Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de l’Ajuntament es compromet a treballar per la millora de les urbanitzacions de la ciutat Tots els regidors també han donat llum verda a promocionar la cultura emprenedora i impulsar nous programes a l’EDER https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple de l’Ajuntament es compromet a treballar per la millora de les urbanitzacions de la ciutat

Tots els regidors també han donat llum verda a promocionar la cultura emprenedora i impulsar nous programes a l’EDER

El Ple municipal s’ha celebrat aquest dijous a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
El Ple municipal s’ha celebrat aquest dijous a la Sala de Plens de l’Ajuntament

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Rubí i els regidors sense adscripció al Ple municipal han acordat aquest dijous crear la Taula d’urbanitzacions de Rubí. A la ciutat hi ha un total de 13 urbanitzacions, amb una extensió en conjunt que gairebé duplica la del nucli urbà central i els polígons. Algunes d’elles han acabat unides a la trama urbana, a causa del creixement urbanístic. La moció aprovada, presentada inicialment per l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), el portaveu de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i Veïns per Rubí (VR), preveu crear aquest òrgan de participació vinculat a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana: Sant Muç, Castellnou, Vallès Park, Can Mir, Can Solà, Can Carreras, Can Ximelis, Can Barceló, Can Serrallac, Can Pi de la Serra i Tres Camins.

La voluntat és que a la Taula d’urbanitzacions hi participin les associacions de veïns i altres entitats del territori (empreses, comerços, comunitat educativa, plataformes i col·lectius veïnals, entitats esportives…), així com representants municipals. L’objectiu d’aquest òrgan de participació ha de ser posar en comú tant les necessitats i dèficits del territori com les accions que es poden dur a terme, atenent a criteris de globalitat i eficiència.

Paral·lelament a la creació de la Taula, la moció també contempla que es prevegi, en l’elaboració dels pressupostos de l’exercici 2019, un 15% de les inversions per a accions/ projectes a les urbanitzacions ─en el mateix sentit de la moció aprovada a l’abril de 2017─ i que la destinació final de la partida es decideixi per consens en el marc del nou organisme. Mentre es posa en marxa el nou òrgan, s’ha acordat elaborar una diagnosi de l’estat actual de les urbanitzacions, que permeti conèixer la realitat d’aquesta part del territori per tal de definir mancances i oportunitats, i que serveixi de base per a la feina de l’espai de participació.

També ha comptat amb el suport de la Junta de Portaveus i dels regidors no adscrits la moció presentada pel portaveu de CDC per a la promoció de la cultura emprenedora, l’impuls de nous programes a l’EDER i la generació d’un nou ecosistema emprenedor a Rubí. Concretament, s’ha decidit crear una comissió tècnica que estableixi els criteris previs i els objectius per a l’elaboració d’un pla de ciutat que impulsi la cultura emprenedora i la generació d’un ecosistema emprenedor a Rubí; reforçar les relacions amb les administracions supramunicipals, empreses situades a Rubí i les universitats perquè col·laborin i participin activament i a llarg termini en aquest projecte, i preveure un augment del pressupost municipal del 2019 destinat a la creació del pla i per a nous programes a l’EDER, entre d’altres. 

Mocions de caire social
Aquest dijous, el Ple ha expressat el seu suport a la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) en relació a l’esborrany de Decret Marc que està treballant el departament d’Ensenyament sobre la regulació del servei de menjador escolar a partir del proper curs 2019/20. El Govern municipal ─Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i el regidor no adscrit Sergi Garcia─, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s), l’AUP, ICV, VR i els regidors no adscrits José Manuel Mateo, María Dolores Marín, Jonatan Cobo i Noelia Borque han votat a favor de la moció presentada pels ecosocialistes, mentre que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el portaveu de CDC hi han votat en contra.

Segons la FaPaC, la proposta de Decret Marc “busca l’externalització i privatització de la gestió del servei sota criteris economistes [...], concep el servei de menjador com un servei complementari a l’educació [...], ignora la demanda de les famílies en relació al fet que siguin les AMPA qui es puguin fer càrrec de la contractació i gestió integral del servei [..] i exclou l’alumnat amb necessitats educatives especials, ja que el departament d’Ensenyament pretén no fer-se càrrec dels professionals en educació especial que els han d’atendre [...]”, entre d’altres.

El Ple ha acordat que l’Ajuntament s’adhereixi a la carta que la FaPaC va enviar al conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, el passat 13 de setembre. I s’ha sumat també al rebuig d’aquesta proposta de Decret Marc. A més, s’ha compromès a convocar de forma urgent el Consell Escolar Municipal per traslladar el posicionament del consistori i recollir altres accions que la comunitat educativa proposi al respecte.

En l’àmbit social, també s’ha donat llum verda, amb l’única abstenció del portaveu de CDC, a la moció de l’AUP per a la creació i aplicació d'un pla integral per la implantació i foment de la masoveria urbana. Segons el text, Rubí arrossega històricament un dèficit en el mercat d'habitatge tant privat com públic. A més, existeix la casuística de propietaris d’habitatges que no en poden fer ús ja que, per motius econòmics, no tenen possibilitats de rehabilitar-los o realitzar un manteniment adequat, quedant fora d’ús del mercat. Paral·lelament, l’economia especulativa també ha provocat la proliferació de construccions inacabades, que poden generar problemàtiques de seguretat o convivència.

Entre les fórmules alternatives a l’accés a l’habitatge hi ha la masoveria urbana, que permet beneficiar tant els arrendataris com els arrendadors. Una fórmula que també repercuteix de manera positiva a la ciutat, ja que ajuda a la revitalització d'immobles en males condicions o de mala conservació, contribuint a mantenir el patrimoni de la ciutat.

