que no es faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als consistoris que assumeixin el 50% del pagament del deute acumulat ─el 50% restant l’assumiria l’empresa─. En cas contrari, amenaça en iniciar els talls del subministrament a les persones afectades a partir de l’1 d’octubre.

En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament de Rubí ha adoptat el compromís d’exigir a Endesa la retirada de la carta enviada als ajuntaments i declarar invàlid el seu contingut, així com demanar la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la Llei 24/2015, des de l'any 2015. També s’ha acordat instar la Generalitat de Catalunya a donar compliment a la disposició final quarta de la Llei 24/2015 de 29 de juliol, que estableix que el Govern, en el termini d’un any, ha de presentar al Parlament un projecte de llei de refosa i millora de les disposicions legals vigents en matèria de dret a l’habitatge i de lluita contra la pobresa energètica; i a signar abans de 3 mesos els convenis amb les companyies subministradores de llum i gas que operen a Catalunya per eliminar l’endeutament amb les famílies vulnerables. A més, s’exigirà al Govern de l’Estat a posar en marxa mesures encaminades a posar fi a l’actual situació d’oligopoli del sector energètic i a impulsar als Pressupostos Generals de l’Estat una línia de finançament per a projectes energètics d’àmbit local que actuïn directa o indirectament sobre els col·lectius més vulnerables, entre d’altres.

Defensa del medi ambient
La preservació del medi ambient, i en conseqüència de la salut, han protagonitzat diverses de les mocions presentades a la sessió plenària del mes de setembre.

En primer lloc, s’ha declarat l’emergència climàtica a Rubí, arran de l’aprovació, per unanimitat, de la moció presentada conjuntament per ERC, ECP i l’AUP per a la declaració d’emergència climàtica, per una llei residu zero de prevenció de residus i en suport a la 3a vaga pel clima del 27S. Al text, els grups que han plantejat la moció expliquen que vivim en un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet. Així, asseguren que és una responsabilitat individual i col·lectiva deixar de contribuir a l’escalfament global. Com a administració pública, l’Ajuntament de Rubí també té capacitat de contribuir en positiu a la lluita contra aquesta situació. Entre els acords als quals s’ha arribat hi figuren incloure la situació d’emergència climàtica en totes les planificacions d’actuació presents i futures (a la redacció del nou POUM, a les polítiques de desenvolupament econòmic...); establir un compromís per reduir els residus generats per les activitats dependents de l’administració pública local; promoure sistemes de recollida eficients que garanteixin un percentatge de recollida selectiva neta mínim d’un 50% abans del 2023 i del 70% abans del 2027; desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar els espais verds al municipi; fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals; reforçar encara més les mesures en marxa per afavorir l’autoconsum d’energia elèctrica a llars, equipaments i empreses; i demanar al Govern i al Parlament de Catalunya l’elaboració d’una Llei Catalana Residu Zero de Prevenció de Residus, entre d’altres.

També ha rebut el vist-i-plau de tots els grups el text presentat per ERC per a l’elaboració d’un Pla Director d’Arbrat. L’objectiu de la moció és conservar el patrimoni arbori de Rubí, amb la finalitat d’assolir els reptes que afronta la ciutat vinculats a la millora de la salut i el confort de la població, que exigeixen un desenvolupament urbà sostenible, equitatiu i inclusiu amb millores en aspectes fonamentals com la qualitat ambiental o la lluita contra el canvi climàtic. Entre els acords presos hi ha fer un inventari complert del patrimoni arbori de Rubí per planificar la renovació del mateix; millorar la formació del personal tècnic relacionat amb l’arbrat i fomentar els mecanismes de col·laboració creant xarxes de coneixement i intercanvi d’experiències amb altres ciutats; impulsar projectes pedagògics relacionats amb l’arbrat als centres educatius i a la ciutadania en general; incrementar la biomassa arbòria de la ciutat plantant més arbres; i revisar i unificar els criteris de poda de l’arbrat, entre d’altres.

