Sou a: Inici / Ajuntament / Projectes estratègics / Pla d’Equipaments Municipals de Rubí (2016-2019)

Pla d’Equipaments Municipals de Rubí (2016-2019)

Polígon La LlanaEl Pla d’Equipaments Municipals de Rubí 2016-2019 neix de la voluntat de l’equip de govern d’ordenar, planificar i desenvolupar, a començaments del mandat, la xarxa d’equipaments municipals.

Parlar d’equipaments municipals és parlar de serveis públics en espais públics (propis, llogats o concertats). És parlar de la qualitat de vida de la ciutadania en la seva relació amb els serveis de l’administració, amb la cultura, amb l’educació, amb l’esport, amb la salut. És parlar de cohesió i atenció de les dificultats socials, a les diversitats, al territori. El Pla d’Equipaments Municipals de Rubí, neix doncs, amb la voluntat de servir a la seva ciutadania amb eficàcia i eficiència, amb criteris de proximitat i amb l’objectiu de garantir la millor atenció actual i futura, en serveis de qualitat.

Descripció

 El Pla d’Equipaments Municipals de Rubí és una eina global d’ordenació i planificació estratègica del sistema d’equipaments i espais municipals que recull les competències, les necessitats de prestació de serveis i les disponibilitats, en matèria d’equipaments, municipals i de lloguer, i proposa un pla d’inversions per adequar i optimitzar les dotacions existents o la creació de nous equipaments públics, propis o supramunicipals, que afecta de forma directa a la qualitat de vida de la ciutadania.

Objectius estratègics

  • Sistematitzar en forma d’inventari la informació dels equipaments actuals, tant edificis i locals com sòl d’equipaments.
  • Diagnosticar la xarxa d’equipaments actual i definir les necessitats a cobrir en el període de planificació.
  • Proposar les actuacions a realitzar a curt, mitjà i llarg termini per adequar, optimitzar i/o millorar les dotacions existents i, si cal, crear-ne de noves.

Metodologia

Fases i objectius operatius

Vigència i revisió del pla 

  • Compartir