Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla local d'habitatge El Pla local d’habitatge de Rubí (PLH) és el document que detalla els objectius, estratègies i actuacions que l’Ajuntament desenvoluparà en els propers sis anys per garantir un habitatge digne i assequible a la ciutadania. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Pla local d'habitatge

El Pla local d’habitatge de Rubí (PLH) és el document que detalla els objectius, estratègies i actuacions que l’Ajuntament desenvoluparà en els propers sis anys per garantir un habitatge digne i assequible a la ciutadania.

El procés d'elaboració del Pla local d'habitatge consta de tres fases o moments:

  • Situació actual: s'analitza quina és la realitat actual del municipi en matèria d'habitatge (quin és l'estat de conservació dels edificis, en quines zones es pot construir, quines són les característiques de l'oferta i la demanda d'habitatge al municipi...) i es valoren i quantifiquen les necessitats en matèria d'habitatge social.
  • Estratègies: es plantegen objectius per millorar aquestes condicions, es defineixen les estratègies per assolir-los i el programa d'actuacions.
  • Execució: s'estableix com es poden finançar les accions incloses al pla, i se'n fa el seguiment i avaluació.

         

És necessari fer un Pla local d’habitatge?


Habitatges RubíHi ha almenys dues raons per fer un Pla local d'habitatge:

D’una banda, l’Ajuntament s’hi va comprometre políticament mitjançant l'acord unànim del Ple municipal el 5 d’abril de 2018.

De l’altra, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge determina que cal tenir un Pla local d'habitatge aprovat per concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat de Catalunya, a més de definir el Pla com l’instrument que determina propostes i compromisos a nivell municipal en relació amb les polítiques d’habitatge.
 
   

Com s’ha elaborat el Pla local d’habitatge de Rubí?


El tema de l’habitatge és complex. Hi ha molts col·lectius involucrats: una ciutadania molt diversa, amb diferents necessitats i capacitats adquisitives, entitats que agrupen i defensen els interessos dels seus associats, empreses (notaries, bancs, immobiliàries, advocats, apis,...) i diferents administracions. Un projecte estratègic com el Pla local d’habitatge necessita de les idees, coneixements i, en definitiva, de la implicació, debat i cerca de consens de tots aquests col·lectius.

El PLH ha comptat amb un equip redactor municipal i en el procés d’elaboració s'han previst diverses vies de participació ciutadana, tant de caràcter presencial com telemàtic. L'objectiu ha estat que tothom tingués l'oportunitat de fer les seves aportacions al document. Per això, a més de tallers presencials i en línia de debat i proposta, s’han organitzat diferents parades informatives en espais públics i espais telemàtics de participació, perquè tothom que tingués interès a participar-hi ho pogués fer.

El document final que s’ha portat al plenari municipal per a la seva aprovació inicial ha estat presentat prèviament a la Mesa pel dret a l’habitatge.

           

Com s’ha d’aprovar el PLH de Rubí?


Al Ple de l’Ajuntament del 26 de març de 2021, es va aprovar inicialment el text del PLH de Rubí. Una vegada publicat el text en el BOPB, s’obre un període de 30 dies perquè es puguin fer les al·legacions que es considerin.

El text aprovat inicialment pel Ple es trasllada també a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè faci, si s’escauen, les prescripcions que consideri. En el cas de que hi hagi prescripcions, aquestes hauran de ser considerades en el text que es portarà a Ple per a l’aprovació definitiva i, alhora, s’haurà de donar resposta a les al·legacions que s’hagin pogut presentar.

Acabada aquesta tramitació, el PLH de Rubí serà vigent per un període de sis anys.

    

Aprovació i període d'al·legacions


Es publica l’Edicte on es notifica l’Acord de Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió del dia 25 de març de 2020, on consta l’aprovació inicial per majoria absoluta del Pla Local d’Habitatge de Rubí 2021-2027

El passat 8 d’abril de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Tauler d’Anuncis de la seu electrònica municipal l’Edicte informant de l’obertura del tràmit d’informació pública i audiència als interessats, per un període de 30 dies hàbils perquè, en aquest termini, es pugui consultar l’expedient del Pla Local d’Habitatge de Rubí 2021-27 i formular les al·legacions per escrit.
   
Podeu trobar el text de l’Edicte en l’apartat de documents del PLH i en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica municipal.
El PLH va ser aprovat de forma definitiva pel ple municipal del 22 de juny de 2021.
 

     

Documents d'interès


Aquí podeu consultar els documents que s’han elaborat durant tot el procés:

  

T'ha estat útil aquesta pàgina?

4
16