Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge portarà a Ple la sol·licitud per declarar Rubí àrea amb mercat d’habitatge tens Segons ha anunciat la regidora d’Habitatge, Ànnia García Moreno, Proursa ja ha iniciat 19 denúncies per l’incompliment de les obligacions recollides a la Llei 11/2020 de moderació i contenció dels preus de lloguer https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Habitatge portarà a Ple la sol·licitud per declarar Rubí àrea amb mercat d’habitatge tens

Segons ha anunciat la regidora d’Habitatge, Ànnia García Moreno, Proursa ja ha iniciat 19 denúncies per l’incompliment de les obligacions recollides a la Llei 11/2020 de moderació i contenció dels preus de lloguer

La regidora d’Habitatge durant la roda de premsa (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres).
La regidora d’Habitatge durant la roda de premsa (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

El Servei d’Habitatge de l’Ajuntament portarà al Ple municipal d’aquest mes de maig la sol·licitud perquè la Generalitat de Catalunya torni a declarar Rubí àrea amb mercat d’habitatge tens. La renovació d’aquesta condició permetria seguir aplicant les obligacions recollides a la Llei 11/2020 de moderació i contenció dels preus de lloguer.

Segons la normativa aprovada l’any passat, als municipis considerats àrees amb mercat d’habitatge tens s’ha d’aplicar l’índex de preus de lloguer en els nous contractes i renovacions. Aquesta referència, a més, s’ha de fer constar a tots els anuncis d’habitatges de lloguer. A Rubí, la societat municipal Proursa ha iniciat en els darrers mesos fins a 19 denúncies a través de l’Agència Catalana de Consum per l’incompliment d’aquestes obligacions en diversos anuncis de portals immobiliaris. La llei obliga també a aplicar els preus de les rendes segons l’index de referència; i en el cas de renovacions, la referència és el preu del contracte anterior amb una pujada, com a molt de l’IPC.

La declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens té una vigència d’un any des de la publicació de la Llei 11/2020 de moderació i contenció dels preus de lloguer. Per aquest motiu, el proper mes de setembre, els municipis que vulguin seguir aplicant la normativa hauran de sol·licitar la renovació d’aquesta consideració.

Per tal de justificar la sol·licitud de renovació, el Servei d’Habitatge ha elaborat un informe que recull les dades més significatives sobre la situació del mercat de l’habitatge a la ciutat i que demostra que Rubí compleix els tres requisits per a l’aplicació de l’àrea amb mercat d’habitatge tens, tot i que la normativa només exigeix que se’n compleixi un per justificar la declaració.  El primer requisit que marca la llei per declarar un municipi àrea amb mercat d’habitatge tens és que la mitjana del preu dels lloguers hi experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya. En el cas de Rubí, aquests preus han augmentat significativament en el període 2014-2020, assolint una pujada del 44,28%, molt per sobre de l’augment mig de Catalunya, que en el mateix període va ser d’un 36,10%. El segon requisit per rebre aquesta consideració és que la càrrega del cost del lloguer de l'habitatge en el pressupost personal o familiar superi de mitjana el 30% dels ingressos habituals de les llars, o que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge superi el 30% de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys. A la ciutat, segons la Renda Bruta Familiar Disponible, el cost del lloguer representava de mitjana l’any 2019 el 46,64% dels ingressos. Finalment, el tercer requisit és que el preu dels lloguers d'habitatge hagi experimentat, en els cinc anys anteriors al moment de la declaració, un creixement interanual acumulat de com a mínim tres punts percentuals per sobre de la taxa interanual de l'índex de preus al consum de Catalunya. A Rubí, en els cinc anys anteriors a 2021, aquest augment acumulat del preu del lloguer va ser d’un 33,76%, mentre que l’augment acumulat de l’IPC a Catalunya va ser només del 4,6%.

L’acord que es portarà a Ple representa l’inici del tràmit per a l’ampliació de la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens per a un període de cinc anys. Aquest període, sumat a l’any de vigència, representa el compliment d’una de les accions que consten al Pla local d’habitatge 2021-2027 en relació a la implementació de mesures per la contenció de preus de lloguer.

La regidora Ànnia García Moreno ha valorat els efectes de la Llei 11/2020 de moderació i contenció dels preus de lloguer a Rubí. Segons les dades del darrer trimestre de 2020, el primer de vigència de la norma, el preu mig de lloguer es va reduir un 1,89% respecte al tercer trimestre del mateix any, passant de 702,26 € a 689,02 €. Tot i que es tracta d’una variació petita que caldrà veure com evoluciona, la regidora d’Habitatge afirma que la tendència és bona i constata “que amb el temps veurem quin efecte té per a les famílies, el que ja és segur és que la llei dona transparència al mercat de l’habitatge obligant a incloure referències en les comunicacions que permeten que la ciutadania valori si el preu és l’adequat o no”.

Reallotgem.cat
El Servei d’Habitatge, en coherència amb el que marca el Pla local d’habitatge, està treballant per generar opcions d’habitatge assequible a través de diferents vies. Dins d’aquestes, està el programa Reallotgem.cat, que impulsa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb l'objectiu d'allotjar famílies que tenen informe favorable de la Mesa d'emergències.

L'Ajuntament ha iniciat la cerca de pisos buits per posar-los a lloguer dins d’aquest programa. Les persones propietàries que hi estiguin interessades poden posar-se en contacte amb l'Oficina Local d'Habitatge a través del correu mml@ajrubi.cat.

Reallotgem.cat és un programa de captació de pisos buits que ofereix facilitats tant a les persones titulars dels immobles com als llogaters. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya paga per avançat l'import equivalent a 18 mensualitats amb l'objectiu d'animar les persones propietàries a arrendar-los i, alhora, ajudar aquells que, com a conseqüència de la crisi sanitària, necessiten un habitatge de lloguer.