Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament es dota d’un nou Reglament orgànic municipal adaptat a les necessitats actuals El nou ROM, que ha estat aprovat de forma inicial, incorpora diverses actualitzacions normatives, així com l’ús del català i de mitjans electrònics https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament es dota d’un nou Reglament orgànic municipal adaptat a les necessitats actuals

El nou ROM, que ha estat aprovat de forma inicial, incorpora diverses actualitzacions normatives, així com l’ús del català i de mitjans electrònics

El reglament entrarà en vigor quan s’aprovi de forma definitiva (foto: Ajuntament de Rubí).
El reglament entrarà en vigor quan s’aprovi de forma definitiva (foto: Ajuntament de Rubí)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat de manera inicial i per unanimitat el nou Reglament orgànic municipal (ROM), un document que pretén facilitar la convivència i l'organització del Consistori de manera democràtica, tot proporcionant canals de relació entre l’administració i la ciutadania. En el moment en què s’aprovi definitivament, el nou ROM substituirà l’anterior text, aprovat l’any 1986.

Es veia la conveniència, des de feia molt de temps, de redactar un nou Reglament orgànic municipal, atès que el vigent ha quedat molt desactualitzat”, explicava el primer tinent d’Alcaldia, Moisés Rodríguez Cantón, a la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener. “Hem aprovat de forma inicial la versió 29 d’un text molt revisat i consensuat, que incorpora moltes millores per aconseguir un nou ROM, que tots al Consistori vèiem com a necessari”.

L’objecte d’aquest reglament és establir el règim organitzatiu de l’Ajuntament i l’estructura orgànica del Govern municipal; regular el règim de funcionament dels òrgans municipals; determinar l’exercici de la potestat normativa i les normes bàsiques de procediment de l’administració municipal; regular l’estatut dels membres de la Corporació, articulant els drets i els deures que la legislació estableix; i canalitzar la informació i la participació de la ciutadania.

El nou ROM manté el marc normatiu de bases de règim local, basat en la Constitució espanyola; en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i en el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. Tenint en compte que han transcorregut més de trenta anys des de l’aprovació de l’anterior document, aquest nou reglament incorpora diverses actualitzacions normatives, com ara l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006), la Llei catalana de les bases del règim local (2003) i les Lleis estatal i catalana de transparència i bon govern (2013-2014), entre d’altres.

Altres novetats que recull el nou ROM són la incorporació de l’ús de la llengua catalana, de mitjans electrònics i de la Sindicatura de Greuges, a més d’adaptar-se a nous escenaris, com el que s’ha generat arran de la pandèmia de la COVID-19. Així, per exemple, el reglament contempla la celebració de sessions plenàries telemàtiques.

L’acord d’aprovació inicial del nou ROM s’ha adoptat per unanimitat a la sessió ordinària del mes de gener ─amb una esmena in voce a l’article 110.1─.

Etiquetes