Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Rubí exposa el cens electoral per a l’elecció de candidatures a jurat popular Fins a finals d'octubre, els rubinencs i rubinenques podran consultar si les seves dades són correctes a l’OAC del Centre https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament de Rubí exposa el cens electoral per a l’elecció de candidatures a jurat popular

Fins a finals d'octubre, els rubinencs i rubinenques podran consultar si les seves dades són correctes a l’OAC del Centre

L’Ajuntament de Rubí exposa el cens electoral per a l’elecció de candidatures a jurat popular.

El 22 de setembre es durà a terme el sorteig per establir la llista biennal de persones candidates a jurat popular de la província de Barcelona, així com el nombre de persones necessari perquè en cada judici es constitueixi el Tribunal del jurat. Els Ajuntaments han d’exposar el llistat del cens electoral vigent del seu municipi prèviament a la data del sorteig. En el cas de Rubí, aquesta llista es podrà consultar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) del centre del 13 de setembre fins a finals d'octubre. La consulta de les dades s’ha de fer de manera informàtica i de forma assistida en aquest equipament, ubicat al c/ Narcís Menard, 13-17.

El sorteig, que s’ha de realitzar dins dels últims 15 dies del mes de setembre dels anys parells, tal com estableix l’article 13 de la Llei Orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat, es durà a terme el 22 de setembre, a les 9.30 h, a la seu de l’Audiència Provincial de Barcelona. En total se seleccionaran 8.000 persones candidates a jurat popular entre la ciutadania inscrita al Cens Electoral vigent a 1 d’agost de 2022 en aquesta província.

Les persones escollides el dia 22 formaran la llista provisional de candidats a jurats i durant els propers dos anys podran ser seleccionats per a formar part d’un jurat popular. En aquest cas, seran informades convenientment. Si reben una citació, és obligatori que acudeixin al lloc que se’ls indiqui. La incompareixença sense causa justificada és susceptible de sanció. En el cas d’arribar a ser seleccionat per formar part d’un jurat, es té dret a percebre una remuneració i una indemnització en la forma establerta reglamentàriament. L’exercici de la funció de jurat té la consideració de compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, a efectes de l’ordenament laboral i funcionarial, i això suposa el dret d’absentar-se de la feina amb avís i justificació previs.

El Tribunal del jurat és una institució democràtica que fa possible que els ciutadans participin directament de l'Administració de justícia. Participar en els assumptes públics és un dret constitucional del ciutadà, però també és una obligació cívica complir el deure de participació quan la llei ho disposa. Per a ser jurat popular s’ha de ser major d’edat i tenir la nacionalitat espanyola, estar en ple exercici dels drets polítics, saber llegir i escriure, ser veí de qualsevol dels municipis de la província i no estar afectat per cap discapacitat física o psíquica que impedeixi exercir aquesta funció.

Objectius de Desenvolupament sostenible