Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament fa un pas per resoldre les incidències que la pista Francesc Calvo ha provocat al veïnat Paral·lelament, el Consistori comença a plantejar el futur de l’ampliació de les piscines de Can Rosés https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament fa un pas per resoldre les incidències que la pista Francesc Calvo ha provocat al veïnat

Paral·lelament, el Consistori comença a plantejar el futur de l’ampliació de les piscines de Can Rosés

Imatge de l’interior de la pista Francesc Calvo (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres).
Imatge de l’interior de la pista Francesc Calvo (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

L’Ajuntament obre a consulta pública la modificació puntual del Pla General d’Ordenació (PGO) als àmbits dels Sistemes d’Espais Lliures situats a la rambleta de Joan Miró i a l’àrea esportiva de Can Rosés, així com als equipaments situats al c. Mallorca del Pla Parcial del Sector H “Els Nius” i del torrent de Can Tiraries del Pla Parcial del Sector P “Can Sant Joan”. L’objectiu d’aquesta modificació és intercanviar les qualificacions per poder donar cobertura urbanística a posteriors actuacions, com ara intervencions en les edificacions de les instal·lacions esportives de la pista Francesc Calvo o a les piscines de Can Rosés.

Dins el Sistema d’Espais Lliures situat a la rambleta de Joan Miró i dins de l’àrea esportiva de Can Rosés hi ha dues edificacions existents amb ús esportiu: la pista d’hoquei Francesc Calvo i la piscina de Can Rosés, respectivament. No obstant, aquests dos espais es troben localitzats dins uns sòls amb la qualificació de Sistema d’Espais Lliures. Això fa que no es pugui realitzar ni aprovar cap projecte de millora, reforma, rehabilitació o ampliació, al no correspondre la qualificació del sòl a allò que està destinat físicament.

D’altra banda, a la zona del c. Mallorca del Pla Parcial del Sector H “Els Nius” i a la zona del torrent de Can Tiraries del Pla Parcial del Sector P “Can Sant Joan” hi ha dos sòls qualificats com a Sistema d’Equipaments. Es tracta de sòls sense edificar ni urbanitzar, situats al costat d’Espais Lliures de grans dimensions (a l’entorn de Can Tiraries i a l’entorn del parc de Ca n’Oriol).

La modificació puntual que es vol plantejar és l’intercanvi de qualificacions, transformant els esmentats Espais Lliures ocupats actualment per instal·lacions esportives en sòls destinats a equipaments, i convertir dos sòls destinats actualment a equipaments en Espais Lliures d’acord amb la seva posició estratègica com a portes d’entrada a aquestes grans àrees d’Espais Lliures de l’entorn de Can Tiraries i del parc de Ca n’Oriol.

La superfície dels dos grups de sòls és gairebé equivalent, si bé d’aquesta modificació de planejament resultaria un lleuger increment del sòl total destinat a Espais Lliures.

Ens plantegem aquesta modificació del PGO per poder donar cobertura urbanística a posteriors actuacions, com és el cas d’intervencions en les edificacions dels equipaments”, ha explicat el regidor de Planificació Urbana, Rafael Güeto Ortiz.

L’objectiu principal de la modificació puntual és ubicar els sistemes que són objecte de la modificació en el lloc més adient per a una millor ordenació del territori: els Sistemes d’Equipaments quedaran integrats en el teixit urbà i els Sistemes d’Espais Lliures permetran l’ampliació dels grans parcs situats a la zona est de la ciutat.

Aquesta modificació es realitzaria sense reduir els estàndards existents d’Espais Lliures, i unificant aquests amb altres espais amb la seva mateixa qualificació urbanística.

Prèviament a la modificació, l’Ajuntament obre una consulta pública per rebre les aportacions de la ciutadania. Aquestes es podran fer arribar al portal www.participarubi.cat a partir del dijous 19 de gener i fins al dimecres 8 de febrer.