Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple de l’Ajuntament de Rubí aprova de manera inicial un pressupost municipal de 89,6 milions d’euros per a l’exercici 2022 D’altra banda, s’ha acordat per unanimitat imposar contribucions especials per fer realitat el projecte de reurbanització del PAE Rubí Sud – sector Q1 https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple de l’Ajuntament de Rubí aprova de manera inicial un pressupost municipal de 89,6 milions d’euros per a l’exercici 2022

D’altra banda, s’ha acordat per unanimitat imposar contribucions especials per fer realitat el projecte de reurbanització del PAE Rubí Sud – sector Q1

La sessió plenària del mes d’octubre ha recuperat la presencialitat (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres).
La sessió plenària del mes d’octubre ha recuperat la presencialitat (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat de forma inicial el pressupost de la corporació per a l’exercici 2022, que ascendeix a 89,6 milions d’euros. L’equip de govern, integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP), hi ha votat a favor, mentre que la resta de grups ─Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), Veïns per Rubí (VR) i l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP)─ hi han votat en contra.  

La proposta de pressupost que ha presentat el govern local s’ha elaborat partint d’un principi de prudència i amb una visió realista pel que fa als ingressos. Els comptes, els segons que incorporen la perspectiva de gènere, estan marcats per la situació econòmica actual, on s’entreveu una recuperació inicial de la crisi provocada per la COVID-19 i on s’han suspès de nou les regles fiscals per l’any vinent.

Pel que fa als ingressos, i fruit de l’aprovació de les ordenances fiscals al Ple del mes de setembre, es manté la pressió fiscal en els impostos, taxes i preus púbics. S’ha incorporat un recàrrec als pisos buits, s’incrementarà un 13% els ingressos provinents dels impostos que recapta l'estat (PIE) i es comptarà amb el Fons de Cooperació Local de Catalunya i la resta de transferències a rebre. Per últim, també s’ha incorporat un préstec de 1.713.060,57 euros, que finançarà el 29% de les inversions previstes al Pla de mandat l’any 2022.

Pel que fa a les despeses, el pressupost s’ha elaborat en funció de la previsió d’ingressos i tenint en compte les demandes de les diferents àrees de l’Ajuntament. La prioritat ha estat garantir els crèdits previstos per atendre les despeses compromeses i totes aquelles que es consideren necessàries per al bon funcionament dels serveis municipals.

El Capítol 1 s’ha incrementat un 2,99%, que correspon al 2% d’increment de sous i, la resta, per a la cobertura de vacants i la consolidació de la plantilla. El Capítol 2 ha augmentat un 8,51% respecte al 2021, on es garanteix crèdit suficient per atendre tant els grans contractes, com millores en mobilitat, pavimentació de les vies públiques, gestió de residus, polítiques d’igualtat, ciutadania i gent gran amb dependència, entre d’altres. El Capítol 4, que correspon a les subvencions, s’ha incrementat un 2,29%. El govern local proposa mantenir el Fons de Contingència en 150.000 euros. I, per últim, el Capítol 6 contempla inversions per valor de 5.690.470,81 euros, amb els quals es finançarà l’arranjament i millora del subsector Q1 (Polígon industrial Rubí Sud), es faran inversions en asfaltat i voreres, es finançarà la conservació  i millora de zones verdes, la millora de seguretat al barri del Centre i Les Torres amb la instal·lació de càmeres de videovigilància, l’enllumenat als accessos de Sant Muç, l’ampliació del pont de Cova Solera, l’adequació de l’Antiga Estació com a espai expositiu i es dotaran els Pressupostos participatius amb 300.000 euros, entre d’altres.

 

Reurbanització del PAE Rubí Sud – sector Q1

Els vots favorables de totes les formacions han permès aprovar la imposició de contribucions especials com a conseqüència de les obres d’urbanització corresponents al “Projecte de reparació i adequació de l’avinguda d’Antoni Gaudí (entre c. Domènec i Muntaner i la riera de Rubí) i els carrers de Domènec i Muntaner, d’Emili Solà i Cortés, de Josep Maria Jujol i Gibert, de Francesc Puig i Gairalt i de Cèsar Martinell i Brunet”.

L’actuació urbanística preveu els treballs necessaris per a la reparació i adequació del Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) Rubí Sud – sector Q1. Les obres que es duran a terme en aquest espai consistiran a reparar i renovar els paviments, tant de la calçada com de les voreres; adequar la xarxa d’enllumenat públic a la normativa vigent; disposar hidrants sobre la xarxa d’aigua potable; implantar una xarxa soterrada de canalitzacions per a telecomunicacions; renovar i adequar la senyalització horitzontal i vertical; arranjar les zones verdes, i condicionar i estabilitzar el talús del costat est del carrer de Josep M. Jujol i del costat sud del carrer d’Emili Solà.

