Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El jutjat dóna la raó a l’Ajuntament de Rubí en relació a la paralització de les obres a Can Balasc Durant la Comissió de seguiment dels abocadors, celebrada aquest dijous, també s’ha donat a conèixer que la redacció del Pla d’extractives segueix el calendari previst https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El jutjat dóna la raó a l’Ajuntament de Rubí en relació a la paralització de les obres a Can Balasc

Durant la Comissió de seguiment dels abocadors, celebrada aquest dijous, també s’ha donat a conèixer que la redacció del Pla d’extractives segueix el calendari previst

Fins que l’Ajuntament no va precintar les obres, a Can Balasc continuaven els treballs duts a terme per ARRINS SL (foto: Localpres) .
Fins que l’Ajuntament no va precintar les obres, a Can Balasc continuaven els treballs duts a terme per ARRINS SL (foto: Localpres)

El Jutjat Contenciós Administratiu nº 10 de Barcelona ha resolt l’incident instat per ARRINS SL (Grup TMA) en relació a l’expedient incoat per l’Ajuntament de Rubí a causa de la realització d’obres sense llicència a Can Balasc. La resolució judicial recull els arguments municipals i declara que la llicència d’obres és independent i autònoma de la d’activitats de què disposa ARRINS SL. La magistrada afirma que el motiu pel qual el Consistori va incoar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística i va ordenar la suspensió immediata dels treballs va ser la manca de llicència d’obres municipal, que és aliena a la d’activitats.

Antecedents
El passat 20 de gener, l’Ajuntament incoava un expedient de protecció de la legalitat urbanística a l’empresa ARRINS SL com a promotora d’aquestes obres sense disposar de la perceptiva llicència municipal, ordenant la seva suspensió immediata i advertint que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament quedaria habilitat per ordenar l’execució forçosa de la suspensió dels treballs. Recordem que el Ple municipal de l’Ajuntament de Rubí va acordar, al setembre de 2014, suspendre durant el termini d’un any les tramitacions i l’atorgament de llicències en sòl no urbanitzable relatives a activitats extractives i de gestió de residus per tal de poder elaborar un Pla Especial Urbanístic que reguli aquestes activitats. 

A partir de diverses visites d’inspecció, el Consistori va comprovar que les obres havien continuat i, per aquest motiu, es va dictar un nou Decret que ordenava tot un seguit de mesures provisionals per tal de suspendre els treballs. L’Ajuntament, però, no va poder executar aquestes mesures, ja que els responsables d’ARRINS SL i els seus representants legals van impedir l’accés del personal municipal a les instal·lacions. Per aquest motiu, i en compliment de les previsions legals un cop esgotada la via administrativa, el Consistori va sol·licitar la corresponent autorització judicial per continuar les actuacions per fer complir els decrets.

El Jutjat Contenciós Administratiu nº 15 de Barcelona va concedir l’autorització a l’Ajuntament de Rubí, que finalment va procedir a precintar les obres que s’estaven duent a terme a Can Balasc.

ARRINS SL, per la seva banda, va presentar tot un seguit de mesures cautelars al Jutjat Contenciós Administratiu nº 10 de Barcelona per tal de deixar sense efecte el Decret de l’Ajuntament que ordenava la suspensió immediata de les obres. El tribunal, que en aquell moment ja va denegar aquestes mesures cautelars, ara ha donat la raó a l’Ajuntament de Rubí, ja que considera que el fet que ARRINS SL disposi de llicència d’activitats no l’eximeix de sol·licitar la llicència d’obres municipal.

Aquesta sentència, però, no és ferma, ja que les parts poden presentar recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Can Carreras i el Pla d’Extractives
Aquest dijous, l’alcaldessa, Carme García, ha donat a conèixer les darrers informacions sobre Can Balasc a la Comissió de seguiment dels abocadors. Durant la reunió, també s’ha explicat que la redacció del Pla Especial d’extractives segueix el calendari previst. En relació a aquest tema, els membres de la mesa han demanat que aquest document inclogui les màximes garanties de cara a protegir els interessos de la ciutat.

L’alcaldessa també ha informat als membres de la comissió que la Generalitat ha traslladat a l’Ajuntament que a Can Carreras encara li queden uns mesos de vida, sense especificar-ne quants. Ara, el Consistori ha demanat informació complementària al Govern català per aclarir quan és previst que pugui tancar aquesta instal·lació.