Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova el conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat per a la construcció de l’Escola del Bosc D’altra banda, s’ha acordat una moció per possibilitar l’accés a una comercialitzadora pública d’electricitat als ciutadans i ciutadanes de Rubí https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple aprova el conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat per a la construcció de l’Escola del Bosc

D’altra banda, s’ha acordat una moció per possibilitar l’accés a una comercialitzadora pública d’electricitat als ciutadans i ciutadanes de Rubí

A la sessió d’aquest dijous, Pau Navarro Cano ha renunciat al seu càrrec de regidor (foto: Ajuntament de Rubí).
A la sessió d’aquest dijous, Pau Navarro Cano ha renunciat al seu càrrec de regidor (foto: Ajuntament de Rubí)

El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha donat llum verda aquest dijous per unanimitat a la signatura del conveni entre el Consistori rubinenc i la Generalitat de Catalunya que estableix les condicions de col·laboració entre totes dues administracions per executar les obres de nova construcció de l’Escola del Bosc. El cost previst a la licitació d’aquestes obres és de 4,4 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament en sufragarà el 10% (440.000 euros).

L’Escola del Bosc té instal·lacions provisionals en barracons des de fa 10 anys. L’acumulació de cursos ha fet que els mòduls i l’espai que els envolta mostrin signes de degradació importants. A més, la mateixa rigidesa d’aquest tipus de construcció ha impedit a l’escola disposar de tots els espais polivalents que necessitaria i es troba actualment dividida en dos blocs.

El Consistori reclama la construcció de l’edifici des de 2006, quan ja es van cedir a l’administració catalana els terrenys del carrer de Mallorca on s’ha d’aixecar l’edifici. Fa uns mesos, l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat van arribar a un acord per a la construcció de la nova escola, que ara s’ha materialitzat amb la signatura d’aquest conveni.

El text concreta que el Consistori rubinenc aportarà el 10% de l’import màxim previst de l’obra, que s'estima en 4.400.000 euros. Rubí abonarà aquest 10% en dos terminis: un 50% (220.000,00 €) durant el mes següent a l’adjudicació del projecte de les obres, i el 50% restant (màxim 220.000,00 €) un cop l’obra estigui acabada i expedida la certificació final d’obra. Es preveu que el moment del pagament d’aquesta part de l’aportació s’hagi de realitzar durant l’exercici 2025, de manera que l’Ajuntament consignarà en el pressupost d’aquell exercici el crèdit necessari. Aquesta quantitat es veurà disminuïda proporcionalment en funció de la baixa de l’adjudicatari de les obres.

El conveni també estipula que el Consistori bonificarà en un 95% l’ICIO sempre que la Generalitat hagi fet les sol·licituds oportunes i s’hagin seguit els tràmits previstos a l’ordenança fiscal reguladora.

Un cop finalitzades les obres, l’Ajuntament passarà a ser propietari de l’edifici, que cedirà el seu ús a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat escolar que li és inherent. La conservació, el manteniment i la vigilància de l’equipament educatiu un cop finalitzades les obres correspondrà a l’Ajuntament.

El nou edifici de l’Escola del Bosc tindrà capacitat per encabir una línia d'alumnat, però la construcció permetrà incorporar nous espais en funció de les futures necessitats del centre.

A la sessió d’aquest dijous, també s’ha acordat per unanimitat deixar sense efecte els acords del Ple municipal de 14 de maig de 2007 i 23 de juliol de 2009 i afectar el bé patrimonial conegut com a paratge Ca n'Oriol com a bé de domini públic i afectar-lo al Servei d’Educació, per tal de destinar-lo a equipament escolar.

 

Mutilació genital femenina

El Ple ha donat llum verda per unanimitat al Protocol per a l’abordatge de la mutilació genital femenina a Rubí, que té per objectiu general contribuir a la prevenció d’aquesta pràctica tradicional perjudicial per a les dones, anticipant el moment en què es detecten indicadors de sospita i factors de risc, i afavorir l’atenció i recuperació de tots els casos que ho requereixin.

