Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí ha rebut més de 2.000 sol·licituds a les convocatòries de llocs de treball al darrer any i mig El regidor de Serveis Centrals, Moisés Rodríguez, referma la transparència dels processos de selecció de personal que s’han dut a terme en aquest mandat https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament de Rubí ha rebut més de 2.000 sol·licituds a les convocatòries de llocs de treball al darrer any i mig

El regidor de Serveis Centrals, Moisés Rodríguez, referma la transparència dels processos de selecció de personal que s’han dut a terme en aquest mandat

L'Ajuntament ha iniciat diversos processos de contractació durant aquest mandat.
L'Ajuntament ha iniciat diversos processos de contractació durant aquest mandat

L’Ajuntament de Rubí ha convocat des de començaments de 2015 fins a l’actualitat una vintena de processos per a la provisió de llocs de treball, ja sigui per caràcter d’urgència, per vacants sobrevingudes o per substitucions (vegeu quadre adjunt). A aquestes convocatòries han concorregut, mitjançant sol·licitud, un total de 2.016 aspirants ─a l’espera de tancar la convocatòria d’un cap de Mobilitat i d’un tècnic en Dret, en període de presentació d’instàncies i de publicació de convocatòria respectivament─. Tots ells han seguit un escrupolós procés basat en els principis de mèrit, capacitat, concurrència i publicitat, com marca la llei.

Durant aquest primer semestre de l’any, l’equip de Recursos Humans de l’Ajuntament de Rubí ha cobert les necessitats generades durant el 2016 ─baixes, excedències, permisos, maternitats...─ i alhora ha atès l’agenda dels processos que havien quedat pendents de finalitzar del 2015. Tots els processos de selecció s’han realitzat d’acord amb el que estableixen les Bases Generals de selecció de personal interí i/o temporal i de creació de Borses de Treball, acordada amb els sindicats el 2009 i avui vigents, pel que fa a la configuració de proves pràctiques, avaluació de mèrits i entrevistes, i els òrgans de qualificació, que han estat integrats per professionals designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, així com del o la professional del servei referent del lloc a proveir i personal de l’equip de selecció del servei de Recursos Humans exercint la secretaria i/o donant suport a l’òrgan.

A més, tots aquests processos han complert amb el principi de publicitat, ja que s’han publicat i anunciat tant als diaris oficials de referència (DOPB o el DOGC) així com al web municipal, la intranet i al tauler d’anuncis.

Segons les Bases Generals de l’Ajuntament de Rubí s’estableix que el o la president/a de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa no serà membre del Tribunal Tècnic de Qualificació. No obstant això, i donat el caire públic a tots els efectes dels processos de selecció, la representació dels treballadors ha estat present en diferents proves i moments dels processos selectius. Els representants dels treballadors que ho han demanat també han pogut veure els expedients confeccionats de cada procés.

En relació a les crítiques que algunes formacions polítiques han fet públiques als darrers dies sobre les contractacions municipals, el regidor de Serveis Centrals, Moisés Rodríguez, ha comentat que “tots els processos de selecció que impulsa i gestiona l’Ajuntament de Rubí estan dins el marc que estableix la llei. No existeix cap irregularitat. En cas que algú tingui dubtes que ho denunciï davant d'un jutjat i no jugui a fer política amb aquestes coses, que són molt serioses”.

Rodríguez ha afegit que “cal que el portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) deixi de fer de president del Comitè d’Empresa. L’Ajuntament de Rubí ja disposa d’aquesta figura en els sindicats, lliurament designats pels seus treballadors i treballadores. Un Comitè d’Empresa que, per cert, no ha presentat cap denúncia contra l’Ajuntament i que està assabentat dels processos de selecció de personal. A més, està present als processos de selecció i vetlla perquè el procediment sigui el més just, equitatiu i transparent possible”.

El regidor de Serveis Centrals ha mostrat la seva confiança en els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, “un capital humà amb un altíssim nivell de professionalitat, com demostra la selecció dels alts directius realitzada per l’Ajuntament amb personal de la casa, i després refermada amb un procés de selecció”. I ha acabat dient que “tots hem de ser responsables a l’hora de realitzar afirmacions que poden generar una ombra de dubte legal sobre la gestió municipal. Tolerem la crítica política però no tolerarem mai que es qüestioni la nostra integritat amb acusacions infundades. La voluntat d’aquest equip de govern és exclusivament posar ordre a la plantilla municipal, que ha portat molts anys, concretament 23 anys en el cas dels governs d’ICV, de camí errat en la gestió dels recursos humans. D’aquí el procés de normalització de la plantilla municipal que hem iniciat”.

Fitxers relacionats