Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament està treballant en un pla per fer de Rubí una ciutat plenament accessible El Consistori s’ha centrat inicialment en abordar l’accessibilitat de la via pública i dels edificis municipals https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament està treballant en un pla per fer de Rubí una ciutat plenament accessible

El Consistori s’ha centrat inicialment en abordar l’accessibilitat de la via pública i dels edificis municipals

Més endavant, el Consistori desenvoluparà els apartats relatius a transport i comunicació (foto: Ajuntament de Rubí).
Més endavant, el Consistori desenvoluparà els apartats relatius a transport i comunicació (foto: Ajuntament de Rubí)

L’Ajuntament ha aprovat els apartats dedicats a la via pública i als edificis municipals del Pla d’accessibilitat de Rubí. L’aprovació d’aquests documents suposa el compromís del Govern local de vetllar per l’accessibilitat al municipi i de treballar per assolir la progressiva transformació de la ciutat en accessible.

El Pla d’accessibilitat, una de les actuacions previstes al Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) ─aprovat de forma definitiva al juliol de 2020─, té com a objectiu millorar l’accessibilitat al municipi per tal de garantir l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb diversitat funcional, auditiva, visual i amb dificultats en la comprensió i la parla.

 

Anàlisi de l’accessibilitat

Pel que fa a l’apartat dedicat a la via pública, s’ha dut a terme una anàlisi general de l’estat actual de l’accessibilitat de tot el municipi (2.082 trams de carrers). De cada tram, s’ha observat la tipologia de carrers, la seva pendent, l’amplada de pas lliure, els guals de vianants i el nivell d’accessibilitat. Un 7,25% dels trams són accessibles segons l’Ordre VIV/561; un 11,24% estan adaptats segons el Codi d’accessibilitat; un 13,99% es consideren accessibles, si no fos pel pendent excessiu que presenten; un 30,73% són convertibles; i un 36,79% es consideren inaccessibles.

També s’ha examinat l’estat actual i s’han fet propostes d’intervenció pel que fa a la xarxa bàsica de vianants definida al Pla de mobilitat urbana sostenible (370 trams de carrers). De cada tram, s’ha analitzat la tipologia de carrers, la pendent, l’amplada de la vorera i l’amplada de pas lliure. D’aquest anàlisi se’n desprèn la proposta d’intervenció en voreres i guals (d’acord tant amb el Decret català com amb l’Ordre estatal) i els nivells d’accessibilitat actual i d’accessibilitat resultant una vegada realitzades les intervencions proposades. Així, en cas d’executar-se les propostes presentades, un 39,13% dels trams serien accessibles segons l’Ordre VIV/561; un 36,12% estarien adaptats segons el Codi d’accessibilitat; un 24,75% es considerarien accessibles si no fos pel pendent excessiu; i no hi hauria cap tram inaccessible.

Pel que fa als edificis municipals, s’han analitzat un total de 66 equipaments: s’ha fet una anàlisi de l’estat actual, una diagnosi de l’estat de l’accessibilitat, s’ha fet una estimació pressupostària del cost d’intervenció i s’han prioritzat diverses actuacions.

 

Propostes d’actuació

En el cas de la via pública, el Pla d’accessibilitat planteja com a actuacions prioritàries ampliar la xarxa de prioritat per a vianants, especialment a la zona centre, mitjançant la transformació en plataforma única; i realitzar actuacions de millora d’accessibilitat en eixos de connexió entre barris.

Pel que fa als edificis municipals, prioritza la intervenció en edificis administratius amb atenció al públic i els de major afluència en general, especialment, aquells amb pitjors condicions d’accessibilitat.

El cost estimat d’aquestes actuacions ascendeix a prop de 7 milions d’euros. L’Ajuntament haurà d’analitzar detalladament cada proposta concreta, que tenen un caràcter orientatiu.

El Pla s’emmarca en la voluntat del govern de treballar l’accessibilitat per construir una ciutat més inclusiva. El nostre objectiu és anar millorant progressivament la ciutat”, ha assegurat el regidor de Mobilitat i Accessibilitat, Rafael Güeto Ortiz.   

Més endavant, el Consistori desenvoluparà els apartats relatius a transport i comunicació, necessaris per disposar d’un Pla d’accessibilitat complet.