Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova per unanimitat el Pla d’infància i adolescència de Rubí per al període 2018-2021 També s’ha acordat reclamar al Departament de Territori que reactivi els acords per a la retirada i/o soterrament de les Línies d’Alta Tensió que passen per la ciutat https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple aprova per unanimitat el Pla d’infància i adolescència de Rubí per al període 2018-2021

També s’ha acordat reclamar al Departament de Territori que reactivi els acords per a la retirada i/o soterrament de les Línies d’Alta Tensió que passen per la ciutat

El Ple ordinari del mes de juny s’ha celebrat aquest dijous.
El Ple ordinari del mes de juny s’ha celebrat aquest dijous

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat per unanimitat el Pla d’infància i adolescència de Rubí per al període 2018-2021. A partir d’una diagnosi inicial, el document identifica possibles millores a implementar durant els propers anys i les ordena en un pla d’acció que consta de cinc grans eixos: promoció d’hàbits i estils de vida saludables, equilibrats i constructius; foment de la igualtat d’accés a l’educació, l’esport, la cultura i el lleure ─on es contempla l’atenció a la diversitat funcional─; treball per un entorn segur en l’àmbit social, educatiu i familiar; potenciació de la participació activa a la comunitat; i reforç o consolidació del treball en xarxa.

El Pla, del qual se’n va presentar un esborrany fa unes setmanes, recull una vintena d’accions específiques que s’emmarquen en un o més d’aquests eixos. Per elaborar-lo, s’ha comptat amb la implicació dels propis infants i adolescents, així com dels agents que intervenen en la seva atenció. El procés ha inclòs entrevistes a professionals, enquestes a entitats i a alumnat de 1r d’ESO, i sessions de treball amb el Consell d’Infants i Adolescents.

D’altra banda, a la sessió ordinària del mes de juny també s’ha donat llum verda a diverses mocions amb el consens de tot el plenari, que han tractat temes socials i mediambientals.

Així, s’ha aprovat per Junta de Portaveus una moció amb motiu del Dia internacional de l’orgull lèsbic, gai, trans, bisexual i intersexual. Entre d’altres, s’ha decidit posar en marxa mesures per a promoure el respecte cap a la diversitat sexual i de gènere en l’àmbit educatiu, familiar i festiu; instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; sol·licitar al Ministeri de Sanitat que retorni a la cartera de serveis bàsics el dret a l’accés a la reproducció assistida per a parelles de dones i dones sense parella i instar el Govern de l’Estat Espanyol a aprovar una llei integral contra la LGTBIfòbia.

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han vist com s’aprovava per unanimitat la seva moció, presentada a instància de l’entitat Rubí Acull, sobre la creació d’una guia d’actuació contra les actituds racistes, discriminatòries i xenòfobes. La finalitat de la guia, que s’elaborarà amb la col·laboració de les entitats i associacions locals de persones migrades, és prevenir, detectar, contrarestar i evitar actituds racistes, xenòfobes i discriminatòries a la ciutat, a les seves institucions, als seus centres i al seu personal, com per exemple als cossos de seguretat local i altres actors municipals. També s’ha decidit desenvolupar, aplicar i promoure una campanya antirumors sobre les persones migrades al municipi i promoure la formació antiracista i antixenòfoba a les escoles, instituts i espais d’oci i de lleure, entre d’altres.

També a nivell social, ha prosperat per unanimitat el text que plantejava ERC a favor de la ratificació del conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) i per la dignificació del treball de la llar i les cures. I és que aquest tipus de feina, que s’ha atribuït històricament a les dones, no ha estat considerat treball i s’ha deslligat dels processos productius. Aquesta percepció social condiciona el marc legal i laboral. A més, cal destacar que una part molt important d’aquestes treballadores són estrangeres i que moltes es troben en situació irregular, fet que agreuja la seva situació. Entre d’altres, s’ha acordat instar el Govern espanyol a ratificar aquest conveni i a legislar per garantir el dret a un acomiadament motivat, la seva inclusió en el marc de la Llei de prevenció de riscos laborals, del Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació d’atur.

Una altra de les mocions aprovades per unanimitat ha estat la proposada per l’AUP per a la rehabilitació i connexió dels col·lectors conca 2 i 3 amb la depuradora Rubí-Sant Cugat. Des del Govern municipal s’ha informat que ja s’ha obtingut el permís de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a dur a terme aquesta connexió. Entre els acords assolits hi ha la voluntat de mantenir neta la llera dels torrents per on baixen les aigües residuals, per tal d’evitar l’estancament d’aquestes. En aquest sentit, s’insta l’equip de govern a fer un pla de manteniment anual dels col·lectors i les seves lleres.