La moció presentada per VR que proposa estudiar la viabilitat de construir una nova deixalleria de referència a les urbanitzacions també ha estat aprovada per unanimitat. Al text, VR constata que Rubí disposa d’una deixalleria municipal a Cova Solera, així com d’un servei de deixalleria mòbil amb 75 punts de parada. A més, també s’ofereix un servei de recollida de mobles i trastos vells i de restes d’esporga d’arbres i arbustos al portal de casa a través del Telèfon Verd. Tot i així, i tenint en compte que a les urbanitzacions es concentra el 15% de la població rubinenca, es planteja la possibilitat de crear una segona deixalleria, estratègicament ubicada, a la zona de les urbanitzacions, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquest servei als i les habitants d’aquesta zona de la ciutat. A banda d’estudiar-ne la viabilitat, també s’ha acordat modificar el Planejament Urbanístic vigent per reservar el sòl necessari per a aquesta nova instal·lació, la possibilitat d’instal·lar punts verds fixos (aquesta acció a instància d’ERC) i traslladar aquest acord a totes les entitats veïnals de les urbanitzacions.

També ha prosperat la moció del Seminari Mobilitat i Infància presentada per l’AUP per a la conversió dels entorns escolars en àrees de protecció de la salut de la infància. Només Cs s’ha abstingut en aquest punt. Fins fa poques dècades, a l’Estat espanyol, la majoria de nenes i nens tenien la possibilitat de desplaçar-se caminant al seu centre educatiu i d'usar els carrers per al joc, sense acompanyament de persones adultes. En l'actualitat, aquesta autonomia de moviments s'ha vist limitada per un model urbà que prioritza la mobilitat en vehicle privat, el que ha generat tot un seguit d'efectes sobre la vida de nens i nenes. A banda de les conseqüències sobre la seguretat, també es produeixen diferents impactes sobre la qualitat de l'aire i l'espai públic que condicionen el desenvolupament i la salut de la infància. Entre els acords que s’han adoptat destaca tenir presents les mesures específiques de limitacions i pacificació del trànsit als entorns escolars incloses al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS); promoure el canvi progressiu cap al model de "Ciutat 30" per reduir la velocitat del trànsit a tota la xarxa urbana; substituir tantes zones d'aparcament com sigui possible, dins dels recintes educatius, per àrees d'estada i joc; reservar als espais educatius o en àrees properes espais segurs per a l'aparcament de bicicletes i patins per incentivar el transport no motoritzat; i limitar l’aparcament i el trànsit als carrers de l’entorn dels centres educatius.

Altres mocions
El text plantejat per ECP de rebuig de la llei de contractes de serveis a les persones de l’anomenada llei aragonès ha estat aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i de l’AUP, les abstencions de Cs i VR i els vots contraris d’ERC. El text planteja rebutjar l’Avantprojecte  de  Llei  de  contractes  d’atenció  a  les  persones  que  s’està tramitant al Parlament de Catalunya i exigir la seva retirada; i obrir un debat amb agents i moviments socials, així com amb els grups parlamentaris, que permeti arribar a una llei que garanteixi la gestió directa dels serveis públics amb garanties socials.

En canvi, Cs ha vist rebutjada la moció amb què demanava l'eliminació de la zona blava, la seva reconversió a "zona de rotació" gratuïta i l'eliminació de les zones d'aparcament reservades per a càrrecs electes. El text només ha rebut el suport de Cs i VR, mentre que ERC s’ha abstingut i l’equip de govern i l’AUP hi han votat en contra.

Per últim, no ha aconseguit superar la urgència la moció plantejada per ERC contra la repressió, en al·lusió a les detencions del passat 23 de setembre. ERC, ECP i l’AUP han votat a favor de debatre aquest punt, però el PSC i Cs hi han votat en contra i VR s’ha abstingut.

Tràmits
A l’apartat de tràmits, s’ha donat compte de la nova composició de la Junta de Govern Local, fruit del pacte de govern al qual han arribat el PSC i ECP aquest dimecres, així com el nomenament dels tinents d’Alcaldia i el règim d’assistències i retribucions, entre d’altres.

També s’ha pres coneixement de diversos decrets de l’Alcaldia i de les resolucions de les regidories delegades i s’ha donat compte del nomenament de la nova assessora del grup municipal d’ERC. A més, s’han aprovat diverses modificacions de crèdit, entre d’altres.

Paral·lelament, s’ha donat llum verda a la pròrroga per sis mesos més de la suspensió acordada pel Ple ─a la sessió del 19 d’octubre de 2017─ relativa al canvi de forma de gestió del servei públic de promoció i gestió de les polítiques d’habitatge. L’equip de govern ha votat a favor d’aquest punt, mentre que la resta de formacions s’han abstingut.

Com es fa a l’inici de cada sessió plenària, aquest dijous s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: Alba, de 39 anys (Valga, Pontevedra); Adaliz, de 31 anys (Ciudad Lineal, Madrid); i Ika, de 59 anys (Ses Salines, Mallorca).

Etiquetes