Navegació

Rafael Güeto Ortiz (PSC)

Retribució bruta anual: 51.413,04 € (consulteu retribucions càrrecs electes)Declaració de BénsDeclaració d'activitats

Biografia

  • Postgrau en Desenvolupament Econòmic Local
  • Diplomat en Relacions laborals, desenvolupament econòmic local
  • Màster Oficial en Polítiques Socials, Treball i Benestar ─especialitat en gènere i treball─ per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (febrer 2016)

Professional de la gestió pública especialitzat en polítiques actives d’ocupació i desenvolupament econòmic local. Ha participat en projectes de reorganització, disseny i posada en marxa de serveis i projectes de cooperació internacional reconeguts com a bones pràctiques per la Comissió Europea (Iniciativa URB AL). Habilitats en la direcció d’equips, treball en xarxa i treball per projectes.

  • Compartir