Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de l’Ajuntament de Rubí aprova un POUM que dibuixa la ciutat del futur Durant la sessió també s’ha donat llum verda a una moció que vol millorar la transparència econòmica dels diferents grups municipals https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple de l’Ajuntament de Rubí aprova un POUM que dibuixa la ciutat del futur

Durant la sessió també s’ha donat llum verda a una moció que vol millorar la transparència econòmica dels diferents grups municipals

El debat sobre l’aprovació del text refós del POUM ha centrat bona part de la sessió plenària.
El debat sobre l’aprovació del text refós del POUM ha centrat bona part de la sessió plenària

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat aquest dijous el text refós del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) amb els vots favorables de l’equip de govern ─Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i regidor no adscrit Sergi García─, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s), el Partit Popular (PP), el Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PDECAT) i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín i els vots en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), l’Alternativa d’Unitat Populat (AUP), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i Veïns per Rubí (VR). El document actualitza la normativa urbanística vigent fins ara, que datava del 1981, amb una actualització l’any 1987.

El text refós del POUM, que l’alcaldessa, Ana María Martínez, va presentar aquest mateix dilluns davant els mitjans de comunicació, és un instrument que ha de donar resposta als canvis demogràfics, industrials i socials que ha experimentat Rubí i a les necessitats futures de la ciutat. El document incideix en aspectes concrets importants pel municipi, com l’aposta per criteris de desenvolupament urbanístic sostenible, nous usos i espais per a l’oci, una reserva d’habitatge protegit del 30%, la potenciació dels eixos comercials de la ciutat i la flexibilització dels usos del teixit econòmic, admetent per una banda més d’una activitat per nau i, de l’altra, permetent a les empreses instal·lar-se a la ciutat, créixer i expandir-se.

Entre les actuacions més destacades que preveu el POUM destaquen:

  • el reforç i consolidació del centre de la ciutat, establint-lo com un espai prioritari per als vianants, amb aparcament i transport públic, adequat per al desenvolupament del comerç i amb elements d’urbanització de la màxima qualitat
  • la potenciació del teixit comercial de la ciutat, especialment en aquells carrers de major valor comercial
  • la conversió de l’avinguda de L’Estatut en una via urbana i la recuperació i millora de la riera
  • la ubicació d’una estació de FGC a la Llana, equipament que ja està present a diferents plans nacionals, com el  Pla Territorial Metropolità de Barcelona i el Pla Director d’Infraestructures 2011-2020
  • la integració del Vapor Nou, garantint els elements catalogats i la gran superfície de zona verda a l’entorn del torrent de Can Xercavins
  • la millora del barri de Can Vallhonrat
  • la protecció del parc de Ca n’Oriol, convertint-lo en el parc més important de la ciutat per al lleure familiar i l’esport
  • la millora de les vies d’accés a les urbanitzacions, permetent la instal·lació de petites botigues i preveient el desenvolupament del Parc de les Valls de Sant Muç

Un cop aprovat pel Ple, el text se sotmetrà a un període d’exposició pública d’un mes perquè les persones que ho vulguin puguin presentar esmenes. En aquest sentit, l’AUP ha proposat que tota la documentació també estigui disponible al web municipal, esmena que ha estat acceptada.

A la part de control, el POUM també ha estat objecte d’una moció presentada per ICV, ERC, AUP i VR que sol·licitava, entre d’altres, desistir de la tramitació del text refós i deixar-lo sense efectes arran dels canvis socials, econòmics, ambientals, normatius i territorials esdevinguts en el decurs d’aquest temps de retard en l’aprovació definitiva del document; i iniciar els treballs per a l’elaboració d’un nou POUM. La moció, però, no ha prosperat com a conseqüència dels vots contraris de l’equip de govern, C’s, el PP, el PDECAT i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín. La resta de formacions hi han votat a favor.

