Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Vols fer una reclamació? Es poden presentar reclamacions davant la comissió de garanties d'admissió en relació amb les decisions d'aquest òrgan https://www.rubi.cat/ca/temes/educacio/preinscripcio-i-matriculacio/vols-fer-una-reclamacio/@@images/image/preview

Vols fer una reclamació?

Es poden presentar reclamacions davant la comissió de garanties d'admissió en relació amb les decisions d'aquest òrgan

Les persones interessades poden presentar reclamacions davant la comissió de garanties d'admissió en relació amb les decisions d'aquest òrgan que els afectin, en el termini de tres dies hàbils adjuntant la documentació acreditativa de les seves al·legacions, quan calgui.

Supòsits en els quals les famílies poden presentar una reclamació:

 • Plaça d’ofici sense cap centre assignat
 • Canvis de població sense plaça assignada
 • Disconformitat amb l’assignació de plaça:
 • P3 i 1r d’ESO (si hi ha vacants)
 • Cursos intermedis (si hi ha vacants)
  • Anomalies del Programa GEDAC sense assignació (no han aparegut al llistat)
  • Germans separats (casos sense escolaritzar)

No serà motiu de reclamació:

 • Els cursos intermedis, quan no hi ha vacants.
 • Quan la família té el seu fill/a en llista d’espera i està pendent que el centre confirmi la matrícula perquè s’activi la llista, amb ocasió de vacant. A tall d’exemple, si han posat a la sol·licitud els 10 centres possibles que podien demanar, apareixeran a 10 llistes d’espera fins al 3 de setembre.

En la resta de casos: oblits, alumnat no escolaritzat a Catalunya, canvi de residència a un altre municipi, conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d’assetjament escolar, canvi de centre com a conseqüència de la imposició d’una sanció disciplinària (inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre) o l’inici d’una mesura d’acolliment, podran fer una petició fora de termini, que s’atendran a l’OME de Rubí, amb cita prèvia, fora del període de reclamacions.

Per poder presentar una reclamació cal seguir  tenir en compte les dates i seguir aquest procediment:

 • Dates: 8, 9 i 10 de juny
 • Procediment:
  • Telemàtic: A través d’aquest formulari: Reclamació contra la plaça assignada
  • Presencial: Excepcionalment, també poden demanar cita prèvia perquè se’ls atengui presencialment a l’OME o als SE de Rubí, al telèfon 935887000, extensió 2424.

Cal tenir en compte que totes les reclamacions presentades es tracten per igual, tant si es presenten el primer dia com si es presenten el darrer, i tant si es comuniquen mitjançant el formulari com amb atenció presencial.

La CGA - Comissió de Garanties d’Admissió es reunirà  els dies 14 i 15 de juny i donarà resposta a cadascuna de les reclamacions per correu electrònic a partir del dia 16 de juny.

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
1