Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització Els permisos s’han de sol·licitar a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/del-15-de-marc-al-15-d2019octubre-no-es-pot-fer-foc-als-terrenys-forestals-sense-autoritzacio/@@images/image/preview

Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització

Els permisos s’han de sol·licitar a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

A partir de diumenge queda prohibit encendre foc als terrenys forestals sense la corresponent autorització.
A partir de diumenge queda prohibit encendre foc als terrenys forestals sense la corresponent autorització

A partir del diumenge 15 de març no es permet encendre foc en terrenys forestals, prohibició que es mantindrà fins al 15 d’octubre, amb l’objectiu de prevenir els incendis forestals durant el període de major risc. Aquesta prohibició està recollida al Decret 64/1995, que regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc, sigui quina sigui la seva finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Permisos per fer cremes controlades
Les  sol·licituds de les autoritzacions en zona forestal i la franja de 500 metres que les envolta en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre cal presentar-les a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març, les persones que tinguin previst fer foc a les zones citades no necessiten d'una autorització administrativa, però sí que ho han de comunicar prèviament.

La normativa també preveu, només per a l’eliminació de restes vegetals i restes de poda procedents de treballs agrícoles (brancatge d’olivera i ametllers, vinya i restes vegetals procedents dels horts...), la possibilitat de presentar les sol·licituds als ajuntaments, amb l’objectiu de simplificar els tràmits i els desplaçaments.