Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple acorda per unanimitat encarregar l’elaboració del Pla Local d’Habitatge de Rubí Tots els grups també han aprovat redactar un protocol d’actuació per reduir l’efecte negatiu de les obres sobre el comerç local i la ciutadania https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Ple acorda per unanimitat encarregar l’elaboració del Pla Local d’Habitatge de Rubí

Tots els grups també han aprovat redactar un protocol d’actuació per reduir l’efecte negatiu de les obres sobre el comerç local i la ciutadania

El Ple ordinari del mes de març ha tingut lloc aquest dijous a la tarda.
El Ple ordinari del mes de març ha tingut lloc aquest dijous a la tarda

Tots els grups municipals han aprovat aquest dijous, en el marc del Ple ordinari del mes de març, una moció que contempla encarregar l’elaboració del Pla Local d’Habitatge de Rubí. Es tracta d’un document que, segons ha apuntat l’equip de govern, ja s’està treballant. La moció, presentada per Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), també recull que la ciutat disposi d’aquest pla en un termini no superior a sis mesos.

Segons la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l'Habitatge, els Plans Locals d’Habitatge (PLH) determinen les propostes i els compromisos municipals en política d’habitatge i són la proposta marc per a concertar aquestes polítiques amb l’administració de la Generalitat. Aquests plans tenen una vigència de sis anys, sens perjudici que es pugui ampliar l’anàlisi i plantejar actuacions amb un termini més llarg. Un cop transcorreguts els sis anys, cal revisar el document.

També s’ha donat llum verda, per unanimitat, a la moció del Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PDECAT) per impulsar la creació d’un protocol d’actuació que redueixi l’efecte negatiu de les obres sobre el comerç local i la ciutadania. A Rubí es desenvolupen diverses obres que tenen un benefici per al municipi i per a la ciutadania, però que també poden suposar un perjudici temporal per a l’activitat econòmica del comerç i veïnat afectat. En aquest sentit, la moció planteja que el consistori elabori un protocol d'actuació per reduir els inconvenients i molèsties que causen les obres, tant públiques com privades, al sector comercial i a la ciutadania, anticipant-se així, mitjançant diverses actuacions, a les situacions futures que puguin generar noves obres. També s’ha acordat que l’Ajuntament incorpori panells informatius amb totes les principals dades de les obres públiques per millorar la transparència i la informació ciutadana i que l’elaboració d'aquest protocol es faci de manera consensuada amb les associacions de comerciants i veïnals de la ciutat, entre d’altres.

En l’àmbit mediambiental, el Ple ha acordat destinar, a partir dels pressupostos del 2019 i amb caràcter permanent en els futurs pressupostos, un 0,5% de la recaptació líquida anual de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) a les activitats de protecció, gestió i restauració de la flora, la fauna, els hàbitats i els ecosistemes. Es tracta d’una iniciativa sorgida des de diversos municipis i entitats del tercer sector ambiental, que considera que donat que l’IBI és l’impost directament vinculat a la transformació del sòl, té tot el sentit que sigui la font de recursos que ajudi a reequilibrar el territori. D’una banda, això assegura la dotació pressupostària necessària per desenvolupar projectes potents amb continuïtat (uns 130.000 euros anuals, en el cas de Rubí). De l’altra, és un instrument de conscienciació ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte sobre el medi a través d’aquesta iniciativa. Tots els partits han donat suport a la moció presentada per l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), excepte el govern municipal ─Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i el regidor no adscrit Sergi Garcia─, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) i Partit Popular (PP), que s’han abstingut. El text també contempla que l’Ajuntament esdevingui membre de la Xarxa de Custòdia del Territori que, entre d’altres, pot assessorar en la implementació dels acords proposats a la moció.

Eficiència energètica
El vot de qualitat de l’alcaldessa ha tombat la moció que presentaven Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), l’AUP, ICV, el PDECAT i Veïns per Rubí (VR) per a la creació d’una comissió de treball tècnico-política que es reuneixi bimensualment per a revisar i millorar el projecte Rubí Brilla, després de l’empat que s’ha produït en la votació: l’equip de govern, C’s, PP i el regidor no adscrit José Manuel Mateo han votat en contra del text, mentre que els grups que presentaven la moció hi han votat a favor.

En canvi, s’ha aprovat l’ingrés de l’Ajuntament de Rubí a l’Associació Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC), en qualitat de soci col·laborador, amb les úniques abstencions de l’AUP i ICV. Es tracta d’una agrupació empresarial Innovadora sense afany de lucre que agrupa les empreses que, dins de les seves activitats, promocionen productes o serveis relacionats amb l’eficiència energètica. Una de les línies mestres del CEEC és la realització de projectes conjunts de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació.

Altres mocions
També ha prosperat la moció de C’s per a la creació d’un pla estratègic com a ciutat intel·ligent. C’s, l’AUP, el PDECAT, el PP i VR han votat afirmativament el text, mentre que l’equip de govern, ERC i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín s’han abstingut i ICV hi ha votat en contra. Entre d’altres, s’ha acordat instar al govern municipal a desenvolupar un Pla estratègic amb mesures a curt, mitjà i llarg termini per transformar Rubí en una Ciutat Intel·ligent, a crear una comissió destinada al desenvolupament d'una primera fase de Rubí Ciutat Intel·ligent i que Rubí s’uneixi a la Xarxa de Ciutats Intel·ligents (RECI).

Finalment, els vots favorables d’ERC, l’AUP, ICV, el PDECAT, VR i la regidora no adscrita María Dolores Marín i les abstencions de C’s i el regidor no adscrit José Manuel Mateo han permès aprovar la moció plantejada per ERC, l’AUP, ICV, el PDECAT i VR per instar l’alcaldessa a complir el seu compromís electoral de no cobrar dietes d’altres administracions supramunicipals.

Tràmits
A la part resolutiva de la sessió s’ha adjudicat el contracte del servei de neteja de col·legis públics i dependències municipals a l’empresa Multiserveis Ndavant SL per un import màxim anual de 2.727.175,73 euros i una durada del contracte de tres anys, prorrogable per períodes d’un any fins a un màxim de 3 anys més. L’equip de govern, C’s i PP hi han votat a favor, mentre que ERC, AUP, ICV, PDECAT, VR i el regidor no adscrit José Manuel Mateo s’han abstingut.

Entre d’altres, també s’ha donat compte del decret d’Alcaldia de nomenament d’Annabel Cuesta com a assessora del grup municipal del PSC.

El Ple, com és habitual, s’ha iniciat amb un minut de silenci en record de les dues darreres víctimes de violència de gènere, una d’elles morta aquest mateix dijous a Sabadell.