Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FO/CP N2 Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Solars Fotovoltaiques Aquests estudis capaciten per efectuar sota supervisió, el muntatge, la posada en servei, l’operació i el manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

FO/CP N2 Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Solars Fotovoltaiques

Aquests estudis capaciten per efectuar sota supervisió, el muntatge, la posada en servei, l’operació i el manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.

Requisits

 • Títol de graduat en educació secundària obligatòria o estudis declarats equivalents a efectes acadèmics o laborals
 • Títol d’educació secundària obligatòria per a adults
 • 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n 
 • Títol de tècnic/a auxiliar (antiga FP1) de qualsevol especialitat 
 • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 2 
 • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional a la qual es vol accedir 
 • Haver superat les proves de competència clau a itineraris formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 
 • Haver superat un curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats pel Departament d’Ensenyament 
 • Haver superat un PFI o un PQI amb una qualificació igual o superior a 8. La qualificació final obtinguda en el PQI o PFI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova 
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà o complir-ne les condicions d’exempció 
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25o 45 anys

Sortides professionals

L’obtenció d’aquest certificat de professionalitat de nivell 2 permet accedir al món laboral per dur a terme tasques de:

 • Muntador d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Operador d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Muntador de plaques d'energia solar
 • Instal·lador de sistemes fotovoltaics i eòlics
 • Operador en central solar fotovoltaica
Formació: CP N2 - Certificat de professionalitat de nivell 2
Família: Energia i aigua
Duració: 550 hores
Centres: