Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova el protocol municipal juvenil sobre violències masclistes i lgtbi-fòbiques a l'espai públic i contextos d'oci D’altra banda, la Junta de portaveus ha consensuat una moció per a l’avortament sense assetjament https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple aprova el protocol municipal juvenil sobre violències masclistes i lgtbi-fòbiques a l'espai públic i contextos d'oci

D’altra banda, la Junta de portaveus ha consensuat una moció per a l’avortament sense assetjament

Imatge de la sessió ordinària del mes d’abril (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres).
Imatge de la sessió ordinària del mes d’abril (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha validat, per unanimitat, el protocol municipal juvenil sobre violències masclistes i lgtbi-fòbiques a l'espai públic i contextos d'oci. Es tracta d’un instrument impulsat des del Servei de Joventut i el Servei d’Igualtat, que han unit l’experiència del treball amb joves amb la visió de gènere i el treball en la prevenció de la violència masclista i el foment d’una cultura igualitària i segura. El document s’ha elaborat amb un grup motor format per professionals i joves i ha comptat amb la participació d’agents clau en la intervenció amb persones joves.

Un cop elaborada la diagnosi, s’ha dut a terme un pla d’acció, de manera participada amb tots els membres del grup motor, on hi ha actuacions en diferents àmbits, com poden ser la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació. Amb l’aprovació d’aquest protocol es dona compliment a una de les línies estratègiques del Pla d’Igualtat i del Pla Local de Joventut.

També en clau feminista, el Ple ha acordat per unanimitat l’adhesió de la ciutat a la declaració dels municipis i comunitats educadores, que posa les cures i la coresponsabilitat al centre de l’acció política. A la declaració, es considera que totes les persones requereixen cures al llarg de tota la vida, i de forma més intensa en determinades etapes del cicle vital, motiu pel qual la provisió de cures és un repte per a les polítiques públiques i un element central de les agendes locals.

Entre d’altres, es proposa afavorir l’accessibilitat a serveis de cures de proximitat, en la llar o en la comunitat; incorporar la perspectiva de la interdependència, del cicle vital i de l’atenció centrada en la persona en la resposta a necessitats de cura per tal de promoure la flexibilitat i adaptabilitat als contextos, circumstàncies i necessitats específiques, singulars i canviants; promoure accions per fomentar la dignitat i l’autonomia de les persones des de la lògica de la prevenció; i mostrar el valor positiu de la cura, així com contribuir a avançar en equitat en la distribució social del treball de cures i en la seva professionalització i dignitat.

A l’inici del ple, s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: Victoria Cristina, de 47 anys (Nohales, Castella-La Manxa); Teodora, de 42 anys (Almonacid de Toledo, Castella-La Manxa); i África, de 44 anys (Vilanova del Camí, Barcelona).

 

Transport públic urbà

El Ple ha aprovat, amb els vots favorables de l’equip de govern ─integrat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP)─ i l’abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), Veïns per Rubí (VR) i l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), l’adjudicació del contracte del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de Rubí.

El servei de bus urbà també ha centrat una de les mocions presentades a la sessió d’aquest dijous. El text de l’AUP per a la millora del transport públic als hospitals de referència de la nostra ciutat ha estat aprovat per unanimitat. Entre d’altres, s’ha acordat estudiar la implementació de bitllets a preus reduïts per a la població, quan es desplaci als hospitals de Terrassa per motius de salut; estudiar la implantació d’un servei de transport nocturn als hospitals de Terrassa, ja sigui en autobús o mitjançant convenis amb el servei de taxis a preus acordats i subvencionats per als desplaçaments als hospitals, o mitjançant altres fórmules; i valorar la millora de les freqüències i el temps de desplaçament en transport públic a l’Hospital de Terrassa, entre d’altres.

En relació a aquest darrer punt, el govern local ha explicat que han treballat una proposta conjunta amb els ajuntaments de Terrassa i de Sant Cugat, per on passa la línia B8, que redueix i racionalitza el recorregut, redueix les freqüències i el temps de trajecte. En aquests moments s’està formalitzant la petició que es presentarà a la Generalitat de Catalunya i que es vol compartir amb la plataforma Rubí Sanitat.

 

Aspectes econòmics i contractuals

En aquest àmbit, s’ha aprovat una modificació pressupostària per tal de fer ús del romanent de tresoreria del pressupost de l’any 2021 ja que, per tercer any consecutiu, les regles fiscals estan suspeses. Aquest punt ha comptat amb el vist-i-plau de l’equip de govern i les abstencions d’ERC, Cs, VR i l’AUP. Aquest any, el romanent és de 3.277.102,16 euros, als quals s’hi ha de sumar 108.224,28 euros de la dissolució del Consorci per a la promoció i desenvolupament de la B-30. Aquesta disposició del romanent de gairebé 3,4 milions d’euros es destinarà a diferents serveis per fer realitat diferents projectes, com ara al Servei de Relacions Ciutadanes, el Servei d’Esports, el Servei de Cultura i Comerç, manteniment de la ciutat, diferents estudis i treballs tècnics, millores en equips informàtics, Comunicació, projectes de reactivació econòmica i ocupació, el Pla de millora dels centres educatius, el Pla de transició digital, subvencions d’habitatge i millores en el servei de recollida d’animals.