Així, el Ple ha acordat crear un pla integral per a la implantació i foment de la masoveria urbana, dividit en diferents fases; realitzar una proposta de pla, amb una previsió de costos i recursos tècnics necessaris; reservar una partida econòmica suficient per a la realització i implementació del pla en els propers pressupostos municipals; estudiar el gravamen en forma de taxa o impost de les promocions urbanístiques inacabades, així com la implementació de bonificacions a aquells propietaris que cedeixin propietats en règim de masoveria urbana; i crear una cooperativa de treballadors de l’àmbit de la construcció en situació d’atur per tal de donar suport a les tasques de rehabilitació dels immobles, entre d’altres.

L’AUP ha retirat l’altra moció que presentava sobre el dret a empadronament a l’Ajuntament de Rubí sense domicili fix, ja que la formació va sol·licitar reunir-se amb l’àrea del consistori que s’encarrega d’aquesta temàtica i les explicacions que els van oferir van ser suficients per no presentar el text al Ple, emplaçant-se a continuar treballant en aquesta línia.

Altres mocions
El Ple ha aprovat el text presentat per ERC per a la redacció d’un contracte de serveis de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris amb els vots favorables d’ERC, C’s, ICV, el portaveu de CDC i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín. L’AUP i VR s’han abstingut i l’equip de govern i els regidors no adscrits Jonatan Cobo i Noelia Borque han votat en contra.

Entre els punts d’acord hi ha aturar la licitació del nou contracte i iniciar els treballs de redacció d'un nou "Contracte de serveis de neteja i manteniment de parcs, jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractament fitosanitaris" dividit en tres lots: 1) Neteja i manteniment de parcs i jardins, arbrat i mobiliari urbà, promovent l'ocupació de persones amb discapacitat; 2) Manteniment de jocs infantils; i 3) Tractaments fitosanitaris dels parcs i jardins, arbrat viari i de dependències municipals. També es proposa executar un pla de xoc per dur a terme les actuacions necessàries per garantir les condicions de seguretat i de salubritat dels parcs infantils de la ciutat, inclosos els de les escoles de titularitat pública, així com implicar de manera activa la xarxa d'agents cívics de la ciutat en el foment del bon ús i el respecte a parcs i jardins, mobiliari urbà i jocs infantils. Pel que fa al darrer acord, instal·lar elements de senyalització clars i visibles als parcs i zones enjardinades que especifiquin els usos permesos i no permesos, el govern municipal té previst fer-ho properament.

També ha prosperat la moció de C’s de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania. El PSC, C’s i els regidors no adscrits José Manuel Mateo, María Dolores Marín, Jonatan Cobo i Noelia Borque han votat afirmativament el text, mentre que VR i el regidor no adscrit Sergi Garcia s’han abstingut i ERC, l’AUP, ICV i el portaveu de CDC hi han votat en contra.

Així, s’ha acordat que l’Ajuntament de Rubí condemni tots els actes vandàlics contra seus de partits polítics, els insults, les amenaces, agressions o l’assetjament contra grups i individus que estan sovintejant a Catalunya, i que rebutgi els actes vandàlics o violents que s’han produït en concentracions celebrades els darrers mesos a Catalunya. En virtut d’aquesta moció, el consistori també condemna expressament el fet de declarar persona non grata i d’assenyalar públicament a qui pensa diferent i mostra el seu més enèrgic rebuig pel fet que determinats càrrecs públics promoguin aquestes pràctiques des de les institucions de les quals formen part.

Per últim, ERC, l’AUP i el portaveu de CDC han proposat debatre una moció sobre la commemoració de l’1 d’octubre per la via d’urgència, però el text no ha superat el tràmit, ja que els vots favorables d’ERC, l’AUP, ICV i el portaveu de CDC no han estat suficients. VR i el regidor no adscrit Sergi Garcia s’han abstingut i el PSC, C’s i els regidors no adscrits José Manuel Mateo, María Dolores Marín, Jonatan Cobo i Noelia Borque hi ha votat en contra.

Tràmits
Durant la sessió ordinària corresponent al mes de setembre 2018 s’ha pres coneixement de diversos decrets d’Alcaldia i de resolucions de regidories delegades, s’ha aprovat per unanimitat el Compte General corresponent a l'exercici 2017 i s’ha fet una modificació al conveni col·lectiu, que també ha rebut el vist-i-plau unànime de tots els regidors.

També s’ha acordat la continuïtat de PROURSA com a societat municipal i prorrogar un any més la suspensió acordada pel Ple de la corporació a l’octubre de 2017 relativa al canvi de forma de gestió del servei públic de promoció i gestió de les polítiques d'habitatge. Aquest punt ha comptat amb les úniques abstencions d’ERC i ICV.

Per últim, a l’apartat d’assumptes urgents s’han incorporat diversos dictàmens de la Comissió Especial de Comptes sobre les justificacions de les aportacions realitzades als diferents grups municipals durant els darrers exercicis, la totalitat dels quals han estat aprovats.

El Ple s’ha iniciat, com és habitual, amb un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: María Dolores Mínguez (68 anys, Saragossa), Eva Bou (35 anys, Borriol, Castelló), Yésica Menéndez (29 anys, El Franco, Astúries), Jhoesther López (32 anys, Villaverde, Madrid), nom desconegut (71 anys, Barcelona), Sara María de los Ángeles Egea (40 anys, Jaén), Nuria Alonso (39 anys, Granada) i Maguette Mbeugou (25 anys, Bilbao).