Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Condicions d'us del cercador https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Condicions d'us del cercador

Objectiu del cercador


Aquesta aplicació-web de cercador té per objectiu facilitar a la ciutadania i empreses de Rubí trobar proveïdors professionals per a les seves necessitats de gestió energètica de la seva llar o empresa. 

En les diferents accions que porta a terme Rubí Brilla (assessorament energètic, promoció de l'autoconsum fotovoltaic, promoció de la rehabilitació energètica, suport a persones que pateixen pobresa energètica, promoció de la mobilitat sostenible, etc.) adreçades als diferents actors de la ciutat (ciutadania, comerços, indústries), sovint les persones usuàries demanen que se'ls faciliti el contacte d'empreses que podrien executar les accions d'estalvi, eficiència energètica o implantació d'energies renovables que els són suggerides. No és la funció de l'administració suggerir un proveïdor privat o un altre. Però s'ha detectat que existeix aquesta necessitat entre molts ciutadans respecte a un sector que és nou, poc conegut per molts i que està creixent ràpidament a la demanda d'alguns serveis. És per això que aquest cercador pot ser una eina útil per als i les rubinenques.

 

Funcionament


  • Empreses proveïdores: Al cercador hi constaran les empreses que voluntàriament s’hi registrin. És la mateixa empresa interessada que s’ha de donar d’alta. Les empreses proveïdors no tenen per què ser de Rubí.
  • Usuaris/es del cercador: Les persones usuàries (ciutadania o empreses) que cerquin proveïdors a través d’aquesta eina han de ser residents a Rubí.

 

Funció de l’aplicació

L’aplicació es limita a dues funcions:

  • Buscar empreses adaptades a les necessitats i desitjos dels usuaris, segmentant en funció d’alguns criteris (tipus de serveis, localització.
  • Facilitar un primer contacte a través de l’eina-web.

El servei es limita a facilitar la cerca, selecció i contacte amb les empreses proveïdores. Aquí acaba la seva funció. Un cop posats en contacte a través de l’eina, la continuació o no de les relacions comercials entre els contactats ja no és cosa d’aquest servei.

 

Drets i obligacions de les persones usuàries


Rubí Brilla només es fa responsable del bon funcionament de la funció anteriorment descrita.

Rubí Brilla no es fa responsable de les relacions i/o acords comercials que es puguin derivar del primer contacte fet a través d’aquesta aplicació. És responsabilitat de les parts.

Rubí Brilla no farà seguiment de les relacions comercials entre usuaris que es puguin derivar un cop haver contactat a través d’aquesta eina.

En el cas de rebre queixes o insatisfaccions reiterades per part d’usuaris del cercador relatives al tracte o a les feines executades per una empresa que s’hagi donat d’alta al cercador, Rubí Brilla es reserva el dret de donar-la de baixa del cercador, previ contacte amb la persona representant d’aquesta per comentar la problemàtica.

 

Principis i valors esperats en els usuaris del cercador


L’eina no discrimina ─a dia d’avui─ en funció d’aquests valors desitjats i perseguits pel Rubí Brilla. Tot i així, si es detectessin practiques clarament contràries a aquests principis, que reflecteixen els objectius generals del Pla Director Rubí Brilla, perquè així ho facin saber usuaris del cercador, Rubí Brilla es reserva el dret de posar-se en contacte amb demandant o ofertant de serveis energètics i demanar-li que es doni de baixa del cercador.

Esperem que els serveis executats per les empreses proveïdores als usuaris del cercador estiguin alineats amb aquest valors:

  • Lluita contra el canvi climàtic: prioritzar la reducció dels consums energètics dels usuaris i les seves emissions, tot promovent solucions amb energies renovables.
  • Cost ajustat: amortitzacions raonables de les despeses i inversions dels usuaris amb els estalvis en consums generats, no sobredimensionant solucions, buscant reduir costos i fer-los ajustats ales necessitats reals dels demandants.
  • Minimització de residus i empremta ecològica de les solucions aportades.

Esperem que els usuaris demandants de serveis usin amb responsabilitat  l’eina i l’usin per a fer peticions ajustades a la finalitat:

  • No fer peticions massives a totes les empreses del cercador, seleccionat sols aquelles que els siguin més interessants.
  • A igualtat en altres condicions en el servei, recomanem seleccionar primer empreses locals i de proximitat.
  • Al seleccionar serveis i/o equipaments energètics, pensar en maximitzar la reducció de les emissions de CO2 generades pel propi consum d’energia, per lluitar contra el canvi climàtic des de l’actuació inividual, sempre que sigui possible.

Si teniu algun suggeriment o aportació a fer sobre aquests condicions d’ús, les podeu traslladar a l'equip Rubí Brilla (rubi_brilla@ajrubi.cat). 

T'ha estat útil aquesta pàgina?

3
0