Altres mocions
A banda del POUM, el Ple també ha debatut altres qüestions. S’ha aprovat per unanimitat la proposta d’ICV que demana la gestió municipal dels pisos de la SAREB i evitar l’especulació immobiliària als municipis. Així, s’instarà el Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat a promoure els canvis necessaris a la SAREB perquè la seva missió inclogui també l’objectiu de col·laborar en les polítiques adreçades a garantir el dret a un habitatge digne i adequat. I també es demanarà que promogui els canvis necessaris perquè aquesta entitat prioritzi la funció social de l’habitatge, entre d’altres.

També s’ha donat llum verda, per acord de Ple, al text plantejat per C’s, VR i l’AUP per a la transparència econòmica dels grups municipals. Concretament, s’ha acordat que s'informi a la Comissió de Transparència, durant el primer trimestre del 2018, de la relació d'ingressos i despeses realitzades pels grups municipals durant els anys 2015, 2016 i 2017; i que es publiqui al Portal de Transparència del web municipal la comptabilitat dels últims 8 anys de l'assignació pressupostària als grups municipals.

També ha prosperat la moció que presentava ERC per recuperar el Punt d’informació de l’Antiga Estació amb els vots a favor d’ERC, l’AUP, ICV, PDECAT, VR i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín i els vots contraris de l’equip de govern, C’s i el PP. Des del govern municipal s’ha recordat que tot i que el Punt d’informació està tancat, els serveis que oferia aquest equipament s’estan prestant des d’altres departaments del consistori i els recursos humans del Punt d’informació s’han destinat a serveis d’ocupació. ERC ha acceptat l’esmena proposada pel PDECAT sobre l’obertura d’un procés per saber quins edificis públics o privats podrien mantenir el servei.

També ha tirat endavant la proposta del PDECAT per una ciutat lliure de venda ambulant il·legal i de competència deslleial. Totes les formacions han donat suport a la moció, mentre que l’AUP i ICV s’han abstingut.

Per últim, els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín han retirat la moció que presentaven per la implementació del sistema de seguretat “IKANGURO” amb l’objectiu d’afinar-la i consensuar-la amb la resta de formacions.

Tràmits
Durant el Ple, que s’ha iniciat amb un minut de silenci en record de les darreres víctimes de violència de gènere a l’Estat, s’ha donat llum verda a d’altres tràmits: s’ha aprovat el reglament de formació 2010 de l’Ajuntament de Rubí (amb l’única abstenció de VR); s’ha acordat publicar l’anunci previ de licitació del nou contracte de la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers de Rubí en règim de concessió administrativa al Diari Oficial de la Unió Europea (també amb l’abstenció de VR); i s’ha aprovat de manera definitiva el projecte de reforma interior de l’edifici Rubí Forma (vots a favor de l’equip de govern, C’s i PP; abstencions d’ERC, PDECAT, VR i regidors no adscrits José Manuel Mateo i Maria Dolores Marín; i vots en contra de l’AUP i ICV).

També s’ha decidit per unanimitat l’adhesió a la declaració institucional Municipi compromès amb la infància refugiada, promoguda per Save the Children, en què aquest organisme alerta sobre la situació dramàtica dels infants refugiats. A la declaració, els ajuntaments que la subscriuen es comprometen a participar activament en els plans i programes oficials de refugi coordinats des de les institucions públiques d’àmbit estatal i català; estudiar mesures que, a nivell municipal, puguin facilitar en la mesura del possible l’accés als serveis municipals a les famílies refugiades; generar espais de trobada amb la població autòctona que permeti conèixer-nos i compartir des de la solidaritat, la fraternitat i el respecte envers els humans; i emprendre accions de sensibilització d’àmbit municipal per fer bandera del respecte dels drets humans com a pilar de la convivència.

Per últim, durant aquesta sessió ordinària també s’ha donat compte de l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2018 i de la informació subministrada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en compliment de les obligacions previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, entre d’altres tràmits.