Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de l’Ajuntament de Rubí demana un pacte d’estat per l’habitatge A la sessió ordinària del mes de juny, la Junta de Portaveus ha acordat millorar l’organització de la informació de la web municipal per a les persones LGTBI+ https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Ple de l’Ajuntament de Rubí demana un pacte d’estat per l’habitatge

A la sessió ordinària del mes de juny, la Junta de Portaveus ha acordat millorar l’organització de la informació de la web municipal per a les persones LGTBI+

El ple ordinari del mes de juny s’ha celebrat novament de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí).
El ple ordinari del mes de juny s’ha celebrat novament de forma telemàtica (foto: Ajuntament de Rubí)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat aquest dijous una moció que reclama la necessitat d’un pacte d’estat pel dret a l’habitatge. El text ha rebut el suport de l’equip de govern, integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP) ─les dues formacions que el presentaven─, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), Veïns per Rubí (VR) i l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), mentre que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) s’ha abstingut.

Segons la moció, la situació anterior a la crisi provocada per la Covid-19 era preocupant en matèria d'habitatge, derivada de les diferents polítiques impulsades durant els últims 40 anys, especialment de la gestió duta a terme durant l'anterior crisi immobiliària. I ara s’ha vist agreujada per la crisi sanitària. Els ajuntaments s’han vist obligats a aplicar polítiques públiques de contenció durant l'estat d'alarma i també durant el procés de desescalada.

Afrontar l'emergència habitacional com una oportunitat per a l'impuls d'una economia sostenible requereix treballar en un gran pacte d'Estat de caràcter estructural i amb horitzons a llarg termini que impliqui totes les administracions públiques i les organitzacions socials.

Per aquest motiu, el Ple ha acordat instar la cooperació entre totes les administracions públiques per fer front a la crisi habitacional post Covid-19 i fer tots els esforços possibles per a garantir el dret a l’habitatge mitjançant un Pacte d’Estat pel Dret a l’Habitatge; i demanar que aquest pacte contempli tot un seguit de mesures, com ara impulsar l’habitatge com a sector estratègic per a la recuperació econòmica, la cohesió social i la lluita contra el canvi climàtic, aplicar una nova moratòria per a desnonaments i una nova pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, de com a mínim 6 mesos, iniciar una reforma fiscal per beneficiar el lloguer protegit i la rehabilitació i impulsar la rehabilitació energètica i d’accessibilitat del parc d’habitatges, entre d’altres.

Altres actuacions per minimitzar els efectes de la Covid-19
El Ple també ha donat llum verda, en aquest cas per unanimitat i després de ser esmenada, a la moció de Cs contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern d’Espanya. Així, s’ha acordat instar el Govern d'Espanya a agilitzar i permetre que els municipis puguin utilitzar el 100% del superàvit acumulat per prendre mesures enfocades a l'ajuda de l'economia local tant de les famílies com de les empreses; i sol·licitar un compromís per escrit del Govern de l’estat perquè no sostregui el superàvit acumulat dels ajuntaments espanyols.

L’altra moció plantejada per Cs, per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reduir la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la Covid-19, també ha comptat amb el suport de tot el plenari, després d’una esmena. El Ple ha acordat demanar a la Generalitat un pla específic i urgent en aquest sentit, i que l’Ajuntament participi activament en sensibilitzar, informar i incentivar que les empreses permetin el teletreball en totes aquelles tasques que ho permetin, entre d’altres.   

També ha quedat aprovada per unanimitat la moció de l’AUP per a la promoció de les activitats extraescolars d’estiu de postconfinament. Entre d’altres, s’ha acordat allargar i flexibilitzar els terminis de preinscripció; valorar la possibilitat d’ampliar les places dels Casals d’Estiu i artístics o bé donar suport econòmic a entitats de lleure i esportives de la ciutat perquè complementin aquesta oferta; garantir que la població en risc de vulnerabilitat inscrita als casals tingui plaça assegurada, i incrementar l’oferta dels mesos de juliol, agost i fins l’inici del curs escolar a través de la promoció d’activitats de les entitats de lleure, culturals, associatives o esportives de la ciutat, tot posant a la seva disposició espais públics o equipaments municipals, facilitant l’organització d’aquests, i fent difusió de les seves activitats, entre d’altres.

En canvi, el Ple ha desestimat la moció presentada per ERC per reclamar al Govern espanyol el pagament de les prestacions dels treballadors que es troben afectats per un ERTO. Els republicans, Cs, VR i l’AUP han donat suport al text, mentre que PSC i ECP hi han votat en contra.

