Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aquesta setmana s’han iniciat les obres per arranjar les patologies que presenta el carrer de Marconi Els treballs, llargament reivindicats per l’Ajuntament i que executa l’INCASÒL, pretenen millorar els desperfectes detectats en aquesta zona https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Aquesta setmana s’han iniciat les obres per arranjar les patologies que presenta el carrer de Marconi

Els treballs, llargament reivindicats per l’Ajuntament i que executa l’INCASÒL, pretenen millorar els desperfectes detectats en aquesta zona

Les obres consisteixen a completar la reparació de les diverses patologies que presenta el c. Marconi (foto: Ajuntament de Rubí).
Les obres consisteixen a completar la reparació de les diverses patologies que presenta el c. Marconi (foto: Ajuntament de Rubí)

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha iniciat aquesta setmana unes obres per esmenar els desperfectes detectats al carrer de Marconi, uns treballs llargament reivindicats per l’Ajuntament de Rubí. L’actuació, que és previst que finalitzi la primera quinzena d’agost, consisteix a completar la reparació de les diverses patologies que presenta el carrer i a pal·liar-ne els danys, amb l’objectiu de complementar les anteriors reparacions realitzades.

L’estat de conservació d’aquest sector és diferent entre les voreres de llamborda de formigó, amb un acabat correcte, i la calçada o passatges amb paviment aglomerat, que presenten patologies puntuals en forma d’abombaments i deformacions.

L’àmbit d’actuació ja va ser objecte d’una reparació anterior per part del propi INCASÒL, que va dur a terme la creació de juntes de dilatació longitudinals paral·leles a la vorada.

L’execució d’aquestes juntes va comportar una considerable millora de l’estat de conservació de les voreres, que ja no presenten les anteriors patologies ─obertures de juntes entre vorada-llamborda, bolcament de les vorades, etc.─. Tot i això, amb el pas dels anys, l’acabat de sauló ha desaparegut, provocant l’aparició de vegetació, escorrenties i la pèrdua de cohesió del material de reblert.

Les juntes de dilatació longitudinals no són contínues i en aquells punts ─com ara els guals de vianants i vehicles o passatges de vorera aglomerats─ on no s’ha materialitzat la desconnexió entre materials, les patologies han continuat amb aixecaments de paviments i encintats, que poden afectar el pas de vehicles o vianants.

Per aquest motiu, ara s’obren noves juntes longitudinals a la vorera; s’adeqüen les juntes existents; es formaran juntes de dilatació longitudinal a aglomerat i transversals, es formaran plataformes a nivell i s’adequaran els guals, i es faran reparacions a la calçada.

Les obres tenen un pressupost de 149.909,83 euros i les executa VIALSER constructora. Paral·lelament a aquests treballs, en aquesta zona hi conviuen altres obres que no tenen res a veure amb aquesta actuació.

Objectius de Desenvolupament sostenible