Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Buscador de la Formación Profesional Integrada https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Buscador de la Formación Profesional Integrada

PFI Auxiliar d'Hoteleria: Cuina i Càtering

El Programa de Formació i Inserció (PFI) s'adrecen a joves entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l'educació obligatòria on es facilita la continuïtat formativa dins de la formació professional.

Batxillerat artístic i de CFGM en Assistència al Producte Gràfic Interactiu

Doble titulació de batxillerat artístic i de CFGM en Assistència al Producte Gràfic Interactiu. Aquesta doble titulació, que forma part de l'oferta oficial per al curs 2021-2022 i està regulada pel Departament d'Educació, permet l'obtenció de dues titulacions de la forma següent: la de batxiller en tres cursos acadèmics i la del cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en els dos primers d'aquests tres cursos.

CEM Formació

Formació professional per a l'ocupació subvencionada destinada a persones treballadores ocupades o desocupades i formació programada per a les empreses.

FO/CP N1 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals

Aquests estudis capaciten per distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

FO/CP N1 Operacions Bàsiques en el Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions d'Energies Renovables

Aquests estudis capaciten per realitzar operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, fonamentalment solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques de petita potència, seguint els procediments establerts i les instruccions d'un tècnic de nivell superior i complint les prescripcions de seguretat per a les persones, el medi ambient i les instal·lacions.

FO/CP N1 Operacions de Fontaneria i Calefacció - Climatització Domèstica

Aquests estudis capaciten per realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar i / o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord a les normes establertes.

FO/CP N3 Organització i Gestió de Magatzem

Aquests estudis capaciten per organitzar i controlar les operacions i els fluxos de mercaderies de magatzem, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i la cadena logística.