També s’han aprovat dues modificacions pressupostàries més. Una en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (vots a favor de tots els grups i abstencions d’ERC i l’AUP) i l’altra en la modalitat de crèdit extraordinari (vots a favor de totes les formacions i abstencions d’ERC i Cs).

D’altra banda, s’ha validat el reequilibri econòmic dels serveis de recollida de les diverses fraccions dels residus municipals i els serveis de neteja viària amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció de VR.

Els vots favorables de l’equip de govern, Cs i VR i les abstencions d’ERC i l’AUP han donat llum verda a l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí al Sistema de Contractació Centralitzada Estatal. I s’ha aprovat l’acord d’aplicació als contractes d’obres de l’Ajuntament de Rubí del règim de revisió excepcional de preus establert al Reial decret llei 3/2022 amb els vots a favor de l’equip de govern, Cs, VR i l’AUP i l’abstenció d’ERC.

Aquest dijous, també s’ha donat compte al Ple de l'informe de fiscalització prèvia de l'exercici 2021, de l'informe d'intervenció de bestretes de caixa fixa i ADOPJ de l'exercici 2021 i de l’Informe sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat durant l'exercici 2021.

El Plenari ha donat llum verda de forma definitiva a l’avantprojecte del Balcó de la Riera amb els vots a favor de l’equip de govern i VR, l’abstenció de Cs i l’AUP i els vots en contra d’ERC. La proposta per renaturalitzar l’eix i el balcó de la Riera té com objectiu principal contribuir a una millor qualitat de vida, salut i benestar per als habitants de la ciutat mitjançant la millora de la biodiversitat i la connectivitat paisatgística de l’entorn verd intensiu de Can Fatjó i de la restauració de l’ecosistema fluvial de la Riera de Rubí.

I s’ha aprovat el preu just per mutu acord corresponent al 12,50% de la darrera tercera part indivisa de la finca situada a l’avinguda Massana núm. 8 amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció de VR.

Per últim, l’equip de govern ha donat compte al Ple del dispositiu de seguretat de la darrera edició del festival LOS40 Primavera Pop. Aquest punt s’ha incorporat a l’apartat d’assumptes urgents, davant la demanda d’una sessió extraordinària part d’un grup municipal per abordar aquesta qüestió. Tot i les explicacions facilitades pel govern local en el marc del ple ordinari, la convocatòria de la sessió extraordinària s’ha mantingut a demanda del grup que l’ha sol·licitat.

 

Mocions

ERC ha presentat una moció per dedicar una via pública a Nativitat Yarza, la primera alcaldessa escollida democràticament al país, que ha comptat amb el suport de tots els grups i l’abstenció de Cs. El text proposa que l’Ajuntament expressi el seu reconeixement a la figura de Nativitat Yarza Planas com a exemple de lluita per l’educació, la llibertat i la igualtat entre homes i dones, i per la democratització dels ajuntament catalans; organitzar activitats diverses que serveixin per donar a conèixer la figura de Yarza; i proposar a la comissió de nomenclàtor l’estudi per tal d’assumir el compromís per part de l’Ajuntament de dedicar una via pública a la ciutat a la figura de Nativitat Yarza.

D’altra banda, la Junta de portaveus ha consensuat la moció presentada inicialment per l’equip de govern per a l’avortament sense assetjament. Així, totes les formacions han acordat mostrar el suport de l'Ajuntament de Rubí a la modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per penalitzar l'assetjament en les dones que acudeixen a clíniques per a la interrupció voluntària de l'embaràs; impulsar, en l'àmbit de les competències municipals, programes per a l'educació sexual i prevenció d'embarassos no desitjats; i instar el Govern de la Generalitat a dotar dels mitjans necessaris els centres de salut per a assegurar que hi ha una equitat territorial en l’accés a l’avortament i no obligar les dones a desplaçar-se a altres regions sanitàries per exercir els seus drets

L’educació ha centrat una altra de les mocions d’aquest dijous. El text presentat pel PSC i ECP sobre un acord de coresponsabilitat i cogovernança amb el món local pel que fa al foment i al finançament de l’educació de 0-3 anys a Catalunya ha prosperat amb els vots afirmatius de tots els grups i l’abstenció d’ERC. El text planteja instar al govern de la Generalitat a abordar la universalització de l’Educació infantil mitjançant el creixement del nombre de places públiques de 0 a 3 anys, millorant el finançament de les places actuals i, posteriorment, avançar vers el finançament complert del terç del cost de la plaça corresponent a les famílies; dotar d’estabilitat jurídica i financera aquesta etapa educativa; aportar el cost total del que suposa el servei complert de les escoles bressol municipals, incrementant l’aportació dels 1.600 € en base al cost real del servei i incloent el finançament de l’esforç de les polítiques socials dels ajuntaments (tarificació social, ajudes i beques) i atenent l’IPC anual; i generar una línia de recursos econòmics i ajuts per cobrir tant el suport educador que requereixen els infants amb necessitats educatives especials, entre d’altres.

Per últim, la moció d’ERC per aclarir els fets de l’espionatge contra el moviment independentista català ha estat rebutjada amb els vots en contra del PSC i Cs, l’abstenció de VR i els vots a favor d’ERC, ECP i l’AUP.

Objectius de Desenvolupament sostenible

Etiquetes