Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament obre a consulta pública l’ordenança que regularà el servei d’abastament d’aigua i de clavegueram Les aportacions es poden realitzar a través de la plataforma Participa Rubí fins al 29 d’abril https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament obre a consulta pública l’ordenança que regularà el servei d’abastament d’aigua i de clavegueram

Les aportacions es poden realitzar a través de la plataforma Participa Rubí fins al 29 d’abril

Els serveis d’abastament d’aigua i de clavegueram es consideren serveis mínims obligatoris (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres).
Els serveis d’abastament d’aigua i de clavegueram es consideren serveis mínims obligatoris (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

L’Ajuntament de Rubí ha obert a consulta pública l’Ordenança de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari del cicle de l’aigua per tal que la ciutadania pugui fer les seves aportacions abans que es porti a aprovació al Ple municipal. Amb aquest text, el Consistori establirà el règim jurídic aplicable per a la prestació dels serveis d’abastament d’aigua i de clavegueram.

Es tracta de serveis mínims obligatoris regulats a l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). Tant el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable com de clavegueram són de titularitat municipal, però la prestació la realitza la mercantil “Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU (AGBAR)” mitjançant un contracte de concessió de la gestió dels serveis.

Concretament, amb la  nova ordenança es pretén regular els requisits, condicions i preus del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram i els serveis, treballs i subministraments complementaris; incorporar noves disposicions relacionades amb la tarifació social; regular el frau i disposar de mesures aplicables en situació de sequera.

A banda de regular la prestació d’aquests serveis, l’ordenança també suposarà l’adequació del text normatiu a la legislació vigent, ja que fins el moment es disposava de dues ordenances fiscals (OF15 i OF31) i actualment ─i de conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals─ cal disposar d’una ordenança no fiscal.

 

Consulta pública

L’Ajuntament habilita aquesta consulta prèvia a través de la plataforma Participa Rubí per tal de crear un espai d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració perquè els rubinencs i rubinenques puguin aportar les seves opinions, necessitats i propostes amb l’objectiu de valorar la inclusió de tots aquells aspectes que siguin d’interès general per la ciutadania al text normatiu.

Les aportacions es poden fer fins al 29 d’abril.

Objectius de Desenvolupament sostenible