El Servei d’Igualtat i el Servei de Ciutadania han encapçalat el disseny i execució del protocol, basat en una diagnosi prèvia que ha recollit dades demogràfiques, identificació de les entitats i associacions africanes de la ciutat i una enquesta a la xarxa de serveis.

Un cop feta la diagnosi, es va iniciar el procés d’elaboració del protocol, que s’ha estructurat en dues esferes: el treball comunitari i la sensibilització i capacitació dels i de les professionals.

 

Altres tràmits

Durant la sessió ordinària corresponent al mes de juliol, s’ha fet l’aprovació definitiva del "Projecte bàsic i d’execució d’adaptació de local a oficina administrativa al carrer Doctor Robert, 45 per acollir la nova oficina del POUM, amb els vots favorables de l’equip de govern ─Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP)─ i els vots contraris dels grups a l’oposició: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), Veïns per Rubí (VR) i l'Alternativa d’Unitat Popular (AUP). També s’han aprovat diverses modificacions pressupostàries: en la modalitat de crèdit extraordinari pels projectes del c. Sabadell fins a la pl. Celso Emilio Ferreiro, el c. Cadmo i el Sector H – Els Nius (vots a favor de l’equip de govern, Cs i VR i les abstencions d’ERC i l’AUP), i en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en concepte de rentings (vots a favor de l’equip de govern, Cs, VR i l’AUP i abstenció d’ERC), entre d’altres.

D’altra banda, s’han aprovat documents comptables del contracte del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers de Rubí (vots a favor de l’equip de govern i abstenció de la resta de grups); la continuïtat del servei de transport urbà a la finalització de la continuïtat actual i fins el 30 de setembre de 2022 (vots a favor de l’equip de govern i abstenció de la resta de grups); la liquidació per resolució del contracte de gestió del servei d’estacionament limitat i controlat de vehicles a la via pública, sota control horari a la ciutat de Rubí ─zona blava─ (vots favorables de l’equip de govern i Cs i abstenció d’ERC, VR i l’AUP); la segona ordre de continuïtat del contracte de gestió de les Escoles Bressol Municipals Lluna i Sol, solet des de l'1 de setembre de 2021 fins al 31 d'agost de 2022 (vots a favor de l’equip de govern i abstencions de la resta de formacions); i s’ha acordat declarar deserts els lots 3 i 5 del contracte per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Rubí, amb l’única abstenció d’ERC, entre d’altres tràmits.

El Ple també ha acordat, amb els vots favorables de l’equip de govern i les abstencions d’ERC, Cs, VR i l’AUP que els dies festius locals per l’any 2022 seran el 29 de juny, festivitat de Sant Pere, i el 30 de juny, en detriment de la Pasqua Granada (5 de juny), que la Generalitat de Catalunya ha fixat com a festiu autonòmic.

També s’ha donat compte al Ple dels informes relatius al compliment de la morositat corresponents al primer trimestre de l’exercici 2021 i el període mitjà de pagament a proveïdors corresponents al mateix període; de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Rubí per al període 2019-2021, mitjançant la modificació de la fitxa D) 8; així com de l’aprovació del Pla d’acció de mesures correctores sobre l’informe de control intern amb temporalitat 2021-2022.

 

Mocions

La moció d’ECP i el PSC per possibilitar l’accés a una comercialitzadora pública d’electricitat als ciutadans i ciutadanes de Rubí ha estat validada per unanimitat. El text va en la línia de la moció aprovada a la darrera sessió plenària per adherir-se a l'Associació de Municipis i Entitats per a l'Energia Pública (AMEP) i planteja instar al Govern d'Espanya a avaluar la viabilitat de crear una empresa pública d'energia que actuï tant en l’àmbit de la producció com de la distribució. El text també preveu instar a la Generalitat de Catalunya a constituir una comercialitzadora pública d'energia que pugui subministrar electricitat a particulars, empreses i entitats de tot el territori català; instar a l'Ajuntament a posar la ciutat de Rubí a disposició de la Generalitat per facilitar la posada en marxa d’aquesta empresa d'energia pública quan es constitueixi; i instar al Govern espanyol a que totes les operadores públiques puguin oferir el Bo social, entre d’altres.

