Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Milagros Calleja tanca la seva etapa com a Síndica de Greuges de Rubí acomiadant-se del Ple A la sessió plenària del mes de setembre, també s’ha donat compte del decret per impulsar la perspectiva de gènere als pressupostos municipals https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Milagros Calleja tanca la seva etapa com a Síndica de Greuges de Rubí acomiadant-se del Ple

A la sessió plenària del mes de setembre, també s’ha donat compte del decret per impulsar la perspectiva de gènere als pressupostos municipals

Tots els grups municipals han agraït el treball de Milagros Calleja.
Tots els grups municipals han agraït el treball de Milagros Calleja

Milagros Calleja Gutiérrez ha oficialitzat aquest dijous la seva renúncia al càrrec de Síndica de Greuges de Rubí davant del Ple municipal. En el seu comiat, després de més de quatre anys defensant els drets de la ciutadania enfront de l’administració, la rubinenca ha descrit la seva tasca com “un honor i tot un orgull, alhora que una gran responsabilitat. M’he esforçat per posar-me a disposició dels meus conciutadans. Sóc conscient que, malgrat els meus esforços i la meva dedicació, no he pogut donar resposta a totes les demandes, ha mancat molta feina per fer. Però us asseguro que no he escatimat esforços dins de les meves possibilitats”.

La renúncia de Calleja ha anant acompanyada de la presentació de l’informe de la Sindicatura corresponent al 2019 i a la primera meitat de 2020. El document deixa constància de les 376 actuacions realitzades durant aquest període, que inclouen la gestió de 192 queixes i de 190 consultes, i també detalla quins han estat els temes que han motivat més demandes ciutadanes: el 2019, van ser les qüestions relacionades amb l’empadronament, mentre que, a la primera meitat del 2020, les consultes més freqüents van tenir a veure amb llicències i disciplina urbanística.

L’informe també recull les recomanacions i propostes de la Síndica a l’administració local. Algunes d’aquestes idees les ha traslladat també a la sessió plenària d’aquest dijous: n’ha destacat principalment la necessitat que els serveis municipals donin resposta a totes les queixes ciutadanes i que atenguin amb la màxima brevetat els requeriments de la pròpia Sindicatura. Calleja s’ha referit igualment a la importància de fomentar la transparència municipal, eliminar les barreres arquitectòniques i promoure l’habitatge social.

Després de l’exposició de la Síndica, tant l’alcaldessa com els grups municipals han coincidit a agrair a Calleja la intensa dedicació, el compromís amb la ciutat i el bon tarannà que ha demostrat en tot moment. De la mateixa manera, han recollit les recomanacions de la Síndica com un toc d’atenció cap a l’administració i han estat d’acord en la necessitat de revisar el model de Sindicatura, tal com ha reclamat de forma insistent la titular de l’oficina durant els darrers quatre anys.

Pressupostos amb perspectiva de gènere
A la part resolutiva del ple ordinari del mes de setembre, s’ha donat compte del decret per impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere als pressupostos municipals. L’objectiu d’aquesta iniciativa és analitzar els comptes públics i poder establir el seu impacte diferenciat sobre els homes i les dones, tot partint del fet que els pressupostos no són neutrals al gènere i que ignorar això pot contribuir a reproduir desigualtats o a generar-ne de noves.

El decret que s’ha posat en coneixement del Ple estableix una metodologia de treball per avançar en aquesta qüestió, i defineix la composició de la comissió de seguiment i del grup motor.

Un altre tràmit dels qual s’ha informat aquest dijous al Ple ha estat el canvi d’organigrama municipal pel qual les unitats de Transparència i de Participació Ciutadana passen a integrar-se formalment en una única Unitat de Govern Obert que depèn directament de l’Àmbit d’Alcaldia. Tal com s’ha donat a conèixer a la sessió d’aquest dijous, en el marc d’aquesta nova organització ja s’ha començat a treballar en l’elaboració d’un Pla estratègic local de Govern Obert.

A banda d’aquestes qüestions, aquest dijous s’han portat a votació diversos tràmits de caràcter econòmic. Ha quedat aprovat el compte general de 2019 amb el posicionament favorable de l’equip de govern, format pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP), i les abstencions d’Esquerra Republica de Catalunya (ERC), Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), Veïns per Rubí (VR) i l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP).

També han rebut llum verda, amb l’abstenció d’alguns grups de l’oposició, diverses modificacions de crèdit que permetran destinar els diners sense executar d’algunes partides a la dotació d’altres assumptes considerats prioritaris. Principalment, aquestes transferències tenen per objecte sufragar actuacions sobrevingudes per la Covid-19, com ara l’adquisició d’EPIs, mascaretes per a la ciutadania o accions en l’àmbit de la mobilitat. Part dels diners, però, també aniran destinats a l’assessorament jurídic per al Pla d’extractives i les línies elèctriques, a les despeses jurídiques d’indemnitzacions del contracte de zona blava i al subministrament dels mòduls de la petanca Santa Rosa, entre d’altres.

El Ple ha ratificat, en aquest cas per unanimitat, els decrets d’Alcaldia per a la interposició de dos recursos de cassació davant del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la sentència del TSJC que estimava el recurs contenciós administratiu presentat per Arrins, S. L. i Grupo FSM Vertispania, S. L. en contra de l’aprovació del Pla especial urbanístic de regulació de les activitats extractives i la seva restauració, promogut per l’Ajuntament de Rubí.