Altres mocions
La Junta de portaveus ha consensuat la moció presentada inicialment per l’AUP per l’organització de la informació de la web municipal per a les persones LGTBI+. Així, es millorarà l’apartat web dedicat a aquest col·lectiu, que recollirà els recursos municipals existents (tallers, Punt LGTBI+), notícies, recursos supramunicipals, el directori de col·lectius locals i informacions bàsiques per a la població LGTBI+ de totes les edats.

A la sessió d’aquest dijous també ha prosperat, amb esmenes, el text formulat pel PSC i ECP per a l'ús de pirotècnia de baix impacte sonor en les celebracions populars a Rubí. El soroll que provoquen els petards comporta greuges importants tant a persones que pateixen trastorn de l'espectre autista o altres malalties ─Alzheimer, vertígens o altres malalties mentals─, com als nadons i als animals. L’equip de govern, ERC, Cs i l’AUP han votat a favor del text i VR s’ha abstingut.

Concretament, el Ple ha acordat regular l'ús de la pirotècnia, utilitzant aquella que sigui de baix o nul impacte sonor per protegir la ciutadania especialment sensible i els animals domèstics i autòctons que pateixen les conseqüències del soroll; que qualsevol desenvolupament normatiu en aquesta qüestió inclogui el necessari diàleg amb les entitats de cultura popular que fan ús de pirotècnia, sense qüestionar el desenvolupament de les mateixes; que s'estableixi un calendari on es fixin els dies, horaris i zones permesos per fer ús del material pirotècnic; i que es realitzin campanyes de conscienciació i sensibilització entre la població perquè triïn utilitzar en les celebracions, privades o públiques, pirotècnia de baix o nul impacte sonor, entre d’altres.

El text d’ERC en favor de la llibertat d’expressió i contra la prohibició de l’exhibició de banderes ‘no oficials’ en façanes d’edificis públics ha quedat aprovat amb els vots favorables d’ERC, ECP i l’AUP, l’abstenció del PSC i VR i els vots contraris de Cs. Concretament, el Ple ha acordat rebutjar el dictamen del Tribunal Suprem sobre aquesta prohibició i ha refermat el compromís de l’Ajuntament amb la pluralitat social i ideològica i la capacitat de poder expressar els acords polítics exhibint els símbols que es creguin convenients, entre d’altres.

I els vots contraris de l’equip de govern (PSC i ECP) no han permès que la moció plantejada per VR per l’impuls del nou Pla director de polígons d’activitat econòmica de Rubí prosperés ─la resta de grups han votat a favor del text─.

Tràmits
Durant la sessió d’aquest dijous, s’ha acordat per unanimitat la convalidació del decret d’Alcaldia núm. 1612 de data 29 de maig de 2020, relatiu a destinar part del superàvit pressupostari general en l’exercici 2019 a reforçar els Serveis Socials municipals per pal·liar els efectes de la Covid-19.

El Ple ha donat llum verda a una modificació pressupostària per transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa, amb els vots a favor de l’equip de govern i VR i les abstencions d’ERC, Cs i l’AUP.

S’ha aprovat la regularització dels documents comptables tant del contracte de neteja de les dependències municipals com del de recollida de residus i neteja viària ─vots a favor de l’equip de govern i abstenció de la resta de grups─.

De forma retroactiva, s’ha aprovat la reducció de servei al transport públic de Rubí que es va aplicar des de la declaració de l’estat d’alarma amb motiu de la situació d’emergència generada per la Covid-19. L’equip de govern, Cs i VR han votat a favor d’aquest punt, mentre que ERC i l’AUP s’han abstingut.

També s’ha acordat l’extinció de la concessió demanial de titularitat de Par-Mer Aparcamientos y Mercados sobre l'aparcament situat al carrer d’Edison, amb els vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció de la resta de formacions.

I s’ha decidit, per unanimitat, que l’Ajuntament s’adhereixi al Manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al Dia mundial de les persones refugiades.

Per últim, s’ha donat compte de l'informe sobre l’execució pressupostària corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020 i de l'informe de seguiment del Pla econòmic i financer de l’exercici 2020, entre d’altres.

Com és habitual a les sessions presencials que es duen a terme a la sala Enric Vergés, a l’inici d’aquest ple s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: Annick, de 65 anys (L’Escala); Josefa, de 51 anys (Esplugues de Llobregat), i María Belén, de 46 anys (Jaén).

Etiquetes