Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Buscador de la Formación Profesional Integrada https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Buscador de la Formación Profesional Integrada

FC Anglès (des de l’A1 al B1)

Centre de formació professional per a l’ocupació amb més de 40 anys de trajectòria a la ciutat. Impartim formació per a persones en situació d’atur i treballadores en diferents àrees. A l’àrea d’idiomes es poden trobar cursos d’anglès i alemany . La metodologia amb la que treballem a CEMFormació és molt variada, donant especial importància a la comprensió i expressió oral, proposant activitats participatives i dinàmiques, pràctiques i properes al dia a dia de l’entorn laboral i de les inquietuds dels participants. El curs pot seguir-se presencialment a les instal·lacions del C. De la Justícia 19 de Rubí o a través de l’aula virtual, en la que el participant s’haurà de connectar en l’horari del curs i garantir l’assistència/participació mínima. Aquesta formació està subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya i dirigida, prioritàriament a persones treballadores i autònomes, tot i que hi ha unes places que poden ser ocupades per a persones en situació d’atur.

FC Controlador d’Accessos

Es realitza tres dies a la setmana, de 16 a 21 h. A l’àrea de Seguretat privada, actualment, es poden cursar les formacions que capaciten per a presentar-se a les proves oficials d’habilitació de personal de control d’accés i vigilants de seguretat. Aquests cursos es poden cursar de forma independent o com a itinerari formatiu. Aquest curs es realitza en modalitat presencial a les instal·lacions del c. Justícia 19, de Rubí. Aquesta formació està subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya i dirigida, prioritàriament a persones treballadores, autònomes, tot i que hi ha unes places que poden ser ocupades per a persones en situació d’atur.

CP N1 Operacions d’Enregistrament i Tractament de Dades i Documents

Es realitzen de dilluns a divendres, de 9 a 14.45 h. A l’àrea de gestió administrativa es poden trobar cursos de l’àmbit administratiu amb els quals pots obtenir un Certificat de professionalitat, una titulació expedida per l’Administració laboral i amb reconeixement oficial. La metodologia amb la qual treballem a CEMFormació és molt variada, es proposen activitats participatives i dinàmiques, pràctiques i properes al dia a dia de l’entorn laboral i professional de les persones participants. El curs es realitza en modalitat presencial a les instal·lacions del c. Justícia, 19 de Rubí, però també es pot seguir a través de l’aula virtual, en la qual el participant s’haurà de connectar en l’horari del curs i garantir l’assistència/participació mínima. Aquesta formació està subvencionada pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i està dirigida, prioritàriament, a persones treballadores en situació d’atur, tot i que hi ha unes places que poden ser ocupades per persones treballadores i autònomes.

CP N2 Activitats de Gestió Administrativa

Es realitzen de dilluns a divendres, de 9 a 14.45 h. Centre de formació professional per a l’ocupació amb més de 40 anys de trajectòria a la ciutat. Impartim formació subvencionada per a persones en situació d’atur i treballadores en diferents àrees. A l’àrea de gestió administrativa es poden trobar cursos de l’àmbit administratiu amb els quals pots obtenir un Certificat de professionalitat, una titulació expedida per l’Administració laboral i amb reconeixement oficial. La metodologia amb la que treballem a CEMFormació és molt variada, es proposen activitats participatives i dinàmiques, pràctiques i properes al dia a dia de l’entorn laboral i professional de les persones participants. El curs es realitza en modalitat presencialment a les instal·lacions del C. De la Justícia 19 de Rubí però també es pot seguir a través de l’aula virtual, en la que el participant s’haurà de connectar en l’horari del curs i garantir l’assistència/participació mínima. Aquesta formació està subvencionada pel Servei d’Ocupació de la generalitat de Catalunya i està dirigida, prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur, tot i que hi ha unes places que poden ser ocupades per a persones treballadores i autònoms.

FC Itinerari Creixement Personal

Neuroliderratge (30h); Mindfulness (30h); Eines de coaching (30h); Programació neurolingüística ( 30h). Es realitzen dos o tres dies a la setmana, de 17 a 21 h. Aquesta formació està subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya i dirigida, prioritàriament a persones treballadores i autònomes, tot i que hi ha unes places que poden ser ocupades per a persones en situació d’atur.

FC Itinerari Màrqueting digital

Creació i manteniment de pàgines web (60h); Posicionament web SEO/SEM (60h); Analítica web i pla de màrqueting digital (50h); Community manager (50h); Instagram pel teu negoci (12h). Es realitzen dos dies a la setmana, de 17h a 21h Tot i que es proposa com a itinerari, els diferents mòduls es poden cursar de forma independent.

FC Itinerari Ofimàtica

Competències digitals bàsiques (30h); Microsoft Word 2016 nivell inicial (45h); Microsoft Word 2016 nivell avançat (45h); Microsoft Excel 2016 nivell inicial (45h); Microsoft Excel 2016 nivell avançat (45h). Es realitzen dos dies a la setmana, de 17 a 21 h o de dilluns a divendres, de 9h a 15h (per a persones en situació d’atur laboral) Tot i que es proposa com a itinerari, els diferents mòduls es poden cursar de forma independent.

FC Aspirant a Vigilant de Seguretat

Es realitza quatre dies a la setmana, de 16 a 21 h. Aquest curs es realitza en modalitat presencial a les instal·lacions del c. Justícia, 19 de Rubí. Aquesta formació està subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya i dirigida, prioritàriament, a persones treballadores, autònomes i que han estat afectades per ERTOs durant la crisi sanitària del Covid, tot i que hi ha unes places que poden ser ocupades per persones en situació d’atur.

FCOV06 Comunicació en Llengües Estrangeres (Anglès) – N3

L’objectiu d’aquesta certificació és que l’alumne aconsegueixi un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en anglès en comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que permeti una certa autonomia en situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de manera adequada.

Comunicació en Llengües Estrangeres (Anglès) – N2

L’objectiu d’aquesta certificació és que l’alumne aconsegueixi el nivell de competència necessària en anglès per comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita.

PFI Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics

La competència general d’aquest perfil consisteix a realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, operant amb la qualitat indicada i actuant en condicions de seguretat i de protecció ambiental amb responsabilitat i iniciativa personal.