Per fer possible aquesta actuació, s’ha optat per tirar endavant un projecte de contribucions especials, que permetrà a l’Ajuntament impulsar l’expedient d’execució d’obres i fer la licitació i el seguiment de les mateixes. Paral·lelament, el Consistori gestionarà la liquidació en concepte de lliurament a compte en relació a aquestes contribucions especials.

 

Declaracions institucionals

Durant la sessió plenària, la primera en format presencial des que es va declarar la pandèmia de la COVID-19, el Ple ha fet dues declaracions institucionals.

D’una banda, per a la protecció del territori contra la construcció de noves línies d’alta tensió al terme municipal. En aquest sentit, el Ple ha mostrat la seva oposició a l’establiment de noves línies d’alta tensió al terme municipal de Rubí, considerant que l’afectació que provoquen les ja existents és ja considerable i que el model de no concentració de la producció hauria d’afectar també a la no concentració territorial de la distribució. Com es manifesta a la declaració, l’Ajuntament es personarà quan comenci el període d’exposició pública i al·legacions del projecte de LAAT 220 kV SET Cirerer- SET Rubí 220 kV.

I, de l’altra, en suport a l’illa de la Palma per erupció volcànica. Així, s’ha enviat un missatge de solidaritat a tota la ciutadania d’aquesta illa i s’ha trasllat el suport del Plenari a les persones evacuades de les seves llars i, molt especialment, a les que han perdut els seus habitatges, els seus cultius o qualsevol altre bé sota la lava. A la declaració, s’insta el Govern de la Generalitat a posar-se a disposició de les autoritats canàries per ajudar a recuperar els espais de vida per aquelles persones que han patit directament les conseqüències de l’erupció. I, per últim, el Plenari agraeix i felicita el treball incansable dels equips d’emergència i dels cossos de seguretat.

 

Mocions

La Junta de portaveus ha acordat cinc de les sis mocions presentades a la sessió d’aquest dijous, previ debat al Ple.

Així, s’ha consensuat el text presentat per VR per la col·laboració entre administracions per la modificació de les línies elèctriques d’alta tensió que passen pel nucli urbà de Rubí. Entre els acords, destaca continuar reclamant a l’ICAEN que compleixi els compromisos adquirits en el conveni de cooperació pel desplaçament de la línia de 220 KV, Can Jardí – Mas Figueres, en el tram que transcorre per l’avinguda de Can Fajtó, signat el 12 de maig de 2006; i instar l’Administració de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i a les empreses propietàries de les línies elèctriques d’Alta Tensió a iniciar processos de col·laboració tècnica i econòmica amb l’Ajuntament de Rubí per modificar les línies d’Alta Tensió que afecten nuclis del municipi habitats.

També ha estat aprovada per la Junta de portaveus la moció de Cs per adherir-se a la declaració “Kids save lives”. Al nostre país, cada dia es registren 24.500 situacions d'aturada cardíaca. Més del 90% d'aquestes parades cardíaques succeeixen fora d'un centre sanitari, on el temps mitjà de resposta dels Serveis d'Emergència Mèdica sol ser de 12 minuts aproximadament. Així, la moció insta l’Ajuntament a adherir-se a aquest programa Europeu, impulsat des del Consell Europeu de Reanimació mitjançant el "Plan Nacional de RCP", i a posar en coneixement als centres escolars del municipi la iniciació dels cursos de formació sobre aquesta matèria.

La moció de l’AUP per promoure el joc a l’espai públic, amb l’objectiu de tornar a dotar de vida els carrers i, per tant, de comunitat, confiança i seguretat, també ha estat validada per la Junta de portaveus. Entre d’altres, s’ha acordat implementar guinguetes de jocs ─unes estructures mòbils i senzilles que contenen jocs infantils i adults─ que progressivament es puguin desplegar per tots els barris de la ciutat; establir un projecte per a facilitar pilotes d’escuma a infants i joves que vulguin jugar a pilota en espais sobreocupats, per facilitar la compatibilitat del joc de pilota amb la resta d’activitats; i estudiar el cost mínim i el cost desitjable d’aquestes accions, destinant un pressupost suficient per fer-ho realitat durant aquest mandat i el seu progressiu desplegament.

Cs també ha vist acordada per la Junta de portaveus la seva moció per una senyalització inclusiva per garantir la seguretat i la bona pràctica a l’hora de travessar els carrers entre els infants amb diversitat funcional. Concretament, s’ha acordat senyalitzar els passos de vianants davant dels diversos centres educatius de Rubí mitjançant pictogrames de forma progressiva; ampliar, si s’escau, aquesta senyalització inclusiva a d’altres passos de vianants de la ciutat; i senyalitzar igualment els parcs infantils, incloent la denominació dels gronxadors i altres jocs en sistema Braille, entre d’altres.