El Ple també ha aprovat la moció presentada per l’AUP per la regulació de les llars compartides d’allotjament turístic, amb els vots favorables de tots els grups i l’abstenció d’ERC. L’agost de 2020, la Generalitat va aprovar el Decret 75/2020 de Turisme de Catalunya, que suposa que qualsevol persona pugui llogar part del seu habitatge a turistes, 365 dies a l’any, sempre i quan visqui a l’habitatge i no siguin més de 4 els o les turistes que es reben. El decret estableix el termini d’un any perquè els ajuntaments puguin assumir aquesta tipologia d’allotjament turístic, tot i que, com s’assegura a la moció, les administracions locals no tenen les eines per fer aquest control. En el context rubinenc, l’habilitació del lloguer d’habitacions per ús turístic pot suposar una ajuda econòmica per a persones que ho necessitin, però també i sobretot una pressió afegida al preu de l’habitatge, amenaçant el dret a un habitatge digne.

En aquest sentit, el Ple ha acordat l’aprovació d’una moratòria d’un any en l'atorgament de les llicències per les llars compartides d’ús turístics, per tal d’estudiar la prohibició, limitació o regulació d’aquestes activitats turístiques al municipi, així com els corresponents mecanismes de control i sancions aplicables per part de l’ajuntament; i l’elaboració per part de l’Ajuntament d’un pla d’informació, registre, control i un règim sancionador de les llars compartides d’allotjament turístic.

Per últim, no ha prosperat la moció plantejada per ERC per garantir espais d’ombra en els parcs de jocs infantils, places i llocs d’esbarjo de Rubí. ERC, Cs, VR i l’AUP hi han votat a favor, mentre que l’equip de govern hi ha votat en contra al considerar que les accions que es demanen ja s’estan realitzant. En aquest sentit, el govern local ha recordat que aquest any s’invertiran 250.000 euros en arbrat.

A la sessió d’aquest dijous, el Ple ha pres coneixement de la renúncia de Pau Navarro Cano del càrrec de regidor de l’Ajuntament per la llista electoral d’En Comú Podem Rubí (ECP), a favor d’Elena Montesinos, de Podem Rubí. Aquest relleu dins del grup municipal és un dels compromisos als quals van arribar les dues formacions (Rubí en comú i Podem Rubí) quan van formar la coalició el 2019. La renúncia tindrà efecte des d’aquest mateix dijous. “Ha estat un orgull i un enorme privilegi poder formar part de la vida política de la ciutat des de l’equip de govern”, ha assegurat Navarro. Tots els portaveus han adreçat paraules d’agraïment al fins ara regidor per la tasca feta aquests darrers dos anys i els projectes engegats, així com pel seu tarannà dialogant.

Aquest mes de juliol, la plataforma Participa Rubí va obrir una nova funció que permet fer arribar precs i preguntes de la ciutadania empadronada a la ciutat i major de 16 anys. A la sessió plenària d’avui se n’han llegit quatre a mode d’exemple, que han fet referència a les línies elèctriques, la pendent de les calçades, la problemàtica d’olors provinent de l’empresa Remsica que pateix el veïnat de la zona i la tramitació d’una llicència d’obres. Tots els precs i preguntes formulats seran respostos a la mateixa plataforma.

A l’inici del Ple, com és habitual, s’ha fet un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: Johana Andrea Aguilar, de 41 anys (Burriana, Castelló); Inmaculada, de 43 anys (Roquetes del Mar, Almeria); África, de 55 anys (Valladolid, Castella i Lleó); una dona de 34 anys (Doñinos de Salamanca, Castella i Lleó); Hasna, de 34 anys (Barbastro, Osca); i Mari Ángeles, de 46 anys (El Bulto, Màlaga).

Etiquetes