També ha comptat amb el vist-i-plau de tots els grups la moció presentada per ICV i Veïns per Rubí (VR) per instar l’Ajuntament a treballar per a fer complir el conveni de retirada de les línies d’alta tensió aèries, amb la incorporació d’esmenes. S’ha acordat que el govern municipal convoqui una reunió de la Comissió Municipal de l’Energia al setembre, on s’actualitzi la informació al respecte del conveni del 2005 i es decideixin les accions que es poden emprendre per forçar la resolució de la problemàtica de les Línies d’Alta Tensió, que el consistori ratifiqui el manteniment de la partida pressupostària destinada al compliment de la seva part del conveni i que, de forma immediata, se sol·liciti una reunió amb el Departament de Territori per reactivar els acords i treballs per a la retirada i/o soterrament de les Línies d’Alta Tensió que passen per la ciutat.

En canvi, l’AUP ha retirat el text per crear una comissió de treball tècnica a l’Ajuntament de Rubí que adreci i ordeni la problemàtica de barraquisme a la ciutat, ja que el govern municipal ha anunciat aquesta qüestió es debatrà en una comissió informativa el 14 de juny.

Altres mocions
El Ple ha donat llum verda a la moció presentada pel Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PDECAT) per a l’elaboració d’un projecte integral a l’Escardívol que connecti amb la Plana del Castell i que generi nous equipaments culturals i esportius al centre. El text, que incorpora esmenes prèvies de l’equip de govern i d’ERC, planteja una passera que connecti el centre històric amb la Plana del Castell, recuperar el pàrquing de l’Escardívol com a espai útil pels rubinencs durant tot l’any, incorporar un espai esportiu a l’aire lliure d’ús públic i adquirir les fàbriques del complex Vapor Nou per a destinar-les a equipaments educatius, museístic, esportius, culturals i d’oci. L’equip de govern ─Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i el regidor no adscrit Sergi Garcia─, ERC, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s), PDECAT i els regidors no adscrits Jonatan Cobo i Noelia Borque han votat a favor de la moció, mentre que l’AUP, ICV, VR i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín s’han abstingut. Entre d’altres, s’ha acordat crear un equip tècnic que lideri un procés participatiu sobre les necessitats i prioritats d’un projecte global a l’Escardívol, complex Vapor Nou i la Plana del Castell; dur a terme un procés creatiu obert a arquitectes, urbanistes i paisatgistes, impulsar una taula política de treball, diàleg i que no s’incorpori cap actuació al Pla d’inversions sense prèviament haver complert tots aquests acords. 

Per últim, també ha prosperat la moció de C’s per a la conscienciació i instal·lació de papereres adaptades per a la recollida de burilles. El text ha comptat amb el suport de l’equip de govern, C’s, VR i els regidors no adscrits Jonatan Cobo i Noelia Borque. En canvi, ERC, l’AUP, ICV, el PDECAT i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín s’han abstingut. S’ha acordat instal·lar papereres modernes, eficients i adaptades a l'entorn, després de realitzar un estudi que redueixi les distàncies entre elles; així com col·locar models amb cendrer a totes les zones de vianants de la ciutat. En aquest sentit, el govern local ha avançat que les noves papereres incorporaran un element metàl·lic per poder apagar la cigarreta i llençar la burilla a la paperera.

Tràmits
El Ple ha aprovat els festius locals per a l’any 2019, que seran el dilluns 10 de juny (Pasqua Granada i Festa dels Xatos) i el dissabte 29 de juny (Festa Major de Sant Pere). Tots els grups hi han votat a favor, excepte ERC, AUP, PDECAT, VR i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i Maria Dolores Marín, que s’han abstingut.

També s’ha pres coneixement de diversos decrets d’Alcaldia i resolucions de regidories delegades i s’ha donat compte de l’ampliació del Pla normatiu municipal 2018, que incorpora el Codi de conducta i bon govern i el Reglament orgànic municipal (ROM), a banda d’aprovar diverses modificacions de crèdit. D’altra banda, el govern ha retirat de l’ordre del dia els punts que feien referència al Pla d’inversions, amb la voluntat d’aconseguir un consens més ampli a l'hora d'aprovar aquest paquet d’obres.

La sessió d’aquest dijous s’ha iniciat amb un minut de silenci en record de les darreres víctimes de violència masclista: María Soledad, de 49 anys (Las Palmas de Gran Canària), Josefa, de 43 anys (Guadahortuna, Granada), Francisca, de 45 anys (Badalona) i María Magdalena, de 47 anys (O Porriño, Pontevedra).