Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nova convocatòria de subvencions per a entitats Les entitats que ho desitgin i compleixin els requisits de la convocatòria podran sol·licitar subvenció a partir del proper dimarts 11 de juny i fins al 2 de juliol https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Nova convocatòria de subvencions per a entitats

Les entitats que ho desitgin i compleixin els requisits de la convocatòria podran sol·licitar subvenció a partir del proper dimarts 11 de juny i fins al 2 de juliol

Totes les entitats poden optar a les subvencions que atorga l'Ajuntament (Foto: Ajuntament/Localpres).
Totes les entitats poden optar a les subvencions que atorga l'Ajuntament (Foto: Ajuntament/Localpres)

Amb l’objectiu de fomentar la vida associativa al municipi, l’Ajuntament obre una nova convocatòria de subvencions en la modalitat de concurrència competitiva dirigides al teixit associatiu del municipi.

A continuació es relacionen les modalitats i les línies de subvenció convocades:

Modalitat A: Subvencions destinades a projectes d’activitat de les associacions de veïns.

Suport econòmic a les despeses en subministraments i lloguer d’immobles per a la realització d’activitats de les associacions de veïns. El crèdit pressupostari disponible per aquesta línia de subvenció és de 4.000,00 €.

Dinamització cultural i social dels barris. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 19.000,00 €.

Modalitat B: Subvencions destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius.

Ajuts per la pràctica esportiva per activitats de caràcter puntual. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 4.000,00 €.

Ajuts a la pràctica esportiva en entitats esportives inscrites al REC municipal per programes o projectes de temporada esportiva o anuals. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 6.000,00 €.

Modalitat C: Subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats culturals.

Suport a activitats de creació i difusió literària. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 400,00 €.

Suport a programacions i jornades d'activitats musicals. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 5.300,00 €.

Suport a activitats de creació i difusió de les arts escèniques. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 2.500,00 €.

Suport a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional catalana. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de   13.800,00 €.

Suport a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional de la resta d'Espanya. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 7.700,00 €.

Suport a la difusió i promoció del col·leccionisme. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 300,00 €.

Modalitat D: Subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats d’educació en el temps de lleure.

Ajuts als infants que participen d'activitats de lleure educatiu. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 8.000,00 €.

Modalitat E: Subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats juvenils.

Fomentar la participació dels joves en els diferents àmbits de la ciutat. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 15.000,00 €.

Modalitat F: Subvencions destinades a projectes d’activitat de les entitats socio-sanitàries.

Suport per a la millora de la salut de la ciutadania de Rubí. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 9.000,00 €.

Modalitat G: Subvencions destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional.

Suport als projectes de sensibilització i educació per la Pau. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 30.000,00 €.

Modalitat H: Subvencions destinades a entitats d’acció social. Tipologia d’entitats a les que s’adreça la convocatòria: totes.

Suport a projectes d’inclusió social. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 90.000,00 €.

Suport a projectes d’inclusió social de persones amb diversitat funcional. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 50.000,00 €.

Suport a projectes a la infància i a l’adolescència. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 60.000,00 €.

Modalitat I: Subvencions destinades a entitats de protecció i defensa del medi ambient i del territori.

Protecció i defensa del Medi Ambient i Territori. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 5.000,00 €.

Modalitat J: Subvencions destinades a entitats de protecció i defensa dels animals.

Suport per la protecció i el benestar dels animals de companyia. El crèdit pressupostari disponible per a aquesta línia de subvenció és de 6.000,00 €.

Les entitats que desitgin sol·licitar subvenció han de lliurar la sol·licitud, juntament amb la documentació prescriptiva, disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament a l’apartat de tràmits per a entitats, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. El termini de sol·licituds s’estendrà de l’11 de juny fins al 2 de juliol.

Les entitats que desitgin més informació poden contactar amb el seu servei municipal de referència per tal que es puguin resoldre els possibles dubtes que sorgeixin.