Mocions
A la part del control del Ple, s’han portat a aprovació set mocions. La primera, presentada en primera instància per VR, ha arribat finalment al Ple amb l’acord de la Junta de Portaveus, després d’acceptar les esmenes del PSC i l’AUP. El text proposa un seguit d’accions per a la millora de l’accessibilitat a la ciutat, que passen per l’impuls d’un Pla municipal d’accessibilitat, la planificació d’actuacions prioritàries mentre no es disposa d’aquest document, per exemple l’adequació de transports, i l’establiment d’un cronograma per a la realització de les millores recollides al pla.

També ha comptat amb el suport unànime del Ple la moció que presentava en primer terme l’AUP per a la promoció dels usos agrícoles, ramaders i forestals al municipi. La proposta, transaccionada per l’equip de govern i ERC, demana que Rubí s’incorpori al projecte Banc de Terres en Xarxa de la Diputació de Barcelona i que promogui, entre d’altres, la posta a disposició a la ciutadania de terrenys en desús de propietat municipal o privada, i l’ús d’aquesta borsa de terres per fomentar la cultura agrícola entre la població, molt especialment entre centres educatius, residències o centres de dia, casals de la gent gran o entitats veïnals.

Ha prosperat igualment la moció sobre la creació d’una Taula de Benestar Animal permanent a Rubí, presentada en primera instància per ERC i que finalment, després d’acceptar les esmenes de l’equip de govern, ha comptat amb l’acord de la Junta de Portaveus. El text recull el compromís de crear aquest nou òrgan amb la participació de partits polítics, professionals i entitats relacionades amb aquesta qüestió. La moció també contempla tot un seguit d’accions d’inici, com són estudiar la creació d’un centre d’acollida d’animals de companyia a Rubí, estudiar la posada en marxa de la figura de l’agent ciutadà de benestar animal, impulsar noves campanyes de conscienciació, elaborar un protocol antimaltractament i modificar l’ordenança vigent.

La Junta de Portaveus s’ha posat igualment d’acord per aprovar la moció sobre el reforç dels serveis per a la salut mental en l’actual context de crisi sanitària, presentada en primera instància per l’AUP. El text, que ha incorporat les esmenes de l’equip de govern, compromet l’Ajuntament a intensificar la difusió dels serveis ja existents, incrementar si cal els grups d’acompanyament per a col·lectius específics, promoure grups d’ajuda mútua, coordinar els Serveis Socials per a la derivació de casos a aquests grups i reforçar l’acompanyament personalitzat, social i a domicili, entre d’altres. La moció també inclou l’acord per crear un grup de treball sobre salut mental dins el Consell de Salut, amb especial atenció a infants i joves.

La Junta de Portaveus també ha fet front comú per tirar endavant la proposta que presentava Cs per a la integració de les persones amb hipoacúsia (dèficit auditiu), mitjançant l’estudi de la compra de mascaretes transparents que permetin llegir els llavis i la distribució de com a mínim una d’aquestes mascaretes al personal municipal que treballa de cara al públic, al personal dels centres docents amb alumnat amb hipoacúsia i a l’entorn més proper de les persones que pateixen aquest problema.

En canvi, ha estat rebutjada la moció del grup taronja per a l’elaboració d’un pla municipal en contra de l’ocupació il·legal d’habitatges. Entre els diferents acords que proposava el text, hi havia la creació d’un cens de vivendes ocupades i el reforç de la presència policial i el patrullatge preventiu. A més, la moció instava les administracions supramunicipals a impulsar reformes legals per protegir la propietat privada i reforçar la capacitat d’acció dels cossos de seguretat. La proposta ha recollit els vots favorables de Cs, l’abstenció de VR i els vots en contra de PSC, ECP, ERC i l’AUP.

També ha estat rebutjada la moció presentada per ERC per donar suport a la posada en marxa de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. El text instava el govern municipal a posar a disposició els recursos tècnics necessaris per garantir l’aplicació de la nova legislació i a informar la ciutadania sobre els seus drets, així com a fer-ne seguiment periòdic en el si de la Taula pel Dret a l’Habitatge. Hi han votat a favor ERC, ECP i l’AUP, s’ha abstingut VR, i hi han votat en contra el PSC i Cs.

L’ordre del dia del Ple de setembre incloïa altres dues mocions que han estat finalment retirades, totes dues d’ERC. La primera proposava reclamar a SOREA, l’empresa que gestiona el servei de l’aigua, la revisió d’ofici dels rebuts emesos entre març i setembre per detectar i compensar les facturacions excessives. El grup republicà ha retirat el text després de conèixer que l’Ajuntament i SOREA ja han arribat a un acord en aquest sentit, de manera que qualsevol augment indegut de la tarifa podrà ser corregit, hi hagi o no reclamació.

ERC també ha decidit no presentar finalment la seva proposta per modificar el reglament de la Sindicatura de Greuges, atès que aquest compromís ja ha estat confirmat per l’equip de govern coincidint amb la renúncia de Milagros Calleja.

La sessió plenària d’aquest dijous s’ha iniciat, com és habitual, amb un minut del silenci en memòria de les darreres víctimes de la violència masclista a l’Estat: Yesica Daniela Gularte, de 33 anys (València), Eugenia C., de 53 anys (Jerez de la Frontera, Cadis) i Susana Criado Antón, de 61 anys (Oviedo, Astúries).

Etiquetes