El text presentat per ERC per acabar amb la discriminació de les dones a l’esport i amb la sexualització del cos de les esportistes ha estat la darrera proposta acordada per la Junta de portaveus. Entre els acords, destaca impulsar la pràctica de l’esport femení, tant en l’àmbit de l’esport escolar, l’esport amateur i el federat; impulsar campanyes als centres educatius contra la segregació horitzontal en l’esport; treballar conjuntament amb els clubs esportius del municipi per elaborar un Pla d’Igualtat que es concreti en la presència de dones a les estructures organitzatives i directives dels clubs, així com fomentar la presència de dones entrenadores, àrbitres, delegades de camp, etc.; i treballar conjuntament per acabar amb la sexualització del cos de les dones en algunes equipacions esportives clarament diferenciades de la indumentària masculina.

Finalment, també s’ha donat llum verda a la moció presentada per la formació republicana per al traspàs de rodalies Renfe a la Generalitat. L’equip de govern, ERC i l’AUP han votat a favor del text, mentre que VR s’ha abstingut i Cs hi ha votat en contra. A grans trets, s’ha acordat exigir al Govern de l’Estat l'execució urgent de la inversió infraestructural pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat, complint els terminis del Pla de Rodalies; instar al Govern espanyol a completar íntegrament el traspàs del Servei de Rodalies i les infraestructures d’aquest servei que no siguin compartides amb serveis de llarg recorregut, amb el compromís de la transferència del dèficit tarifari per tal de poder-lo gestionar directament; instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible 2030; demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats d’equilibri territorial del país i segons els plans específics de mobilitat; i instar al Govern català a desplegar completament durant l’any 2022 la T-Mobilitat de forma segura per a les dades de les persones usuàries, entre d’altres.

 

Altres tràmits

Durant la sessió d’aquest dijous, s’ha donat compte al Plenari del Pla anual de control financer i auditories per l'any 2022, així com de l’aprovació dels dies festius d'obertura comercial addicionals per a l'any 2022 a Rubí ─12 d’octubre i 11 de desembre─, entre d’altres.

També s’ha donat llum verda a la indemnització per suspensió de contracte a causa de la COVID-19 en el marc del contracte del servei de neteja de col·legis públics i dependències municipals (vots favorables de l’equip de govern i abstencions de la resta de grups), a l’anul·lació de documents comptables de l’ordre de continuïtat de les escoles bressol (vots favorables de l’equip de govern i abstenció de la resta de grups), a l’anul·lació de documents comptables de l’ordre de la continuïtat del servei de transport urbà a la finalització de la continuïtat actual i fins el 30 de setembre de 2022 (vots favorables de l’equip de govern i abstenció de la resta de grups), a l’exclusió d’una empresa licitadora al contracte del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de Rubí (vots a favor de l’equip de govern i Cs i abstenció d’ERC, VR i l’AUP), a la liquidació de transport urbà 2020 (vots a favor de l’equip de govern i Cs i abstenció d’ERC, VR i l’AUP), i a una modificació pressupostària per transferència entre diferents àrees de despeses per fer front al projecte de reparació i consolidació de la xemeneia de l’Escardívol (vots a favor de l’equip de govern i VR i abstencions d’ERC, Cs i l’AUP).

D’altra banda, el Plenari ha validat per unanimitat l’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Rubí relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge de Rubí per a l’any 2021 i, també per unanimitat, l’addenda de pròrroga i modificació del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Rubí per a la continuació de la prestació del servei llar residència, servei de teràpia ocupacional i servei ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat a Rubí per l’any 2022 i la sol·licitud de pròrroga del conveni per a l’exercici 2023.

Per últim, s’ha aprovat la voluntat de formar part de l’associació Arc Metropolità i designar un representant municipal (vots favorables de l’equip de govern i VR i abstenció d’ERC, Cs i l’AUP), l’ingrés de reintegrament de les aportacions municipals no justificades per part del grup Cs de l’exercici 2020 (unanimitat), la modificació de retribucions del personal electe de l'Ajuntament de Rubí (vots a favor de l’equip de govern, abstenció d’ERC i vots en contra de Cs, VR i AUP), la designació del representant municipal al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona Província (vots favorables de l’equip de govern i abstencions de la resta de grups) i l’acord pel qual es regulen les condicions del control intern (vots a favor de l’equip de govern, Cs, VR i l’AUP i abstenció d’ERC).

A l’inici del ple, s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: Mónica, de 52 anys (La Corunya, Galícia), i Erika, de 37 anys (Vitòria-Gasteiz, País Basc).

Imatges relacionades

Els i les regidores s'han distribuït de forma més espaiada per la Sala de Plens del que és habitual (foto: Ajuntament - Localpres)
Els i les regidores s'han distribuït de forma més espaiada per la Sala de Plens del que és habitual (foto: Ajuntament - Localpres)
L'alcaldessa ha presidit la sessió plenària (foto: Ajuntament - Localpres)
L'alcaldessa ha presidit la sessió plenària (foto: Ajuntament - Localpres)

Etiquetes